Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Dags att nominera Bästa psykiatriska verksamhet 2020

Varje år delar Riksförbundet för Social och Mental Hälsa ut ett pris för Bästa psykiatriska verksamhet för att uppmärksamma verksamheter som är lyckade. Vem vill du nominera?

RSMH är ofta kritiskt till hur vården och omsorgen fungerar. Men med utmärkelsen Bästa psykiatriska verksamhet vill vi också uppmärksamma verksamheter som är lyckade. Det kan till exempel vara olika typer av stöd och service eller exempel på när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

Vem kan nominera och vad ska motiveringen innehålla?

Både lokalföreningar och medlemmar i RSMH har rätt att nominera till utmärkelsen. Tänk gärna på att motivera din nominering genom att kortfattat beskriva verksamheten och varför den är bra (till exempel utifrån bemötande, värdegrund, kvalitetsarbete, information, brukarinflytande eller samverkan).

Fyll i enkäten för att nominera en verksamhet här. Har du en smartphone kan du ta en bild av QR-koden så får du tillgång till
formuläret.

OBS! Senast den 30 mars 2021 vill vi ha ditt förslag.

Tidigare vinnare med motiveringar

Utmärkelsen Bästa psykiatriska verksamhet har delats ut i fyra gånger tidigare. 2020 fick Habofyrans boendestöd utmärkelsen med motiveringen att de:
”alltid ställer upp och lyssnar på brukarna. Alla är lika värdefulla och de tar en som man är. De hjälper en i hemmet om det behövs, gör utflykter och följer med på möten och sjukbesök i den psykiatriska sluten- och öppenvården. Habofyran innebär en stor trygghet.”

Andra pristagare är Familjevårdsstiftelsen i Göteborg som sedan decennier tillbaka har bedrivit psykiatrisk vård på humanistisk grund, det vill säga bortser helt från biopsykiatriska diagnoser och inriktar verksamheten på psykoterapi, familjeterapi och familjehemsboende. Länssjukhuset i Sundsvall och Nygårds Vård på Gotland är andra verksamheter som prisats.