”Gränslandet mellan sjukdom och arbete” Arbetsförmåga/ Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga (SOU 2009:89)

Yttrande över Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande ”Gränslandet mellan sjukdom och arbete” Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga (SOU 2009:89). Läs yttrande