Internatkurser

 

Våga fråga – Våga leda – Våga nytt
20 – 24 mars 2017
Se inbjudan
Anmälningsblankett

 

Hälsa som livsstil
18-22 september 2017

 

Egenmakt
23 – 27 oktober 2017

 

Återhämtning
27 november – 1 december 2017