Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Enkätundersökning om tvångsvård

Du som har erfarenhet av vården på låsta institutioner kan nu hjälpa till att synliggöra brister inom tvångsvården genom att fylla i en enkät. Resultaten av enkäten sammanställs i en rapport som används för att påverka tvångsvården till det bättre.

Enkätundersökningen samlar in information om hur personer som är eller har varit intagna upplever vården på låsta institutioner. Enkäten har tagits fram av Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och går att svara på mellan den 1–15 september.

Vem kan svara på enkäten?

Enkäten vänder sig till dig som är intagen eller har varit intagen på låst institution med tvångsvård någon gång under de senaste fem åren.

Om enkäten

Syftet med enkäten är att inhämta synpunkter från personer som har egen erfarenhet av tvångsvård inom låst institution. Har du varit intagen vid flera tillfällen svarar du utifrån det senaste tillfället du var intagen. Frågorna handlar om tillgänglighet till information om rättigheter, möjligheten att vara delaktig i valet av behandlingsmetod, upplevelser av tvång, patienttrygghet, och frågor om dina möjligheter att få gå ut och att ta del av din journal. Dina svar är anonyma.

Hur svarar du på enkäten?

Du besvarar enkäten här. Den finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska tigrinja och dari. För dig som vill få hjälp att svara via telefon, inte har tillgång till dator eller vill ha mer information, kan du ringa Civil Rights Defenders på telefonnummer 070-784 84 33. Telefonnumret fungerar kl. 9-17 mellan den 1–15 september 2021.

Hur kommer svaren användas?

Enkätsvaren kommer att användas för att identifiera och uppmärksamma bra och dåliga saker på låsta institutioner i Sverige. Undersökningen genomförs varje år. Utifrån svaren kommer Civil Rights Defenders och RSMH kunna följa hur situationen utvecklas över tid. Resultaten kommer presenteras i årliga rapporter som kommer spridas till institutionerna men även till organisationer för att användas för påverkansarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Om ”tvångsvårdad men inte utan rättigheter”

Civil Rights Defenders arbetar med mänskliga rättigheter och har fått pengar från Arvsfonden för att sprida denna enkät, synliggöra brister och framgångsfaktorer inom tvångsvården. Civil Rights Defenders arbetar för att de som är intagna får sina mänskliga rättigheter respekterade såväl före, under och direkt efter sin tvångsvård.