Tidning om psykisk hälsa och ohälsa

Revansch är en tidskrift om psykisk och socialrev_samlingsbild-omslag_gul hälsa och ohälsa. I den kan du läsa livsberättelser från både kända och okända personer med psykisk ohälsa, om aktuella samhällsfrågor och om ny forskning kring terapier, läkemedel och psykosociala insatser.

Varje nummer brukar ha ett visst tema, med ett antal artiklar som kretsar kring ett och samma ämne. Dessutom finns en nyhetsdel, kulturdel, rapporter från lokalföreningarna och ledare från RSMH:s ordförande Jimmie Trevett.

Revansch kommer ut fem gånger om året.