Aktuellt

En konversation om självmord

Lovisa Rydén efterlyser ett bättre samtal om suicid. Ett där man inte lägger ansvaret på den som mår dåligt. Hon skriver på RSMH-bloggen att det inte är ett val att ta sitt liv, det är ett symptom på att någon mår mycket dåligt.

”Det första problemet jag ser är hur vi ser på självmord. Detta problem existerar både hos de som har psykisk ohälsa och de som inte har det. Låt mig säga det en gång för alla: SJÄLVMORD ÄR INTE ETT VAL. Inte på något sätt överhuvudtaget. Jag menar att det inte ens är ett val som personen med psykisk ohälsa bestämmer när de är sjuka, på samma sätt som personer med cancer eller tuberkulos inte bestämmer någonting som sjukdomen gör.”

Läs hela texten på RSMH-bloggen