Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Debatt: Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa

Ideella engagemang kan ha en hälsofrämjande effekt för personer som lider av psykisk ohälsa med sjukersättning, men dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta, skriver Jimmie Trevett från RSMH:s styrelse tillsammans med Anki Sandberg, ordförande i NSPH i Altinget.

Vi anser att människor ska få rätt att pröva ideella uppdrag eller arbete i högre grad än vad dagens regler medger. Den pågående utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen ska bland annat komma med förslag för att underlätta ideella uppdrag med sjukersättning och aktivitetsersättning. Vi anser att utredningen bland förslagen bör:

  • Utöka möjligheten till ideella uppdrag för den med hel sjuk- eller aktivitetsersättning, från 5 timmar per vecka till 10 timmar per vecka, och att detta fastslås i lagstiftningen.
  • Införa motsvarande möjlighet för den som har halv sjuk- eller aktivitetsersättning, vilket saknas i dag.
  • Förtydliga i lagstiftningen vad som avses med arbeten på arbetsmarknaden. Det vill säga att det är ett arbete där det ställs krav på produktivitet, där man behöver klara att arbeta någorlunda självständigt och att det innebär ett arbete som någon är villig att betala för (jfr HFD i mål 707-19

Läs hela artikeln i Altinget här