Brukarrevisionsprojektets slutseminarium

Här presenteras powerpoint-presentationer från Brukarrevisionsprojektets slutseminarium.

Finns det brukarinflytande?
NSPH:s Brukarrevisonsprojektet. Ett treårigt projekt från  januari 2015 till februari 2018.
Läs mer

Poängen med brukarrevision.
Läs mer

Brukarrevision för kvalitet i framtiden.
Läs mer

SKL:s föreläsning
Läs mer