Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Begripsam gör undersökning om internetanvändande

Begripsam genomför nu för tredje gången en undersökning som heter ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”.

Informationen om hur personer med funktionsnedsättning använder internet behöver bli bättre. För även om Statistiska Centralbyrån och Internetstiftelsen i Sverige regelbundet undersöker hur svenskar använder datorer, surfplattor, smarta telefoner och internet saknas det information om hur det är för personer med olika funktionsnedsättningar. Och ibland är informationen till och med fel.

Begripsam arbetar med att göra samhället mer tillgängligt. Framför allt arbetar de med tillgänglighet för personer med kognitiva svårigheter. Om du vill veta mer om Begripsam kan du klicka här.

Svara på enkäten

Det går att fylla i enkäten på internet, att skicka in svaren med post, eller att bli intervjuad över telefon.

Webbenkäten hittar du här.

Svara på papper eller bli intervjuad:
Kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand 
Telefon:  0732-30 00 81
Mejl:  Kerstin.ahlstrand@begripsam.com

Tidigare undersökningar

Begripsam har gjort en sådan här undersökning två gånger tidigare, år 2017 och 2019. Resultaten från de undersökningarna kan du läsa om du klickar här.