Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Dags att nominera till Bästa psykiatriska verksamhet!

Det är dags att nominera till RSMH:s utmärkelse Bästa psykiatriska verksamhet. Nu kan du ge förslag på en verksamhet som du vill se som vinnare av RSMH:s utmärkelse!

RSMH är ofta kritiskt till hur vården och omsorgen fungerar. Men med utmärkelsen Bästa psykiatriska verksamhet vill vi också uppmärksamma verksamheter som är lyckade. Det kan till exempel vara olika typer av stöd och service eller exempel på när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

Både lokalföreningar och medlemmar i RSMH har rätt att nominera till utmärkelsen. Tänk gärna på att motivera din nominering genom att kortfattat beskriva verksamheten och varför den är bra (till exempel utifrån bemötande, värdegrund, kvalitetsarbete, information, brukarinflytande eller samverkan).

Fyll i enkäten för att nominera en verksamhet här. Har du en smartphone kan du ta en bild av QR-koden med mobilkameran så får du tillgång till formuläret.

OBS! Senast den 25 mars 2020 vill vi ha ditt förslag.

Utmärkelsen Bästa psykiatriska verksamhet har delats ut i tre gånger tidigare. 2019 fick Familjevårdsstiftelsen utmärkelsen med motiveringen:
”Familjevårdsstiftelsen i Göteborg har sedan decennier tillbaka bedrivit psykiatrisk vård på humanistisk grund, det vill säga bortser helt från biopsykiatriska diagnoser och inriktar verksamheten på psykoterapi, familjeterapi och familjehemsboende. I stort sett unikt i Sverige!”
Läs mer om förra årets pristagare här

Bland tidigare pristagare finns Länssjukhuset i Sundsvall som fick utmärkelsen med motiveringen:
”Med stort personligt engagemang och hög kompetens i en välkomnande och trygghetsskapande miljö med brukarinflytande har den Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall skapat en verksamhet som genomsyras av professionalitet och ett fint bemötande som skapar delaktighet”. Även Nygårds Vård på Gotland har prisats av RSMH för sin vård.