Shop

Rabatt på 20 procent ges till alla medlemmar i RSMH. Porto tillkommer. Beställ genom att fylla i nedanstående formulär eller mejla till shop@rsmh.se.

0 Artiklar

Böcker


Handbok för brukarstyrd brukarrevision

Handboken kan ses som en introduktion till hur den brukarstyrda brukarrevisionsprocessen går till.
Artikelnr: 0111
Pris: Gratis

BRUKARREVISION AV VÅRD OCH STÖD

BRUKARREVISION AV VÅRD OCH STÖD - En guide i konsten att komma igång Guiden bygger främst på intervjuer med brukare och anhöriga som varit med och genomfört brukarrevisioner. Den bygger också på diskussioner från ett par seminarier med brukare, närstående, myndighetspersoner och forskare inom ramen för projektet. Vardagsmakt som RSMH drev mellan 2001 och 2004.

David Ershammar och Anne Denhov


Artikelnr: 0121
Pris: 15 kr

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR RÖSTHÖRARE

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR RÖSTHÖRARE - Ett studiematerial framtaget av Elisabet Alphonce Denna självhjälpsbok är tänkt både för dig som hör röster likväl som för dig som arbetar med rösthörare. Här finns strategier som bland annat bygger Marius Romme och Sandra Eschers forskning om rösthörande. Strategierna kan hjälpa till att få kontroll över rösterna så att de inte längre är enerverande eller hotfulla mot rösthöraren.

Elisabet Alphonce


Artikelnr: 0157
Pris: 50 kr

UTAN DIG FINNS INGET JAG (bokrelease 2018-08-29)


UTAN DIG FINNS INGET JAG – en visionsbok om psykisk hälsa och psykiatri. Hur ska vården, omsorgen och samhället förändras för att fungera bättre och ge livskvalitet åt fler?

I den här boken finns texter av unga och äldre, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, professionella och anhöriga, alla med olika bilder av psykisk hälsa och psykiatri.

Redaktör Elin Engström,
förord Susanna Alakoski
Artikelnr: 0218
Pris: 80 kr

Inlåst - men inte utan rättigheter

En handbok om mänskliga rättigheter i svensk tvångsvård. Denna bok är gratis för medlemmar i RSMH. Icke-medlemmar betalar 50 kronor plus porto.m
Artikelnr: 0219
Pris: 50 kr kr

VÄGEN VIDARE

Återhämtning från allvarliga psykiska problem är möjlig och inte ovanlig. I Vägen vidare - verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa presenteras olika verktyg som kan bidra till återhämtningsprocessen. Verktygen är evidensbaserade i människors praktik. Vi hoppas boken kan vara en inspirationskälla till brukare, personal och anhörig Alain Topor, Kjell Broström och Rosita Strömwall
Artikelnr: 0249
Pris: 50 kr

Nu åker jag slalom

Länge betraktades svåra psykiska sjukdomstillstånd som schizofreni som obotliga. I själva verket återhämtar sig patienterna helt eller delvis till ett normalt liv. Hans Norden, 2009  
Artikelnr: 0340
Pris: 50:00 kr

NÄTVERKSKONTRAKT

NÄTVERKSKONTRAKT - Ett verktyg i återhämtning Är du patient inom psykiatrin, eller anhörig, vän, vårdpersonal? Oavsett vilken grupp du tillhör har du sannolikt upplevt att situationen runt en person med psykiska problem har försvårats på grund av att det ofta inte finns någon sammanhängande struktur, där alla berörda är delaktiga och ses som resurser. Det finns endast defekta exemplar kvar. Bokstäverna å ä och ö har fallit bort på baksidan av boken.

Laila Gentzel


Artikelnr: 0378
Pris: 10 kr

RSMH:s mediaprojekt MEDIESMART

Mediesmart är en handbok för lokalföreningar som vill kunna medverka i media med insändare, debattartiklar eller nyhetstips. I boken diskuteras också hur man undviker att det som sägs till media tolkas fel och hur man sätter gränser när journalister blir för närgångna.
Artikelnr: 0514
Pris: Gratis

Från rösthörarnas värld

Att höra röster tenderar att uppfattas som tecken på psykisk ohälsa. Detta sätt att betrakta röstförnimmelser är så förhärskande att människor i allmänhet knappast ifrågasätter det, även om hörande av röster i vissa religiösa miljöer tolkas annorlunda. Antologin Från rösthörarnas värld innehåller berättelser om hur det är att höra röster. Lis Bodil Karlsson Endast ett fåtal böcker finns kvar.  
Artikelnr: 263
Pris: 50 kr

Friskvård och livsstilsfrågor

En bok kring "Friskvård & livsstilsfrågor". Boken är indelad i två delar. Den första delen, är din faktabok, som ger en bättre förståelse och "vägbeskrivning" för hur du själv kan balansera din hälsa gentemot medicin, biverkningar och hälsa. Den andra delen, är "Din arbetsbok på vägen", som stödjer dig och din förening att ta er till de mål ni har, samt vilka samverkansformer ni kan hitta då det gäller att bedriva friskvårdsinriktade verksamh
Artikelnr: 330
Pris: 70 kr

Bemötande vid psykisk ohälsa

Dåligt bemötande av människor med svåra psykiska besvär kan förvärra deras tillstånd liksom ett bra bemötande kan vara helt avgörande för återhämtningen. Men vad är då ett bra bemötande? Skillnaden mellan att bemöta dem som har psykisk ohälsa och de som inte har det är just att de förra inte blir bemötta som de senare. Tommy Engman
Artikelnr: 361
Pris: Gratis

Ta tillbaka makten över ditt liv

Ta tillbaka makten över ditt liv- en väg till återhämtning efter kriser och psykisk sjukdom Boken visar att man genom att sätta små realistiska mål för sig själv kan ta sig tillbaka till ett rikt och aktivt liv. Den kan inspirera brukare till ökad egenmakt och att hitta egna strategier till återhämtning. Även vårdpersonal kan finna läsningen inspirerande.

Elisabet Alphonce


Artikelnr: 364
Pris: 50 kr

Förstå och hantera röster

Förstå och hantera röster - en vägledning för dem som arbetar med rösthörare Boken innehåller exempel på hur en "intervju" ska utformas för att passa såväl behandlare som rösthörare. Likaså ges exempel på vilka frågor som är lämpliga att ställa för att få ökad insikt om själva hörselupplevelserna och rösternas inverkan på rösthöraren och dess relation till hennes livshistoria. Marius Romme & Sandra Escher
Artikelnr: 464
Pris: 50 kr

Din kundvagn är tom.