Betänkande Moderniserad studiehjälp

Yttrande över 2012 års studiehjälpsutrednings betänkande Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) – U2013/4160/SF.  Läs yttrande