Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Bra förslag om minskat tvång mot barn – men kunde ha varit bättre

Regeringen vill se minskat tvång mot barn som vistas i den slutna psykiatriska vården. Det är bra, men vi inom RSMH kräver ännu skarpare skrivningar.
– Vårt mål är nolltolerans mot bältning och andra tvångsåtgärder, säger Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Det nya förslaget innebär bland annat att barn som befinner sig i den psykiatriska heldygnsvården ska få vistas utomhus minst en timme om dagen. Dessutom ska fastspänning i bälte tillåtas i högst en timme och endast ”om det finns en omedelbar fara för att patienten lider allvarlig skada och det är uppenbart att andra åtgärder inte är tillräckliga”.

– Det är i varje fall bättre än tidigare skrivningar, men vi vill att ingen ska behöva spännas fast i bälte över huvud taget. Det ska psykiatrin kunna hantera med andra medel, till exempel genom samtal, säger Barbro Hejdenberg Ronsten.

Det finns flera exempel från den psykiatriska heldygnsvården för vuxna på att det går att minska antalet bältningar genom just dialog och genom att införa självvald inläggning, så att patienten kommer in till vården i ett tidigare skede. Samma metoder bör rimligtvis fungera även för att minska tvång mot barn.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2020.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Här kan du läsa mer om hur RSMH påverkar psykiatrin och jobbar för att livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa ska förbättras.