Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Bidra med dina erfarenheter av att ha god man eller förvaltare

Personer som behöver hjälp i vardagen kan få en god man eller en förvaltare. Nu utreds funktionen god man och förvaltare av regeringen. RSMH har fått möjlighet att bidra med erfarenheter och synpunkter om hur det fungerar idag och hur det skulle kunna bli bättre. Därför vill vi gärna ha hjälp av dig som har erfarenhet av att ha god man eller förvaltare. Du kan bidra med dina erfarenheter i en enkät. Enkäten hittar du här. Du kan självklart vara anonym.

Frågorna i enkäten handlar om hur kontakten med din god man eller förvaltare ser eller sett ut, hur mycket du fått vara med och bestämma och hur du upplevt att gode mannen/förvaltaren skött sitt uppdrag. Det finns också möjlighet att lämna egna synpunkter.

Du kan läsa mer om vad det är regeringen utreder här. Utredningen ska vara klar i februari 2021.

Uppdraget som gode män och förvaltare har innehåller tre delar:

– Bevaka egendom (Betala räkningar, placera pengar och liknande.)
– Bevaka rätt (Söka bidrag, skriva avtal, sälja hus, företräda dig vid arvskifte och liknande)
– Sörja för person (Se till att du har en meningsfull fritid, att boendet är bra, se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.)

Uppdraget ska också vara anpassat till de behov som den som får stödet (huvudmannen) har.

Vi på RSMH är tacksamma för alla synpunkter och erfarenheter från dig som har eller har haft god man eller förvaltare.