Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Coronaviruset – här är RSMH:s riktlinjer

Coronasituationen just nu

Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de regler, råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.

Vaccination mot covid-19

Det finns medlemmar i RSMH som riskerar bli väldigt sjuka av coronaviruset. Det är därför viktigt att alla besökare och anställda stannar hemma i fall de känner sig sjuka. Överväg att hålla större möten och andra arrangemang digitalt och uppmana alla som har möjlighet att VACCINERA sig. Här finns information om vaccination.

Här berättar RSMH:s ordförande Barbro om hur vaccinationen går till

Information till medlemmarna

RSMH:s förbundskansli rekommenderar att lokalföreningen och distrikt sprider nedanstående information till alla medlemmar. Berätta gärna muntligt för medlemmarna och skicka ut informationen som medlemsbrev, på sociala medier och sms, om ni har möjlighet.

Här finns skyltar att sätta upp på lokalföreningens dörr, samt folder om att minska smittan att sätta upp inne i lokalföreningen. 

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat en affisch med rekommendationer och allmänna råd som gäller från och med den 8 december 2021. Den kan skrivas ut i A3 och A4 och nås från de här webbsidorna:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skydda-dig-sjalv-och-andra-mot-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Stanna hemma när du är sjuk

Var uppmärksam på symtom och stanna hemma om du känner dig sjuk. Det gäller både i föreningen och privat. Lokalföreningen kan neka besökare som uppvisar ett eller flera av följande symtom, även lindriga varianter:

  • Snuva
  • Hosta
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Muskel- och ledvärk

och/eller

  • Feber

På så sätt undviker du att smitta andra. Undvik också att ta andra personer i hand, även om du känner dig frisk.

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Du kan också ringa 113 13 om du har allmänna frågor.

Frisk igen? – stanna hemma två dagar extra

Huvudregel är att du ska stanna hemma så länge som du har symtom = är sjuk, och sedan i ytterligare minst två dagar sedan du blivit frisk. Totalt ska du vara hemma minst sju dagar. Har du rest utomlands rekommenderar förbundskansliet att du inte besöker lokalföreningen över huvud taget under de närmaste två veckorna efter hemkomst. Du bör också testa dig när du kommit hem.

Var försiktig med större arrangemang

Har ni svårt att bedöma i fall ni ska ha ett möte eller inte? På Folkhälsomyndighetens hemsida finns stöd för att göra en riskbedömning inför möten.

Vad kan jag göra för att slippa smitta?

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Här kan du se en film på hur du tvättar händerna på bästa sätt.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till föreningen efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Använd handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Här tar vi inte i hand

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Därför ska vi undvika just detta. Använd andra sätta att hälsa.

Städa ofta i lokalföreningen

Torka gärna ofta av ytor som mycket människor rör vid, till exempel kranar, diskbänkar och toaletter.

Kamratstöd i pandemitider

Många av våra medlemmar har farit extra illa under pandemin. Redan innan upplevde många känslor av ensamhet och isolering, något som förstärktes när vi inte längre kunde träffas fritt. Många av våra föreningar har ställt om sin verksamhet för att kunna ha öppet för våra medlemmar i tider då det kanske behövs extra mycket. I december 2021 släppte förbundskansliet en handbok om kamratstödsaktiviteter under pandemin. Med hjälp av våra föreningar har vi i denna handbok tagit fram tips och råd om vad föreningarna kan tänka på när de anordnar aktiviteter. Klicka här för att läsa foldern i sin helhet.