Barnkonventionen föreslås inkorporeras som svensk lag

RSMH:s kompletterande yttrande – till de gemensamma yttranden som beretts tillsammans med NSPH och Handikappförbunden – över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). Läs mer