En digital agenda i människans tjänst

Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU-201413). Läs yttrande

Bilaga till yttrandet Läs mer