Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Årets frivilligarbetare i Lund vill se ny gräsrotsrörelse

Årets Frivilligarbetare 2022 i Lund är Jonas Bredford, ordförande i RSMH:s lokalförening på orten. Prispengarna på 25 000 kronor kommer Jonas donera till föreningen.

I slutet av förra året fick Jonas Bredford motta priset Årets Frivilligarbetare som delas ut av Lunds kommun. Han talar gärna och ofta om att man inte ska tänka på pengar.

– Idag tänker folk mycket på sig själva. Det har varit en lång förändringsperiod sedan 1980-talet, i takt med att nyliberalismen fick mer fotfäste. Det har blivit mer och mer egoism i samhället och vi står på toppen av det nu, säger Jonas Bredford.

Engagemanget för andra människor började med att han under hela 1990-talet jobbade i äldreomsorgen. Då satt han långa kvällar med gamla även efter att arbetstiden var slut, bara på grund av att behovet fanns.

Han var samtidigt själv i ett ruskigt dåligt skick psykiskt och socialt. Det Jonas Bredford upptäckte med jobbet i äldrevården var att när du hjälper andra, känns de egna problemen mindre.

– Jag är själv beviset för att det fungerar.

Hans önskan är att få igång det ideella engagemanget i samhället igen. Allra helst vill Jonas se en ny gräsrotsrörelse växa fram, en rörelse som gör gott utan vinstintresse.

Prispengarna på 25 000 kronor kommer framför allt att gå till RSMH Lund. Jonas Bredford vill att de används för att marknadsföra det han anser är RSMH:s idé; att det är väldigt viktigt och inte svårt att fråga hur läget är, och att det kan hjälpa en människa att finna mening med sin dag. »Ensamheten skapar sjukdom och alla kan bli knäppa av ensamhet«, säger Jonas. Han menar att en enkel fråga till och med kan förhindra självmord.

Jonas Bredford tycker att alla RSMH:are ska vara stolta över lokalföreningarnas verksamhet, av att vara en medmänsklig kraft som är gratis och tillgänglig för alla.

– I brukarföreningen är grejen att låta hjärtat vara med.

Text: Redaktionen

Foto: Lunds kommun

En artikel från RSMH:s medlemstidning Revansch