Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Enkätresultat visar på stora skillnader i synen på psykisk ohälsa

En undersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört kartlägger kunskaper och attityder till psykisk ohälsa. Den visar att många i Sverige har en positiv eller neutral syn på personer som lever med psykisk ohälsa. Men en majoritet tror ändå att psykisk ohälsa kan ge sämre förutsättningar för människor inom flera viktiga områden i livet.

Cirka 40 procent av de drygt 10 000 personer som svarade på enkäten uppgav att de själva hade upplevt psykisk ohälsa. De flesta förknippade psykisk ohälsa med depression, ångest, stress och att må dåligt men begreppet psykisk ohälsa kan omfatta allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd.

Föreställningar om negativa konsekvenser av psykisk ohälsa

En hög andel (64–80 procent) svarade att de tror att psykisk ohälsa gör det svårare att bilda familj, få vänner, få en anställning och göra karriär. Många svarade även att det är svårare att hyra bostad (47 procent) och få sjukvård (37 procent) vid psykisk ohälsa.

Svårt att prata om psykisk ohälsa

Nästan hälften uppgav att de tycker att det skulle kännas svårt att berätta för någon om sin psykiska ohälsa. Detta var särskilt vanligt i den yngsta åldersgruppen, trots att yngre oftare hade mer positiva attityder till personer med psykisk ohälsa. Detta kan enligt Folkhälsomyndigheten vara kopplat till allmänhetens uppfattning om att psykisk ohälsa får stora konsekvenser i livet, vilket kan leda till att många drar sig för att berätta att de mår dåligt.

Hela Folkhälsomyndighetens rapport finns att läsa här.

Snacka om psykisk ohälsa

I RSMH:s satsning #snackapsykiskohälsa från 2021 uppmuntrade vi människor att snacka om psykisk ohälsa i sociala medier. Vi vill bryta alla existerande tabun och de felaktiga föreställningar som finns om psykisk ohälsa. Vi vill se ett samhälle där man med samma lätthet som vi pratar om snuva, kan prata om ångest, utmattning eller annat. En psykiatrisk diagnos är något man har, inte något man är.

Relaterade artiklar

Snacka om ångest

Publicerad den 17.11.2021, admin

I vår nya folder kan du läsa mer om ångestsyndrom; vad det är och var du kan vända dig om du själv eller en anhörig har ångest.

Läs mer

Snacka om självskadebeteende

Publicerad den 19.11.2021, admin

Självskadebeteende är ingen diagnos, utan ett tecken på att du mår psykiskt dåligt. Ofta försöker man skada sig själv fysiskt genom att skära dig eller överdosera läkemedel, som ett sätt att hantera svåra känslor.

Läs mer

Snacka om bipolär sjukdom

Publicerad den 24.11.2021, admin

Känner du igen dig i symptomen, eller är du anhörig till någon som har bipolär sjukdom? I vår folder kan du läsa mer om sjukdomens symptom, men framför allt om vilken hjälp du kan få och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Läs mer

Snacka om utmattning

Publicerad den 18.11.2021, admin

I vår folder kan du läsa mer om utmattningssyndrom. Känner du igen dina symptom? Det är viktigt att söka hjälp så snart som möjligt!

Läs mer