Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Bryt den livslånga karantänen för psykiskt sköra

Med rätt sorts stöd och hjälp kan även personer med långvarig psykisk ohälsa återhämta sig. Men många personer som är psykiskt sköra får inte det stöd de behöver och en majoritet av svenska kommuner använder inte evidensbaserade metoder såsom Individual Placement and Support. När Sverige lyfter corona-restriktionerna är det dags för regeringen att se dem som levt isolerade i åratal, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Ulrika Fritz, ordförande i Yrkesföreningen för personligt ombud Sverige i en debattartikel i Göteborgsposten.

Läs hela artikeln här

Läs mer om hur Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, arbetar för att påverka livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa här