Betänkande om kunskapsbaserad och jämlik vård

RSMH:s yttrande över betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård. Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48). Läs mer