Aktiv debattör

RSMH är aktiv i debatterna om psykisk och social hälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Under åren har vi vid många tillfällen fått debattartiklar publicerade. Här visar vi ett axplock:

Utredning för jämlik hälsa måste beakta psykisk ohälsa

Dagens samhälle 27/4-2016. Personer med psykisk ohälsa riskerar att dö 15-20 år i förtid. RSMH driver just nu en kampanj för att öka medellivslängden och för att hälsan ska förbättras. Bland annat ställer vi krav på att regeringens kommission för Jämlik Hälsa tar upp detta i sitt arbete.

Polisens övervåld måste få ett slut

Aftonbladet 4/12-2015 Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH, skriver tillsammans med Civil Rights Defenders om att polisen måste i högre grad utbildas i bemötande av personer med psykisk ohälsa så att inte fler personer dödas helt i onödan, på samma sätt som drabbade patienten i Västerås psykiatri för ett år sedan.

Öppenhet och kunskap minskar diskrimineringen

Dagens Samhälle 9/10-2015 Gemensam debattartikel med andra organisationer inom nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, där RSMH ingår. Tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, egen eller som anhörig. Många blir diskriminerade – i skolan, arbetslivet, vården, socialtjänsten, äldreomsorgen och i beslut som är avgörande för vilket stöd samhället ska ge. Det krävs satsningar på öppenhet och kunskap för att minska diskrimineringen.

Dags för arbetsgivare att ta ansvar för unga med psykisk ohälsa

Arbetsvärlden 9/9-2015 Jimmie Trevett, ordförande i Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH, skriver: ”Framtidsutsikterna för unga med psykisk ohälsa är mörka. Men så behöver det inte vara. Det är dags för arbetsgivarorganisationerna att ta tag i frågan.”

Sverige tiger still om allas rätt till information på webben

SVT opinion 8/6-2015 Gemensam debattartikel med flera organisationer inom Handikappförbunden, HSO, där RSMH ingår. ”Det är hög tid att regeringen och IT-minister Mehmet Kaplan tar sitt ansvar och gör ett tydligt ställningstagande i frågan som stärker rätten till information och kommunikation för personer med funktionsnedsättning inom hela EU”.

Polisens agerande känns inte rimligt

Aftonbladet 30/4-2015 Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande skriver om dödsfallet i Västerås psykiatrin efter ett polisingripande.

Något skyddsnät finns inte längre

SVT opinion 19/3-2015 Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande skriver: ”Vi vill ha en aktiv psykiatrisk vård där patienten har kontinuerlig kontakt med öppenvården och där psykiatrin bland annat undersöker i fall du behöver stöd i ditt boende för att undvika hemlöshet.”

Att välja sin psykvård är en mänsklig rättighet

ETC 18/1- 2015. Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH, skriver om att piller kan vara bra, men inte jämt. Och framför allt bör patienten få större inflytande över vilken typ av behandling hon får.

Stoppa övervåldet inom psykiatrin

Aftonbladet Debatt 24/9- 2014. Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH, ger respons på Uppdrag gransknings avslöjande om att unga kvinnor med självskadebeteende fortfarande vårdas inom rättspsykiatrin, trots att de inte begått något brott.

Stärk funktionshindrades rätt till försörjning

Dagens Samhälle 9/9-2014. RSMH går ut i en gemensam debattartikel tillsammans med Handikappförbunden, där RSMH ingår, om att personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar måste få bättre möjligheter att försörja sig.

Personer med schizofreni fortfarande bland de mest utsatta

Läkartidningen 5/5- 2014. Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH, går ut i en gemensam debattartikel tillsammans med Schizofreniförbundet där de kritiserar vården och samhällsinsatserna för att personer med schizofreni eller liknande tillstånd i dag dör 20 år i förtid.

Sjukförsäkringen en ond spiral för psykiskt sjuka

Dagens Samhälle 13/1-2014. RSMH är med i NSPH:s socialförsäkringsgrupp som skrev denna debattartikel om att sjukförsäkringen försämrar tillståndet för många med psykisk ohälsa.

Läs även förbundsordförande Jimmie Trevetts återkommande ledare i Revansch.