Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Coronaviruset – här är RSMH:s riktlinjer

Det finns medlemmar i RSMH som riskerar bli väldigt sjuka av coronaviruset. Det är därför viktigt att alla besökare och anställda stannar hemma i fall de känner sig sjuka. Förbundskansliet rekommenderar också att ni skjuter på större evenemang såsom årsmöten eller medlemsmöten. Samma sak gäller andra sammankomster där många personer sitter tätt.

RSMH:s förbundskansli rekommenderar att lokalföreningen och distrikt sprider nedanstående information till alla medlemmar. Berätta gärna muntligt för medlemmarna och skicka ut informationen som medlemsbrev, på sociala medier och sms, om ni har möjlighet.

Här finns RSMH:s riktlinjer gällande coronaviruset som PDF.

Här finns skyltar att sätta upp på lokalföreningens dörr, samt folder om att minska smittan att sätta upp inne i lokalföreningen. 

Stanna hemma när du är sjuk

Var uppmärksam på symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller både i föreningen och privat. Lokalföreningen kan neka besökare som uppvisar ett eller flera av följande symtom, även lindriga varianter:

  • Snuva
  • Hosta
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Muskel- och ledvärk

och/eller

  • Feber

På så sätt undviker du att smitta andra. Undvik också att ta andra personer i hand, även om du känner dig frisk.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du kan också ringa 113 13 om du har allmänna frågor.

Frisk igen? – stanna hemma två dagar extra

Huvudregel är att du ska stanna hemma så länge som du har symtom = är sjuk, och sedan i ytterligare minst två dagar sedan du blivit frisk. Har du rest utomlands rekommenderar förbundskansliet att du inte besöker lokalföreningen över huvud taget under de närmaste två veckorna efter hemkomst.

Större arrangemang ställs in

Nu har regeringen förbjudit att mötas fler än 50 personer. Det bestämdes 27 mars 2020 för att minska smittspridningen. RSMH:s förbundskansli rekommenderar att lokalföreningar och distrikt ställer in även arrangemang med färre personer än så, ifall deltagarna måste sitta tätt.

Har ni svårt att bedöma i fall ni ska ha ett möte eller inte? På Folkhälsomyndighetens hemsida finns stöd för att göra en riskbedömning inför möten.

Särskilda rekommendationer för äldre och riskgrupper

Personer över 70 år utgör den främsta riskgruppen. För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Alla som är 70 år eller äldre bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Har du högt blodtryck, fetma (BMI över 40), hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes ökar risken också. Dessa grupper bör därför inte träffa andra människor inomhus och bör endast gå på promenad på platser där det är lite folk, till exempel i skogen.

Det är även möjligt att personer med allvarlig njursjukdom, leversjukdom och personer med nedsatt immunförsvar efter transplantation eller till följd av medicinsk behandling tillhör riskgruppen, men det går inte att säga säkert ännu, enligt Folkhälsomyndigheten.

Vad kan jag göra för att slippa smitta?

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Här kan du se en film på hur du tvättar händerna på bästa sätt.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till föreningen efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Använd handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Ha handskar på dig när du handlar

Viruset kan överleva ganska länge på vissa ytor. Därför är det bra att ha på sig handskar när du handlar mat eller lagar mat åt andra i lokalföreningen till exempel.

Här tar vi inte i hand

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Därför ska vi undvika just detta. Använd andra sätta att hälsa.

Undvik att resa

Det är också bra att undvika att resa. Utrikesdepartementet avråder från att resa utomlands och Folkhälsomyndigheten uppmanar folk att även undvika resor till storstäder eller till exempel skidorter inom Sverige där många samlas samtidigt.

Städa ofta i lokalföreningen

Torka gärna ofta av ytor som mycket människor rör vid, till exempel kranar, diskbänkar och toaletter.

Kamratskap i virustider

När fysiska möten och sammankomster ställs in är det många människor som riskerar att bli ensamma. Det finns telefoner, datorer och andra tekniska lösningar som kan hjälpa er att hålla kontakten. Här hittar ni lite tips på vad ni kan göra.

Läs mer om våra lokalföreningar här.

Föreningssidan hittar du annan viktig information till våra lokalföreningar.