Angående FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Angående FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs yttrande