Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Årets stipendiat Charlotte Johansson fokuserar på munhälsa

RSMH tilldelar 2022 års forskningsstipendium till Charlotte Johansson. Hon får det för en studie om Självhantering av munhälsa – ett utbildningsprogram för vuxna med psykisk sjukdom.

Charlotte Johansson, från Karlstad universitet tilldelas RSMH:s forskningsstipendium för ”Självhantering av munhälsa – ett utbildningsprogram för vuxna med psykisk sjukdom”. Detta har tilldelats via RSMH-förbundets utskott för Forskning och Utveckling (RSMH:s FoU) med förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten i spetsen.

Motiveringen lyder som följande:

Charlotte Johanssons projekt har en medicinsk inriktning i form av tandhälsa. Vi vet samtidigt att det finns samband mellan psykisk ohälsa och dålig tandhälsa, något som kan leda till många negativa konsekvenser för individen. Projektet syftar till att förbättra tandhälsan för personer med psykisk ohälsa.

Varje år delar RSMH ut ett forskningsstipendium på 40 000 kronor ur sin stipendiefond. Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som ”bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa”. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus ska särskilt uppmärksammas.

RSMH:s forskningsstipendium – från 2010 till 2022

Text: RSMH
Foto: Pixabay
Bildspel/Vinjett: Christer Jerström, RSMH:s FoU