Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Radiohjälpen beskriver sina kriterier för bidrag

Radiohjälpen informerar:

Från och med den 1 mars 2020 kan bidrag inte längre sökas till kamratstödjare utan endast till medhjälpare. En medhjälpare är en extra resurs som behövs, hen har en tydlig uppgift och är inte en deltagare bland andra.

Bidrag kan sökas för rese-, mat- och logikostnader för medhjälpare. Bidrag kan också sökas till kostnader för till exempel en föredragshållare eller en anpassad buss eller lokal som behövs (inte till buss eller lokal i största allmänhet).

För att bidrag ska kunna sökas behöver en deltagaravgift tas ut eller ytterligare finansiering finnas från annan än Radiohjälpen.

Har ni frågor? Vänd er då till Isabella Canow, på isabella.canow@rsmh.se