Nyheter

 • Inbjudan till sommarläger

  Backe/Jämtland den 3-7 september 2018

  Inbjudan

  Anmälningsblankett

  Continue reading »
 • Inbjudan till Må-bra läger

  Åsa folkhögskola den 3 – 7 september 2018

  Läs inbjudan

  Anmälningsblankett

   

  Continue reading »
 • Respons på TV-program om bältning

  Uppdrag granskning sände den 4 april ett program om bältning, där det togs upp att flera personer har avlidit inom heldygnspsykiatrin efter att ha spänts fast, bland dessa Daniel. Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande, reagerade och skrev en debattartikel som publicerades på debattsidan SVT Opinion:

   

  ”Tvångsåtgärder triggas ofta av dålig kompetens”

  ”Daniel dog efter att legat fastspänd i 42 timmar. Det får aldrig hända igen. Det är dags för psykiatrin att omvärdera sin syn på patienterna”, skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH.

  Tvångsåtgärder triggas ofta i gång av dålig kompetens bland personalen och dåligt bemötande. Läkare jag mött har berättat att på en och samma avdelning förekommer mycket tvång när en viss personalgrupp arbetar, medan tvånget är minimalt när andra jobbar.

  Att Daniel, 34 år, dog inom psykiatrin, efter att ha legat fastspänd i bältessäng i 42 timmar, är inget annat än en tragedi. Tyvärr är Daniel inte ensam om att ha utsatts för tvångsåtgärder på ett till synes slentrianmässigt vis.

  Vi har många medlemmar i Riksförbundet för social och mental hälsa som har spänts fast och traumatiserats av det. Där själva vården alltså förvärrat den psykiska ohälsan.

  Och det sker helt i onödan.

  Sedan många år tillbaks finns också arbetssätt som minskar tvångsåtgärderna drastiskt.

  Det handlar om enkla metoder, såsom att personalen i ett tidigt skede uppmärksammar när en patient börjar bli uppvarvad, tar hen åt sidan, sätter sig med i ett lugnt rum, pratar med lugn röst och frågar vad patienten behöver för att komma till ro.

  Kanske lugnande läkemedel eller gå en promenad för att få frisk luft?

  På de avdelningar där personalen utbildades i detta arbetssätt minskade tvångsåtgärderna markant, visade projektet Bättre bemötande, mindre tvång.

  Att minska tvånget skapade också en lugnare vårdmiljö för övriga patienter, slapp vara rädda för att själva bli fastspända. Det skapade också en bättre arbetsmiljö för personalen, att slippa vara våldsamma under sin arbetstid.

  Detta borde vara välkänt inom psykiatrin och alla avdelningar borde ha utbildat sin personal i arbetssättet för att på så sätt minimera antalet fastspänningar.

  Men nej.

  Fortfarande rapporteras 4 000 bältesläggningar per år, som drabbar ungefär 1 500 personer. Troligtvis förekommer fler.

  Beslutet att spänna fast Daniel i bälte motiverades med att han var ”agiterad”, ”oförskämd”, ”hotfull” och ”instabil”. Förutom att det strider mot lagen att endast på dessa grunder lägga någon i bälte, borde psykiatrin börja fråga sig: Varför?

  Varför blir en person ”oförskämd” och ”agiterad”? Psykiatrin behöver rannsaka sitt eget beteende varje gång en person blir uppvarvad och ta lärdom av detta.

  Det är dags för Sveriges kommuner och landsting, SKL, och socialminister Annika Strandhäll (S) att ta till strängare åtgärder så att arbetssätt som minimerar tvånget i psykiatrin införs över hela landet.

  Psykiatrin ska hjälpa, inte stjälpa. Och framför allt ska vården inte leda till att folk avlider.

  /Jimmie Trevett, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

   

   

  Continue reading »

RSMHbloggen

 • Med pengar kan du prata med någon
  true
  Det är ett trist faktum att bristen av pengar, är ett stort hinder i återhämtningen. Vår målgrupp brukar ligga efter i penningligan på grund av flera olika skäl. För det första, om man som jag insjuknade i ganska tidig ålder, utan att ha hunnit gå ut på arbetsmarknaden, så får man inte heller någon sjukpenning, även om det finns läkarintyg. I normala fall, ska ett sjukintyg också berättiga till sjukpenning. Istället har jag blivit hänvisad till socialbidrag, som det hette då 1990. Idag har jag fått sjukersättning på egen begäran. Men någon form av handikappersättning därutöver finns inte – i alla fall är det svårt att få den beviljad för många av oss med psykisk ohälsa. Ett förslag till handikappersättning är Telebidrag, som... Read more »

Tidning om psykisk hälsa

Psykisk ohälsa

Foto-maskrosor-fyrkantig-breddareHär kan du läsa om symtom och behandlingar för olika former av psykisk ohälsa. Dessutom får du möta personer som berättar om sina egna erfarenheter.

RSMH utbildning


RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och bla återhämtning, bemötande och psykisk hälsa.

Unga som resurs i arbetslivet

UngaSomResurs

Supported Education Projektet Unga som resurs i arbetslivet (Arvsfonden 2013-2017) stödjer unga mellan 16-30 år som på egna villkor vill slutföra utbildning/enstaka ämnen.
RSMH driver även transnationellt erfarenhets-utbyte med fokus på Supported Education inom ramen för projektet SECiSO (ESF 2017)

Brukarrevison

Du som har ett företag eller en verksamhet för brukare kan göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed ge dem ett bättre bemötande.


Låsta institutioner

Inlåst – men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt med Civil Rights Defenders.