Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Du borde vara tacksam”

Paulina Tarabczynska ifrågasätter här frasen ”Du borde vara tacksam för det du har” som människor ofta använder när hen försöker påtala samhällsproblem som de ekonomiska klyftorna i samhället.

 

”Jag har varit tacksam större delen av mitt liv tills jag insåg att jag inget har att vara tacksam för! Mina ord ska eka högt och folk ska lyssna. Det handlar inte om att vara otacksam när man kämpar för att ha samma rättigheter som människor med trygghet, jobb och inkomst har.

Det är inte att klaga när man påpekar att man inte har råd att åka buss eller köpa kläder. Det är inte gnäll att önska sig få samma respekt och trygghet som alla dom människor som ständigt tycker jag skall vara tacksam, har. I grund och botten är det en omedveten härskarteknik.” Det skriver Paulina Tarabczynska, som är en av dem som bloggar om sina egna upplevelser på RSMH:s blogg.

Läs inlägget här

Länk till RSMH-bloggen här