Anmälan till Alla kan drabbas av psykisk ohälsa

RSMH's konferens i Stockholm den 14/3 2017

ABF-huset Stockholm, Sveavägen 41

Pris: 450 kr

RSMH-medlemmar: 200 kr

I priset ingår fika och lunch

Ladda ner fullständigt program genom att klicka här!


Namn *

E-postadress *

Gatu- och postadress

Arbetsgivare/Organisation
Anges om du deltar som anställd/förtroendevald.

Fakturaadress *
Om annan adress än ovan, ange din fakturaadress.

Är du medlem i RSMH?

JaNej

Specialkost
Ange eventuella allergier, önskemål om vegetarisk/vegansk kost.


* Obligatoriska uppgifter