Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

En handbok för förändring

Vilka rättigheter har du inom den psykiatriska slutenvården? Kan du få ekonomisk hjälp vid akut tandvård? Har kommunen skyldighet att ordna boende åt dig? Det här och mycket annat får du reda på i vår skrift "Kvalitet på dina villkor - En handbok för förändring".

Kvalitet på dina villkor är ett verktyg för granskning av vård och samhällsservice. Det är en handbok för förändring. Den riktar sig till dig som har ett förtroendeuppdrag i till exempel ett brukarråd, eller till dig som vill påverka och veta mer om dina rättigheter.

En bok för brukarinflytande

Principen är att ”Den som bär skon vet var den klämmer”. Det vill säga att den som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa också bäst vet var bristerna inom vård och stöd finns. Då ska man också ha möjlighet att påverka hur verksamheten bedrivs. Det kallas för brukarinflytande. Kvalitet på Dina villkor är en handledning och faktasamling för brukare som vill påverka.

Använd studiehandledningen!

Den femte, reviderade versionen togs fram år 2017. Det finns även en studiehandledning som du kan använda om du till exempel vill starta en studiecirkel i din lokalförening. Kvalitet på dina villkor och studiehandledningen finns att läsa, ladda ned eller skriva ut som pdf. Klicka på respektive bild nedan.