Arbetsgivare måste ta ansvar för unga med psykisk ohälsa

Arbetsgivare måste ta ansvar för unga med psykisk ohälsa

Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande, gick i början av september ut med en debattartikel i tidningen Arbetsvärlden, där han betonade att arbetsgivarna måste ta ansvar för unga med psykisk ohälsa. ”Unga människor med psykisk ohälsa kan och bör få plats på arbetsmarknaden. Ett sätt att öppna upp för den gruppen är attitydförändringar”, skrev han. Här kan du läsa hela debattartikeln och även andra debattartiklar från RSMH.