Ett tandvårdsstöd för alla (SOU 2015:76).

Yttrande över Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöds slutbetänkande Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Läs yttrandet