Aktiv Fritid i Stockholm

Aktiv Fritid är ett projekt som erbjuder stöd och vägledning till unga vuxna mellan 25- 40 år, bor i Stockholm med omnejd och som upplever oro, ensamhet, stress, ångest, eller psykisk ohälsa i vardagslivet. Genom att erbjuda aktiviteter för att återfå en aktiv fritid kan vägen till återhämtning och god psykisk hälsa främjas. 

Vi arbetar för att stötta unga vuxna att få en aktiv fritid och hitta sina inre förmågor och drivkrafter. Projektet finansieras av Socialstyrelsen tillsammans med Ung Kraft (16-24 år).

Syftet är att du som har en erfarenhet av social eller/psykisk ohälsa ska ha tillgång till en accepterande miljö där du får utrymme att växa och utvecklas.

Vi lägger vikten vid vem DU är och vad DU vill, inte vid dina problem.

Både Aktiv Fritid och Ung Kraft är frivillig och därmed inte biståndsbedömd. Detta betyder att det är DU själv som bestämmer när du vill komma hit. Verksamhet har pågått sedan 2012 i Stockholm, Sollefteå (avslutades 2013), Fjällsjö och i Hallstahammar (start 2015) där verksamheten heter Vi Kan!

Hämta broschyr för AKTIV FRITID 2017 här!

Bär du på drömmar om framtiden?

Bär du på drömmar om framtiden? Tvivlar du på att du kan uppnå dina drömmar? Är det något som  ligger i vägen?

Du kan få stöd att identifiera och komma förbi dina hinder. Från första dagen du kommer hit är det dina mål och önskemål som står i fokus. Här får du möjlighet att ge utrymme för din personlighet.

Du har tillgång till en accepterande miljö där du får möjlighet att växa och vara dig själv. Du har möjlighet att delta i aktiviteter, få individuell coachning eller gå kurser. Gruppen bestämmer tillsammans vilka aktiviteter som genomförs där alla aktiviteter är gratis! 

Du kan bland annat gå olika kreativa kurser och kurser som inriktar sig på din väg mot återhämtning, men du kan också gå med på promenader, vara med på utflykter, studiebesök eller bara vara.
Exempel på kurser:

  • Återhämtningskurs
  • Coachingutbildning
  • Peppkurs
  • Studieteknik
  • Konflikthantering

Aktiv Fritids fokus ligger på aktiviteter som främjar hälsa, återhämtning, nyorientering samt  arbetsliv/studier genom ett samhällsbaserat arbete.

Du har stor möjlighet att påverka de aktiviteter vi erbjuder och vi uppmuntrar nya, fräscha idéer. Under våren kommer vi att ha öppet eftermiddagar och kvällar vilket innebär möjlighet till kvällsaktiviteter som t.ex. bowling.

Aktiv Fritids fokus ligger  alltså på aktiviteter som främjar hälsa, återhämtning, nyorientering samt att arbetsliv/studier främjas genom ett samhällsbaserat arbete.

Aktivitetsledare

Inom Aktiv Fritid har vi aktivitetsledare som förbereder och genomför aktiviteterna. Ledarnas roll är INTE att bestämma vilka aktiviteter som skall genomföras utan istället enligt ett coachande förhållningssätt skapa förutsättningar så att deltagarna i gruppen trivs och att de aktiviteter som genomförs är enligt majoritetens önskemål och behov. Vi har en Facebook grupp där aktivitetsledarna skriver information kring kommande aktiviteter och om deltagarna har förslag på kommande aktiviteter som skall göras.

Sommarläger

Varje år söker projektet pengar för att erbjuda sommarläger för deltagarna. Orter och antal dagar kan variera från år till år men även dessa läger syftar till att skapa en trevlig stämning där man får möjlighet att träffa andra och göra roligheter och aktiviteter som personerna i gruppen önskar! Vi har tidigare besökt bland annat Bosön, Backe i Jämtland och Alnö utanför Sundsvall.

Ett komplement till de befintliga kommunala verksamheterna

Vi vill ge nya innovativa alternativ som ett komplement till de befintliga kommunala verksamheterna och utveckla alternativa, brukaranpassade, modeller för stöd och återhämtningsinriktat arbete. Vi använder evidensbaserade metoder och ger ett varierat utbud av aktiviteter där individens val och egenmobilisering är vägledande. Allt bygger på att vid ett så tidigt skede som möjligt knyta an till personer som har viljan att återhämta sig. Deltagare får stöd att utveckla det sociala nätverket inom den nya verksamheten, där vårt fokus ligger på intressenivå, latenta resurser och inte på sjukrollen.

Syftet med idén är att utveckla återhämtnings- och rehabiliterings verksamheter som finns i lokalsamhället, för att unga vuxna skall kunna återhämta sig efter psykisk ohälsa och få en plats i samhällslivet.

När kartläggning och behovsinventering är gjord kommer fler kurser och aktiviteter att uppstå utifrån individuella val och intressen.

Att stödja återgång/introduktion tillbaka till studier och arbetsliv är en del i verksamheten.  Därför inriktas våra kurser mot Lust/motivationshöjande via Peppkurser samt möjlighet till Digital Storytelling, Coachutbildning, Personlig utveckling och återhämtningskurser. Vi ser även att temasamtal, organiserade möten med politiker, stöd i myndighetsmöten, friskvård, hälsa och stresshantering efterfrågas. Fokus på detta kommer att utgöra en viktig del i Aktiv Fritid.

Vi vill även fokusera på deltagarnas egna initiativ där de ges möjlighet att utveckla olika förmågor och samtidigt ges möjlighet till feedback.

Bärande är behovet av att utveckla verksamheter som kan stödja unga och unga vuxna tillbaka efter psykisk ohälsa. De frustrerade unga vi möter i vår ideella verksamhet och som kommer till synes i stadens inventeringar förtjänar att mötas upp på sina villkor där de är om de ska kunna starta om resan mot återhämtning och inträde på den arbetsmarknad som råder idag.

Låter detta intressant?

Vi håller till på Sankt Göransgatan 114, 112 45 Stockholm i Stockholm. Vi kommer också ha aktiviteter utanför lokalen.

Malin Bostedt, projektledare 

Telefon: 070-420 82 51

E-post: malin.bostedt@rsmh.se

John Broström, aktivitetsledare 

Telefon: 072- 717 60 99

E-post: jnotna86@gmail.com

Björn Cumlin, aktivitetsledare 

Telefon: 073- 909 65 52,

E-post: cumlin_91@hotmail.com

Selene Andersson, uppsökning av unga i lokalföreningar & marknadsföring 

Telefon: 073- 544 93 91