Anmälan till Egenmakt och återhämtning

RSMH- Riksförbundet för Social och Mental Hälsa firar 50 år och välkomnar dig till en konferens i ABF-huset Stockholm 19 september om psykisk hälsa genom ökad egenmakt och återhämtning med unga i fokus!

Psykisk och social ohälsa är i dag både en av samhällets och individens största utmaningar. Med ökad kunskap, egenmakt och återhämtning kan vi tillsammans förändra vård, sociala insatser och livskvalitet för människor och särskilt unga med psykisk ohälsa. Konferensen lyfter fram egenerfarnas personliga berättelser, nya metoder och framtidens insatser för att främja psykisk hälsa.

Tid och plats:

Tisdag 19 september, 09.00-16.00, lunchpaus 12.00-13.00

ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm, Sal: Katasalen

Tillgänglighet:

Hörslinga, hiss, inga nivåskillnader i salen.

Pris:

Pris: 700 kr

Konferensen är gratis för RSMH-medlemmar

Priset inkluderar inte lunch

Här hittar du aktuellt konferensprogram

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

rsmh@rsmh.se

08-12 00 80 40

Anmälningsformulär:

Namn *

E-postadress *

Gatu- och postadress *

Arbetsgivare/Organisation
Anges om du deltar som anställd/förtroendevald.

Fakturaadress
Om annan adress än ovan, ange din fakturaadress.

Är du medlem i RSMH?

JaNej

Specialkost
Ange eventuella allergier, önskemål om vegetarisk/vegansk kost.


* Obligatoriska uppgifter