Nyheter

 • RSMH söker nya styrelsemedlemmar!

  Snart är det dags för 2019 års kongress och då ska RSMH:s förbundsstyrelse välja in nya ledamöter. Alla medlemmar, lokalföreningar och distrikt har rätt att nominera personer som de tycker skulle passa att sitta i styrelsen. Skicka in nomineringsblanketten till RSMH:s förbundskansli, eller mejla den till rsmh@rsmh.se

  Senast den 10 februari vill vi ha era nomineringar.

  Här hittar du nomineringsblanketten.

  Continue reading »
 • Ny handbok om mänskliga rättigheter inom tvångsvården

  Är du intagen för tvångsvård, eller känner du någon som är det? I dag lanserar vi en handbok tillsammans med Civil Rights Defenders om vilka rättigheter du som tvångsvårdas i Sverige har.

  Vi vill att du som berörs av psykiatrisk eller rättspsykiatrisk tvångsvård ska känna till dina rättigheter. Att veta vad som gäller kan ibland minska känslan av maktlöshet. Och oavsett på vilka grunder du frihetsberövas har du rättigheter som ska vara okränkbara. Det kan handla om rätten att få din sak prövad, rätten till ett ombud eller att få god vård.

  Varför har handboken tagits fram?

  – Vi har lång erfarenhet av arbete med tvångsvård i Sverige och vi har träffat många av de patienter som just nu befinner sig på slutna vårdavdelningar. Många har berättat för oss att de upplever att det saknas information om vilka rättigheter de har. Vi vill också bidra till att skapa en förståelse kring för varför man får en viss typ av vård eller restriktioner, säger Annika Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders.

  Vem kan ha nytta av den?

  – Alla som är intagna för tvångsvård och deras anhöriga. Även organisationer som når ut till dem som tvångsvårdas.

  Vad finns det för problem med mänskliga rättigheter inom tvångsvården i dag?

  – Sverige har fått återkommande internationell kritik från bland andra FN kring hur situationen ser ut. Det finns flera exempel på allvarliga brister och det påverkar människor som ofta mår mycket dåligt. Bland annat är det ett stort problem att personer hålls kvar trots att de är färdigbehandlade och att tvångsåtgärder, så som bältning och tvångsmedicinering överanvänds.

  – Många av de vi har träffat har berättat att de fått bristande information och flera menar att de inte har någon möjlighet att påverka den vård som erbjuds. Rätten att vara delaktig i beslut som rör den egna vården och behandlingsmetoder är en grundläggande mänsklig rättighet.

  Anna Quarnström, jurist som har jobbat med projektet för RSMH tillägger:

  – Folk som har hört av sig har också ofta känt en vanmakt över att man på pappret har rättigheter men att dessa inte realiseras i praktiken. Det är nästan som om rättigheterna såsom de är formulerade i lag används mot dem eller blir en ytterligare kränkning utöver själva frihetsberövandet. Så ska det inte vara.

  Vad ska handboken bidra till?

  – På ett bredare plan är målet med vårt arbete att mänskliga rättigheter respekteras fullt ut för personer som befinner sig inom tvångsvården. Handboken är en viktig del i detta eftersom den sammanställer information för att förstå sina rättigheter och i längden kunna påverka att de respekteras!

  Vill du beställa handboken?

  Det gör du genom RSMH:s shop här. Handboken är gratis för den är medlem i RSMH . För övriga kostar boken 50 kronor + porto. Det går också att ladda ned boken som PDF gratis här. Vi är alltid tacksamma för gåvor till stöd för vårt arbete. Tack!

   

  Continue reading »
 • Trafikanalys att göra en rapport om hur personer med funktionsnedsättning upplever kollektivtrafiken

  Begripsam har fått i uppdrag av myndigheten Trafikanalys att göra en rapport om hur personer med funktionsnedsättning upplever kollektivtrafiken. Vi har gjort workshops och intervjuer. Nu öppnar vi en enkät för att få in ytterligare material. Har du möjlighet att sprida länken i dina nätverk? Tyvärr är det kort om tid. Trafikanalys ska göra en avrapportering till regeringen redan den 25 januari. Vi kommer att låta enkäten ligga öppen en längre tid och gör en egen rapport för senare publicering. Men ska vi hinna få med material till avrapportering en i januari så behöver folk svara innan den 18 januari klockan 18.00.

  Länk till undersökningen: https://www.surveygizmo.com/s3/4772869/Kollektivtrafik

   

  Continue reading »

RSMHbloggen

 • I vanlig ordning
  true
  Som människa är jag nästan aldrig rätt person Beter mig inte som förväntat Saknar ofta hemkänsla I min tillvaro Då jag saknar samvaro Med likställda Liksom ekonomiskt och socialt rika Utan är Fattigjan Som inte kommer in I tillvaron som beskrivs som fin Men håller ofta en god min Och håller käft För har sådant vett Det är bäst När man har psykisk ohälsa För det är inte självklart Att få existera Utan inlåsning I vanlig ordning Rättslös Och ofta arbetslös /Anne-Sofie Höij Read more »

Tidning om psykisk hälsa

Psykisk ohälsa

Foto-maskrosor-fyrkantig-breddareHär kan du läsa om symtom och behandlingar för olika former av psykisk ohälsa. Dessutom får du möta personer som berättar om sina egna erfarenheter.

RSMH utbildning


RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och bla återhämtning, bemötande och psykisk hälsa.

Unga som resurs i arbetslivet

UngaSomResurs

Supported Education Projektet Unga som resurs i arbetslivet (Arvsfonden 2013-2017) stödjer unga mellan 16-30 år som på egna villkor vill slutföra utbildning/enstaka ämnen.
RSMH driver även transnationellt erfarenhets-utbyte med fokus på Supported Education inom ramen för projektet SECiSO (ESF 2017)

Brukarrevison

Du som har ett företag eller en verksamhet för brukare kan göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed ge dem ett bättre bemötande.


Låsta institutioner

Inlåst – men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt med Civil Rights Defenders.