Årlig novemberenkät

Årlig enkät om tvångsvård!

RSMH och Civil Rights Defenders kartlägger hur tvångsvården säkerställer den enskildes rättigheter. Du som har erfarenhet av tvångsvård inom ungdomsvård, rättspsykiatri, psykiatri eller missbruksvård de senaste fem åren gör oss en stor tjänst genom att genomföra vår enkät! Det gör att vi bättre kan hjälpa personer som hamnar i tvångsvård i framtiden.

Du besvarar enkäten härhttp://minisverige.dubinterviewer.com/q?Quest=1305081

Enkäten är helt anonym, finns på flera språk och det går också att besvara via telefon. Sprid gärna information om enkäten via ditt nätverk eller genom att trycka upp vår flyer och sprida den på platser där du tror att det kan finnas andra intresserade människor. Resultatet om hur tvångsvården fungerar kommer sedan summeras och spridas så att vi kan göra vården bättre.

 

Tack på förhand!