Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Är du intresserad av att prata om ditt anhörigskap?

Hej! Jag heter Nicole Shojadoost och är ny på kansliet! Jag är socionom och kommer att arbeta deltid på RSMH under juli-december. Resterande tid arbetar jag för närvarande som skolkurator.

Jag har själv erfarenhet både som brukare och som person i anhörigskap.

Tidigare har jag bland annat arbetat på Rädda barnen och Stockholms Stadsmission.

I projekt som handlat om att skapa digitala stödforum samt att utveckla organisationers digitala verktyg i sitt sociala arbete.

I höst kommer jag, inom ramen för Anhörigprojektet, att leda digitala träffpunkter där du får möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Är du intresserad av att prata om ditt anhörigskap?

Psykisk ohälsa slår hårt mot individen, men riskerar också att drabba dess anhöriga. Forskning, såväl som RSMH:s egna erfarenheter, visar att anhöriga har en ökad risk att själva drabbas av psykisk ohälsa.

Nu har du som är i ett anhörigskap möjlighet att anmäla dig till ”Digital träffpunkt för anhöriga”. Du kan till exempel vara anhörig till en vän, en förälder, ett barn, en partner.

Vi kommer att träffas en gång i månaden via Zoom och prata om det som ligger närmast hjärtat för dig på din resa i anhörigskapet.

Även du som är intresserad fysiska träffar till exempel i form av läger får gärna höra av dig och dela med dig av dina tankar/idéer.

Deltagandet kommer att vara kostnadsfritt. Klockslagen för träffarna kommer att finnas på vår anhörigsida.

Vid intresse, skicka ett mail till nicole.shojadoost@rsmh.se skriv ”Träffpunkt” och ditt namn i ämnesraden. Du kan även ringa till Nicole på 08-12008062.  Nicole jobbar deltid och svarar så fort som möjligt.