Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Berätta om glappen mellan stödinsatser på väg ut i arbete

Har du upplevt ”glapp” i samband med stödinsatser på väg ut i arbete? Vill du dela med dig av dina erfarenheter och ge förslag på hur stödet kan förbättras?

Iris Hadar genomför just nu en förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden. Vill du dela med dig kan du kontakta Evalena Habel på evalena.habel@iris.se för att boka en kortare intervju på ca 30 – 40 min. Din medverkan är värdefull, då den kan ge oss bild av hur glappen ser ut och hur de påverkar arbetssökande. Intervjuer/fokusgrupper kommer att genomföras så snart som möjligt (senast v. 25)