Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Dags att söka bidrag från Radiohjälpen

Nu är det dags att söka bidrag från Radiohjälpen. Redan den 1 mars ska er digitala ansökan vara inskickad.

Radiohjälpens styrelse har beslutat att vi får söka bidrag för max en eller två medhjälpare. Vid en utflykt eller annat event får vi söka medel för samtliga kostnader för en eller två medhjälpare. I det ingår kostnad för resa, mat och logi, dock endast för medhjälparen. Föreningen måste då också ta ut en deltagaravgift för varje deltagare. Föreningen ska delfinansiera en del av den totala kostnaden. Vi kan inte söka medel från Radiohjälpen för hela kostnaden.

Har ni frågor? Vänd er då till Isabella Canow, på isabella.canow@rsmh.se