Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Bidrag till kamratstöd i pandemitider

Pandemin och de restriktioner som kommer med den har påverkat all RSMH:s verksamhet på många sätt. Den verksamhet som kanske drabbats hårdast och som varit svårast att ställa om till distansaktiviteter är den kamratstödjande verksamheten, med träffar, cirklar, utflykter, måltider och annat socialt umgänge.

Nu har RSMH beviljats medel från Folkhälsomyndigheten som bland annat ska gå till RSMH:s lokalföreningar för att stötta säkra sociala aktiviteter.

De föreningar som betalat förbundsavgift och inskickat årsrapport och vill ansöka om bidrag till aktiviteter gör det via formuläret nedan. Föreningen kommer att få besked om hur mycket medel de beviljats när ansökningstiden är slut. När aktiviteterna är genomförda ska det redovisas på särskild blankett, därefter betalas stödet ut. Det går bra att ansöka för aktiviteter som genomförs under sommaren.

Sista datum för att ansöka om bidrag är den 1 september. Har du frågor om bidraget, kontakta foreningssupport@rsmh.se