Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Både ljus och mörker i pandemins spår

Caroline Nilsson skriver att livet känns i uppförsbacke nu när vaccineringen går så långsamt framåt. Samtidigt har pandemin inneburit att det slagits av lite på takten, vilket hon upplever som positivt.

”Nu känns det som uppförsbacke kan jag tycka ibland. Jag syftar på pandemin. Nu när man börjar skönja ljuset i tunneln det vill säga att vaccinet är i gång kan det kännas ännu segare. Man kan nämligen lätt bli mer otålig när man ser att det ljusnar, samtidigt som det går sakta och ibland stöts på patrull.

Det positiva med pandemin är för många att det slås av lite på takten och man hinner tänka och känna efter (mer) och fråga sig om man gör det man verkligen vill och lever det liv man vill leva. Till viss del kan jag tycka det är skönt då takten innan pandemin ibland varit för hög för mig och intrycken för många då jag är högkänslig.” Det skriver Caroline Nilsson, en av dem som bloggar om sina egna upplevelser på RSMH:s blogg.

Läs hela inlägget här

Länk till RSMH-bloggen här