Nyheter

 • RSMH bjuder in till konferens den 19 september i ABF-huset, Stockholm

  RSMH firar 50 år och välkomnar dig till en konferens om psykisk hälsa genom ökad egenmakt och återhämtning med unga i fokus!
  Anmälningsblankett
  Program

   

  Continue reading »
 • RSMH söker administratör!

  Är du vår nya kollega? Eller känner du någon som skulle passa för jobbet som ny administratör på kansliet? RSMH söker någon som ska ansvara för medlemsregistret, resebeställningar och andra administrativa uppgifter. Absolut sista ansökningsdag är den 8 september, men rekryteringsarbetet sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tillträde snarast. Sprid gärna annonsen vidare. Läs hela annonsen här.

  Continue reading »
 • RSMH aktiv i Almedalen

  Under Almedalsveckan deltar RSMH i sex seminarier, till exempel om barns och ungas rättigheter vid tvångsvård och vikten av att personer med psykisk ohälsa bidrar till att förbättra vård och behandling. Här kan du läsa mer.

  Hur kan vi nå en jämlik psykisk och fysisk hälsa för alla i dag?
  Dag: 3/7 2017 15:00 – 15:30

  Plats: Skeppsbron, H113, vid Funktionsrätt Sveriges tält

  Psykisk ohälsa ökar mest av alla sjukdomar och drabbade människor riskerar att dö 15–20 år i förtid. Hur ska kommissionen uppnå jämlik hälsa för alla?

  Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, ledamot i kommissionen för Jämlik hälsa och projektchef SKL, SKL- Uppdrag psykisk hälsa och Jimmie Trevett, förbundsordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH

  Hur kan barns och ungas rättigheter stärkas vid tvångsvård och frihetsberövande?
  Dag: 3/7 2017 16:00 – 16:30

  Plats: Skeppsbron, H113, vid Funktionsrätt Sveriges tält

  Utifrån tilläggsdirektivet till regeringens uppdrag om minskat tvång för barn och unga inom psykiatrin – lever Sverige upp till Barnkonventionen?

  Medverkande:

  Anna Quarnström, Jurist, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa- RSMH i samarbete med Civil Rights Defenders

  Nora Mlik, Kommunikatör, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH
  Patientlagen – lag utan genomslag?

  Dag: 5/7 2017 15:30 – 15:50

  Plats: Cramérgatan, H303

  Patientlagen, i kraft 2015, skulle stärka patientens ställning inom vården men hur ser det ut idag? Vi riktar särskilt fokus på psykiatrin och tvångsvården där patientens rättigheter är starkt skyddade av internationella konventioner men frågar oss om samma patienter även är skyddade av svensk rätt? Har patienternas rättigheter stärkts sedan Patientlagen infördes i januari 2015?

  Medverkande:

  Anna Quarnström, Människorättsjurist, RSMH

  Kajsa Westling, Utredare, Myndigheten för vårdanalys

  Annika Jyrwall Åkerberg, Människorättsjurist, Civil Rights Defenders

   

  Brukarrevision – ett verktyg för en bättre psykiatri?

  Dag: 6/7 2017 09:00 – 10:00

  Plats: Kinbergs plats 8, Psykisk Hälsa-huset

  Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

  Många har åsikter om på den psykiatriska vården, det gäller såväl tillgänglighet, bemötande som kvalitet. Vi lyfter fram erfarenheter av att använda s.k. brukarrevisorer, dvs. fristående person utanför verksamheten, som granskar den för att se vilka förbättringar som behövs. Hur fungerar det?

  Medverkande:

  Isabella Canow, Projektledare, NSPH

  Fredrik Gothnier, Brukarrevisor, RSMH Brukarrevisionsprojektet
  På liv och död – hur motverka suicid hos ensamkommande?
  Dag: 6/7 2017 10:15 – 11:45

  Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E30
  På liv och död – hur motverka suicid hos ensamkommande?

  Arrangör: RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, SEF – Sveriges Ensamkommandes Förening, Migrationsverket

  Många ensamkommande mår, i väntan på beslut om uppehållstillstånd, psykiskt dåligt och känner en kraftig oro under den pågående asylprocessen. På boendena är man inte alltid medveten om deras svåra situation, varför de mår dåligt och i vissa fall inte vill gå i skolan. Seminariet sätter fokus på de ensamkommandes svåra situation samt på självmord, självmordsförsök och självskadebeteende som är vanligt förekommande i gruppen.

  Medverkande:

  Darko Culibrk, Projektledare, RSMH

  Mujtaba Attai, Teamledare, SEF – Sveriges Ensamkommandes Förening

  Eva Thyselius, Processledare, Migrationsverket

  Maj Fagerlund, Jurist, Barnombudsmannen
  Dag: 6/7 13.15-14.15

  Framtidens psykiatri – förbättringsbehov och visioner

  Vi behöver en psykiatri som präglas av patientfokus, delaktighet och inflytande för vårdtagare och anhöriga. Andra honnörsord som ofta används är jämlikhet, flexibilitet, och tillgänglighet. I detta seminarium lyfter vi fram hur vården kan förbättras, forskningen tas till vara och brukarinflytandet öka.

  Medverkande:

  Jimmie Trevett, ordförande RSMH

  Ullakarin Nyberg, Svenska Psykiatriska föreningen

  Anders Åkesson, regionråd Region Skåne

  Monica Selin, ordförande Psykiatriberedning, Kd, Västra Götaland

  Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

  Anki Sandberg, ordförande NSPH (moderator)

  Continue reading »

RSMHbloggen

 • Åter till 1950-talets förmynderi?
  true
  Två sammanflätade förändringar, som föder varandra, har skett på psykiatrins område de senaste decennierna. Den ena är den medikaliserade synen på psykisk ohälsa, som nu i allt högre grad betraktas som rent biologiskt betingad ”sjukdom” eller ”funktionsnedsättning” (alternativt ”funktionsvariation”, som är det senaste uttryckssättet). Den andra förändringen är en förskjutning inom den samlade brukarrörelsen, från brukarnas perspektiv till de anhörigas. Det senare perspektivet har nu nått ett sådant genomslag, att man snarare kan tala om den samlade anhörigrörelsen, än om brukarrörelsen. (Några ytterligare exempel på trenden under senare tid: programserien Djävulsdansen i SVT, programmet Karlavagnen i Sveriges Radio och en kommande konferens i Socialpsykiatriskt Forums regi.) Är det då något problem med den här utvecklingen? Till viss del nej, men i... Read more »

Tidning om psykisk hälsa

Psykisk ohälsa

Foto-maskrosor-fyrkantig-breddareHär kan du läsa om symtom och behandlingar för olika former av psykisk ohälsa. Dessutom får du möta personer som berättar om sina egna erfarenheter.

RSMH utbildning


RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och bla återhämtning, bemötande och psykisk hälsa.

Unga som resurs i arbetslivet

UngaSomResurs

Supported Education Projektet Unga som resurs i arbetslivet (Arvsfonden 2013-2017) stödjer unga mellan 16-30 år som på egna villkor vill slutföra utbildning/enstaka ämnen.
RSMH driver även transnationellt erfarenhets-utbyte med fokus på Supported Education inom ramen för projektet SECiSO (ESF 2017)

Brukarrevison

Du som har ett företag eller en verksamhet för brukare kan göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed ge dem ett bättre bemötande.


Låsta institutioner

Inlåst – men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt med Civil Rights Defenders.