Börjar med mobila team

Brukarrevisionsprojektet har genomfört en brukarrevision och en uppföljning av en tidigare brukarrevision i Stockholms län. Under 2016 kommer brukarrevisionsprojektet att experimentera med mobila team. Som en början har två brukarrevisorer i Karlstad och två brukarrevisorer i Stockholm fått i uppdrag att gemensamt genomföra en brukarrevision på en verksamhet i Stockholm. Det blir ett samarbete mellan brukarrevisorer i Stockholms län och Värmlands län. Vi i projektet ser fram emot resultatet!

Här är en bild på glada brukarrevisorer i samarbetet mellan Karlstad och Stockholm samt teamledaren i Stockholm.Brukarrevision