Aktuellt

Brukarmakt – Revansch nr 3:2021

Revansch inleder hösten med ett nummer om brukarmakt och patientinflytande. Det kan låta självklart att samhällets stöd måste utgå från den som berörs, men så är inte fallet överallt idag. Vi tittar bland annat närmare på att funktionen personligt ombud, PO, har blivit bortrationaliserat och saknas helt i 43 av landets kommuner. Nummer 3 beräknas vara ute hos läsarna den 6 september.

Trenden med färre PO är något som bekymrar Yrkesföreningen för personligt ombud, YPOS. Revansch ställer frågor till en kommun som lagt ned PO, och pratar med ett bortplockat PO som märker av att tidigare klienter med psykisk ohälsa far illa i systemen när det inte finns ett ombud på plats.

Individanpassat stöd till arbete, IPS, är en metod som bland annat Uppsala stad valt att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning. I Revansch berättar Erica Stjerndahl hur avgörande det var för henne som ung person att träffa någon som hjälpte till med alla bitar i livet, och som fortfarande finns kvar som ett stöd. IPS gjorde att hon hittade både till jobb och framtidsplaner.

Apropå kommunernas ansvar argumenterar RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten i en debattartikel för att göra socialtjänstlagen till en rättighetslag. ”Kommuner med begränsade resurser tvingas idag göra minsta möjliga utan att bryta mot lagen, istället för bästa möjliga”, skriver Hejdenberg Ronsten.

Revansch har genomfört en kartläggning av de regionala brukarråden för vuxenpsykiatrin under pandemin. Ett resultat är att brukarråden försvagats, ett annat att många regioner lovar ett omtag och förbättringar för patientinflytandet i framtiden.

”Det gjorde ondare efter tiden på Hassela”, säger Ida Ali-Lindqvist som intervjuas om din debutbok Jag är visst någonting. Idag är hon 44 år och arbetar som samtalsterapeut och journalist. I boken skriver Ida Ali-Lindqvist om sina ungdomsår på Hasselakollektivet i Hälsingland, ett behandlingshem som bland annat var anti-terapi.

Läs också om psykbussen i Skåne, RSMH-bloggen tio år, kultur med substans och en studiecirkel som fokuserar på pensionärers livsberättelser.

God läsning!

/ Anna Morin, tillförordnad chefredaktör

Här kan du läsa mer om Revansch.