Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Du kan få betala för stödet

Har du behov av boendestöd och undrar om det kommer kosta dig något? Idag styrs det av var du bor. De bostadspolitiskt ansvariga i riksdagspartierna är ganska överens om att det är fel.

Boendestöd eller individstöd kan vara det enda sociala stödet från kommunen för många personer med psykiatriska diagnoser och allvarlig psykisk ohälsa.

I majoriteten av landets kommuner är boendestödet en avgiftsfri insats, men det finns de som tar betalt för stödet. I en undersökning från 2018 samlade studerande vid Högskolan i Dalarna in kommunernas argument för att ta betalt för boendestödet. Någon ansåg att det ska finnas en symbolisk summa så att brukarna »lär sig betala« för saker och ting, en annan trodde att personer med psykisk funktionsnedsättning skulle ta emot stödet »utan att behöva det« om det var gratis, någon menade att »den som betalar anstränger sig mer«. En del motiverade det med att den kommunala hemtjänsten kostar, och några av kommunerna kopplade avgiften till en ansträngd kommunal budget.

I samma examensarbete finns följande resultat för de 290 svenska kommunerna:

• 239 tar inte betalt för boendestöd
• 47 har en avgift
• 4 har inte något boendestöd

Kommunerna var däremot eniga om att boendestödet fyller en viktig funktion i brukarens liv, och att det bidrar till ökad självständighet för individen. Många kommuner som hade ett gratis boendestöd uppgav att de ser en fara i att människor med svag ekonomi och stora behov inte skulle få det stöd de behövde, och det »lönar sig för samhället i längden« att det är avgiftsfritt.

Revansch har ställt en enkät till riksdagspartiernas bostadspolitiskt ansvariga inför nr 1/2022, och fått svar från alla utom Sverigedemokraterna. Det finns olika sätt att se på boendestödsavgifter, men inget parti förordar det utan tycker snarare att det kan sätta käppar i hjulet för brukarna.

Vänsterpartiet anser att det är fel i alla lägen. Socialdemokraterna tycker att det är fel om avgiften gör att några brukare avstår från boendestödet, men menar att det är korrekt om insatsen sker i sådan omfattning att det liknar hemtjänst.

»Vi tycker inte det är bra. Det ligger i sakens natur att man själv kan ha svårt att inse behovet av en sådan insats och det blir inte lättare att motivera en person om det dessutom kostar«, svarar Miljöpartiet.

Moderaterna vill se ett större statligt ansvar för finansiering för boendestöd, för att på sätt förebygga hemlöshet. Kristdemokraterna menar att samtidigt som det är upp till kommunerna så är det inget (KD) förordar, utan partiet ser hellre andra modeller med tanke på att det rör sig om »en av samhällets svagare grupper«. Centerpartiet är inne på samma linje, att samtidigt som man värnar det kommunala självstyret, anser (C) att det inte är skäligt att vissa kommuner men inte alla tar ut avgift för boendestödet. Liberalerna är inne på Socialdemokraternas linje om att ingen ska behöva avstå boendestöd på grund av det finns en avgift.

Text: Anna Morin

Foto: Pixabay

Källor: Revansch enkät till riksdagspartiernas bostadspolitiskt ansvariga 2022, samt Boendestöd – en insats som leder till större självständighet, examensarbete Högskolan i Dalarna 2018.


Det här är en artikel från RSMH:s medlemstidning Revansch. Nyhetsrapporteringen i Revansch ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och utformas enligt journalistiska principer samt enligt de etiska publicitetsreglerna för press, radio och TV. 

Relaterade artiklar

Ett uppskattat stöd – om det tillåts ta tid

Publicerad den 23.05.2022, Hanna Schubert

Det kommunala boendestödet är uppskattat av de flesta brukare. Men på sina håll är insatsen tidspressad, vilket försvårar den tänkta hjälpen till självhjälp. Reportage ur RSMH:s tidning Revansch.

Läs mer