Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel.(U2014/4061SF).

Yttrande över Departementspromemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel.(U2014/4061SF). Läs yttrande