Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Brukarrevision – vad är det och hur funkar det?

Det är viktigt att personer med psykisk ohälsa får inflytande över vården och stödet som ges. Det ger bättre kvalitet. Därför håller RSMH Utbildning i utvärderingar som görs av brukare och nyligen anordnades ett seminarium om detta på ABF.

Den 4 december 2019 anordnades seminariet ”Brukarrevision – vad är det och hur funkar det?” på ABF i Stockholm.

Det handlade om att företag eller verksamheter för personer med psykisk ohälsa kan göra utvärderingar för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed kunna ge ett bättre bemötande.

RSMH Utbildnings revisorer har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och det leder ofta till bättre kvalitet på undersökningarna. Orsaken är att den som har egen erfarenhet ställer ofta andra typer av frågor, och ofta får andra svar av den som blir tillfrågad.
Det kan bero på känslan av samhörighet eller igenkänningsfaktorn hos dem som blir intervjuade. Det kan också ha att göra med att brukare ibland har ett lågt förtroende för myndigheter och utförare.

På seminariet deltog Fredrik Gothnier, samordnare för Brukarstyrd brukarrevision på RSMH Utbildning, Peter Åborg, Botkyrka kommun som har beställt brukarrevisioner genom RSMH Utbildning och Magdalena från RSMH:s lokalförening i Botkyrka.

Vill du veta mer om våra brukarrevisioner?

Läs mer på RSMHutbildning.se

Vill du veta mer om våra lokalföreningar?
Läs här!