EU, allmännyttan och hyrorna – remissyttrande

EU, allmännyttan och hyrorna – remissyttrande. Läs yttrande