Nyheter

 • RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder dig till jubileumsfirande den 21 november.

  Anmäl gärna via länken nedan.

  RSMH grundades 1967 och fyller 50 år i år. RSMH grundandes för 50 år sedan och med anledning av detta håller förbund och distrikt ett antal föreläsningar och seminarier.

  Tisdagen den 21 November 2017 har turen kommit till RSMH Stockholms läns distrikt, och detta går av stapeln på:

  Sveavägen 41,
  ABF-huset,
  Z-salen.

  Salen rymmer ca 300 personer, men vi uppmanar intresserade att anmäla sig snarast.

  Korta fakta:

  Tid och plats: tisdagen den 21 november 2017, kl 13-17, Sveavägen 41, ABF-huset, Z-salen.

  Längre fakta:

  En folder med viss presentation av dagen kan laddas ned eller läsas på följande länk:

  Länk till mer information

  Anmälan till jubileumsdag och seminarium,

  Länk till anmälan

  Continue reading »
 • Samhället gör psykisk ohälsa värre

  RSMH är tillsammans med Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF, med i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle i och med Världsdagen för psykisk hälsa, den 10 oktober:

  Hantera kriserna bakom den psykiska ohälsan

  I dag är det Världsdagen för psykisk hälsa. Många personer med psykisk ohälsa har kriser som behöver bearbetas, men istället för att hjälpa skapar samhället ofta ytterligare trauman. Detta måste få ett stopp. Genom samtalsstöd, bättre samordning och kvalificerad personal kan vi återhämta oss och vara en resurs för samhället.

  Bästa sättet att minimera den psykiska ohälsan är tidiga insatser för att bearbeta krisen. Det vet vi på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, efter att ha jobbat med frågan i 50 år. Det är också viktigt att tillvaron är trygg och stabil, så att man har möjlighet att bygga upp sig själv igen, något som medlemmarna i våra organisationer bekräftar. Därför jobbar vi för att hitta gemensamma lösningar.

  Dessvärre brister ofta stödet och hjälpen idag. Både inom psykiatrin, socialtjänsten och på HVB-hem saknas kompetent personal och köerna är långa. Allt för sällan går det att få psykolog och många gånger skapas ytterligare trauman av det system som är tänkt att ta hand om människor. Inom psykiatrin förekommer det att bältning och andra tvångsåtgärder används slentrianmässigt och utan att mindre ingripande åtgärder först har prövats, vilket Europarådets tortyrkommitté kritiserade Sverige för år 2015. Ensamkommande hamnar i en ständig oro för att avisas i och med den hårdare asyllagstiftningen, vilket har lett till att självmorden och självmordsförsöken har ökat markant. Personer med psykisk ohälsa får alltså sekundära trauman av det samhälle som är tänkt att stötta dem, vilket leder till ytterligare utanförskap. Ibland är vännerna i våra föreningar, som ger så kallat kamratstöd , den enda bra hjälp som våra medlemmar kan få.

  Samtidigt kan personer med våra erfarenheter vara en stor tillgång i samhället. I ett nytt projekt kommer medlemmar inom Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF, fungera som ambassadörer i skolor och på HVB-hem för att informera om psykisk ohälsa och suicidprevention. Och i psykiatrin, socialtjänst och på Arbetsförmedlingen anställs på flera håll runt om i landet så kallad Peer Support, eller mentorer. Det är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som jobbar med att mjuka upp hierarkierna inom vården, vilket har lett till bättre bemötande från personalen, ökad återhämtning och att patienterna känner mindre utanförskap.

  Vi som har erfarenhet av psykiskt lidande kan alltså vara en resurs i samhället och bidra till att myndigheternas arbete förbättras. Men för att detta ska ske behövs grundläggande stöd och hjälp, och att mänskliga rättigheter följs, så att vi kan bli återhämtade.

  Det är nödvändigt att barnminister Åsa Regnér (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) som ansvarar för sjukvårdsfrågor tar sitt ansvar och styr upp situationen för personer med psykisk ohälsa, oavsett bakgrund. Vi kräver ökade möjligheter till professionellt samtalsstöd, bättre individualiserad samordning och kvalificerad personal. På så vis kan vår kompetens tas till vara i samhället.

  Mujtaba Attai, förbundsordförande Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF.
  Jimmie Trevett, Förbundsordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

   

   

  Continue reading »
 • Världsdagen för psykisk hälsa

  RSMH:s 122 lokalföreningar och 21 distrikt uppmärksammar Världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober.

   

  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är som medborgarrättsrörelse sprungen ur övertygelsen att alla har rätt till psykisk och social hälsa genom vård, återhämtning, kunskap, sysselsättning och gemenskap. Med 50 år i backspegeln har organisationen gedigen erfarenhet av att kämpa för och förbättra rättigheter för brukare och egenerfarna med psykisk ohälsa.

  – De erfarenheter och kunskaper vi har ska vi dela med oss av för att förbättra insatserna och stödet för personer med psykisk ohälsa, säger Jimmie Trevett, förbundsordförande för RSMH.

  RSMH-Sverige anordnar manifestationer, öppet hus, föreläsningar och utställningar med fokus på mental och social hälsa på Världsdagen för psykisk hälsa. Håll utkik på vad som händer i din förening eller kommun! Här hittar du samtliga RSMH-föreningar i Sverige.

  World mental health day eller Världsdagen för psykisk hälsa infaller 10 oktober varje år och är dagen då Förenta nationerna, FN, Världshälsoorganisationen (WHO) och världen uppmärksammar psykisk hälsa globalt. Årets tema är psykisk hälsa på arbetsplatser.

  Continue reading »

RSMHbloggen

 • Patientcentrerad vård – en skillnad?
  true
  Inom psykiatrin talas det om att vården ska vara patientcentrerad. Det vill säga att patienten ska vara med och utvärdera sin vård. Om man drar resonemanget till sin spets kommer patienten att vara den som avgör om behandlingen fungerar eller inte. Det här får som jag ser det en rad följder på den psykiatriska vården av personer med psykisk funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa och psykiatriska ”sjukdomar” skiljer sig en hel del från kroppsliga tillstånd. I allmänhet är psykisk ohälsa mer eller mindre långvarig, och både vad som är orsak till tillståndet och vad som hjälper är ofta omdiskuterade. Låt mig få ta ett exempel. Jag hamnar i en depression – jag får antidepressiva – jag blir bättre. Men samtidigt som detta är en... Read more »

Tidning om psykisk hälsa

Psykisk ohälsa

Foto-maskrosor-fyrkantig-breddareHär kan du läsa om symtom och behandlingar för olika former av psykisk ohälsa. Dessutom får du möta personer som berättar om sina egna erfarenheter.

RSMH utbildning


RSMH Utbildning erbjuder utbildning både för arbetsplatser och personal som vill lära sig mer om psykisk ohälsa och bla återhämtning, bemötande och psykisk hälsa.

Unga som resurs i arbetslivet

UngaSomResurs

Supported Education Projektet Unga som resurs i arbetslivet (Arvsfonden 2013-2017) stödjer unga mellan 16-30 år som på egna villkor vill slutföra utbildning/enstaka ämnen.
RSMH driver även transnationellt erfarenhets-utbyte med fokus på Supported Education inom ramen för projektet SECiSO (ESF 2017)

Brukarrevison

Du som har ett företag eller en verksamhet för brukare kan göra en revision för att ta reda på brukarnas synpunkter och därmed ge dem ett bättre bemötande.


Låsta institutioner

Inlåst – men inte utan rättigheter är ett samarbetsprojekt med Civil Rights Defenders.