Barnkonventionen stärks i Sverige

Barnkonventionen stärks i Sverige, men förslag löser inte alla problem.

Läs mer i RSMH:s särskilda yttrande här