• Öppettider under jul och nyår

  Fredag 22/12 till söndag 7/1-2018 har förbundskansliets växel stängt. Vi öppnar måndag 8/1-2018 kl. 9:00. För aktiviteter under jul och nyår – kontakta RSMH:s lokalföreningar för att se vad som erbjuds där. Här hittar du RSMH:s lokalföreningar.

  Vi på RSMH:s förbundskansli önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

  Ändrade öppettider i växeln!

  Från och med den 8 januari 2018 kommer förbundskansliet att ha ändrade växeltider. Ni kan därefter nå oss alla dagar mellan 9:00 och 15:00. Lunchstängt är det mellan klockan 11:30 och 12:30.

  Då växeln är stängd kan du nå alla anställda på våra direktnummer.

  Kansliets kontorstid är fortsatt klockan 08.00-16.30 16 september till 30 april, och klockan 08.00-16.00 1 maj till 15 september.

  Continue reading »
 • Debattartikel: Tandvården måste förbättras för oss med psykisk ohälsa

  Många personer med psykisk ohälsa har trasiga tänder och dagens tandvårdsstöd är otillräckliga. Systemet måste göras om så att vi får en jämlik tandhälsa, skriver Jimmie Trevett, Förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, i en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle den 14 december 2017. Här går det att läsa hela artikeln:

  Tandvårdsstödet ­– ett moment 22 för oss med psykisk ohälsa

  Tredje steget i tandvårdsreformen skulle förbättra tandhälsan för personer med psykisk ohälsa. Men det generösare stödet når få och villkoren leder till ett moment 22, där många riskerar att nekas stödet på grund av sin psykiska funktionsnedsättning. Socialstyrelsen måste ta hänsyn till gruppens särskilda förutsättningar när de nu utreder tandvårdsstöden.

  ”Psykiskt återhämtade jag mig men det gjorde aldrig tänderna”, säger Jan-Olof Forsén styrelseledamot i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Han tvångsvårdades inom psykiatrin under 1980-talet och fick då ett sömnmedel upplöst i en röd sockerlösning som liknade sirap.  Men ingen tänkte på att han skulle borsta tänderna efteråt, varken han själv eller personalen inom den psykiatriska heldygnsvården, utan han somnade direkt för natten.

  Idag har han stora problem med tänderna, och har behövt flera tandkronor, bryggor, och rotfyllningar genom åren till sammanlagda kostnader på tiotusentals kronor.

  Tanken med tredje steget i tandvårdsreformen som infördes 2013 var bland annat att personer med långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar skulle få tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Men Jan-Olof Forsén får ingenting. Han beviljas inte ens de 600 kronor i halvåret till personer som på grund av läkemedel får muntorrhet, eftersom hans salivmängd numera anses vara normal.

  Det generösare tandvårdsstödet där tandvården ingår i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd är ett moment 22 för personer med psykisk ohälsa. För att bli beviljad det krävs att du både är psykiskt funktionsnedsatt och har problem att sköta tänderna. Men psykisk funktionsnedsättning skiljer sig från andra funktionsnedsättningar i och med att nedsättningen sällan är permanent. Det finns stor risk att personen inte orkar söka tandvårdsstödet när hen mår som sämst, och som vi ser i Jan-Olofs fall så glöms tandhälsa ofta bort inom vården och omsorgen.

  När personen sedan mår bättre har hen inte längre rätt till den generösare formen av tandvårdsstöd, i och med att hen nu orkar ta hand om sina tänder.

  Vi inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, anser att kriterierna bör göras om så att det räcker att ha en svår psykisk funktionsnedsättning för att bli beviljad tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. För har du den problematiken säger det sig självt att du i perioder av livet kommer att få svårt att sköta tänderna.

  Därtill bör helt kostnadsfri tandvård ges till personer med långvariga, omfattande tandproblem där det finns dokumenterat att den har orsakats av den psykiatriska vården. Det kan till exempel röra sig om personer som Jan-Olof Forsén som har tvingats ta läkemedel som har orsakat tandproblem och där psykiatrin inte har gjort sitt yttersta för att minimera tandskadorna. Ett ytterligare förslag är att den uppsökande tandvård som finns för exempelvis gamla som vårdas i hemmet, också bör gälla personer med svår psykisk ohälsa.

  Till saken hör också att personer med psykisk ohälsa är den grupp i snitt som har lägst inkomster, även i jämförelse med andra funktionshindergrupper. Många av dem har aldrig fått möjlighet att arbeta innan det dåliga måendet slog till. Trasiga tänder stigmatiserar ytterligare och gör det ännu svårare att söka jobb och ta sig ut i samhället.

  Socialstyrelsen utreder just nu tandvårdsstöden med mål att lägga fram eventuella förbättringar för regeringen nästa år. Det är dags att myndigheten beaktar de speciella villkor som personer med psykisk ohälsa lever under. Och att regeringen, oavsett partitillhörighet, genomför förändringar. Endast på så sätt får vi en jämlik tandhälsa i Sverige.

  /Jimmie Trevett, förbundsordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

  Continue reading »
 • #Metoo: Kvinnor med psykisk ohälsa extra utsatta

  RSMH:s Paulina Tarabczynska har skrivit flera debattartiklar angående sexuella övergrepp för kvinnor och hbtq-personer med psykisk ohälsa i och med kampanjen #Me too, som har förts i media och uppmärksammat omfattningen av sexuella trakasserier. Debattartiklarna har publicerats i Aftonbladet Debatt, Dagens Samhälle och i Veckorevyn. Här är går det att läsa artiklarna i sin helhet.

   

  Dagens Samhälle 1/11- 2017. Psykiatrin måste ta övergreppen på allvar

  Aftonbladet 13/11-2017. Vi drabbas också av övergreppen

  Veckorevyn 21/11-2017. Psykiskt sjuka kvinnor extra utsatta för sexuellt våld

   

  Vad väcker Me too hos dig?

  Mejla gärna dina tankar till metoo@rsmh.se eller info@rfhl.se

   

  Continue reading »
 • Brukarrevisionsprojektet

  bjuder till 7 workshop med DansSteget och psykiatriker Jill Taube

  Plats: RSMH:s lokal, plan 2, Instrumentvägen 10 i Hägersten, Tunnelbanestation Örnsberg

  Tid: Varje torsdag med start den 9 november till och med den 21 december. Kl. 17-19. Ni kan delta på samtliga 7 eller den ni väljer.

  Mer information

  Continue reading »
 • RSMH utser landets bästa psykiatriska verksamhet

  Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall vinner pris för bästa verksamhet år 2017. Priset delas ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som för andra gången någonsin utser vilken verksamhet i hela landet som brukare/patienter anser vara bäst.

  Efter nomineringar från RSMHs distrikt och lokalföreningar, totalt tre stycken, har RSMHs förbundsstyrelsen beslutat att ge priset Bästa psykiatriska verksamhet 2017 till Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall. Priset i form av ett diplom och tårta delas ut av Jimmie , RSMH:s förbundsordförande och Barbro Ronsten, vice förbundsordförande i RSMH, i samband med ett besök till mottagningen den 24/11.

  Motiveringen lyder:

  Med stort personligt engagemang och hög kompetens i en välkomnande och trygghetsskapande miljö med brukarinflytande har den Neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall skapat en verksamhet som genomsyras av professionalitet och ett fint bemötande som skapar delaktighet.

  Plats: Neuropsykiatriska mottagningen, Igeltjärnsvägen 8, Sundsvall

  Tid: Prisutdelning 24/10  kl 14.30

  Kontakt:

  Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande 070 420 82 60

  Barbro Ronsten, vice förbundsordförande och ordförande i RSMH:s forsknings- och utvecklingsutskott 070- 326 80 42

  /

  Continue reading »
 • Årlig enkät om tvångsvård!

  RSMH och Civil Rights Defenders kartlägger hur tvångsvården säkerställer den enskildes rättigheter. Du som har erfarenhet av tvångsvård inom ungdomsvård, rättspsykiatri, psykiatri eller missbruksvård de senaste fem åren gör oss en stor tjänst genom att genomföra vår enkät! Det gör att vi bättre kan hjälpa personer som hamnar i tvångsvård i framtiden.

  Du besvarar enkäten härhttp://minisverige.dubinterviewer.com/q?Quest=1305081

  Enkäten är helt anonym, finns på flera språk och det går också att besvara via telefon. Sprid gärna information om enkäten via ditt nätverk eller genom att trycka upp vår flyer och sprida den på platser där du tror att det kan finnas andra intresserade människor. Resultatet om hur tvångsvården fungerar kommer sedan summeras och spridas så att vi kan göra vården bättre.

   

  Tack på förhand!

  Continue reading »
 • Inspirationsföreläsning

  I återhämtningsinriktat förhållningssätt den 16 november. Funka för livet – mötesplats om funktionsnedsättning anordnar tillsammans med RSMH-utbildning en Inspirationsföreläsning om återhämtning.

  Läs mer

  Läs mer

  Continue reading »
 • RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder dig till jubileumsfirande den 21 november.

  Anmäl gärna via länken nedan.

  RSMH grundades 1967 och fyller 50 år i år. RSMH grundandes för 50 år sedan och med anledning av detta håller förbund och distrikt ett antal föreläsningar och seminarier.

  Tisdagen den 21 November 2017 har turen kommit till RSMH Stockholms läns distrikt, och detta går av stapeln på:

  Sveavägen 41,
  ABF-huset,
  Z-salen.

  Salen rymmer ca 300 personer, men vi uppmanar intresserade att anmäla sig snarast.

  Korta fakta:

  Tid och plats: tisdagen den 21 november 2017, kl 13-17, Sveavägen 41, ABF-huset, Z-salen.

  Längre fakta:

  En folder med viss presentation av dagen kan laddas ned eller läsas på följande länk:

  Länk till mer information

  Anmälan till jubileumsdag och seminarium,

  Länk till anmälan

  Continue reading »
 • Samhället gör psykisk ohälsa värre

  RSMH är tillsammans med Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF, med i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle i och med Världsdagen för psykisk hälsa, den 10 oktober:

  Hantera kriserna bakom den psykiska ohälsan

  I dag är det Världsdagen för psykisk hälsa. Många personer med psykisk ohälsa har kriser som behöver bearbetas, men istället för att hjälpa skapar samhället ofta ytterligare trauman. Detta måste få ett stopp. Genom samtalsstöd, bättre samordning och kvalificerad personal kan vi återhämta oss och vara en resurs för samhället.

  Bästa sättet att minimera den psykiska ohälsan är tidiga insatser för att bearbeta krisen. Det vet vi på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, efter att ha jobbat med frågan i 50 år. Det är också viktigt att tillvaron är trygg och stabil, så att man har möjlighet att bygga upp sig själv igen, något som medlemmarna i våra organisationer bekräftar. Därför jobbar vi för att hitta gemensamma lösningar.

  Dessvärre brister ofta stödet och hjälpen idag. Både inom psykiatrin, socialtjänsten och på HVB-hem saknas kompetent personal och köerna är långa. Allt för sällan går det att få psykolog och många gånger skapas ytterligare trauman av det system som är tänkt att ta hand om människor. Inom psykiatrin förekommer det att bältning och andra tvångsåtgärder används slentrianmässigt och utan att mindre ingripande åtgärder först har prövats, vilket Europarådets tortyrkommitté kritiserade Sverige för år 2015. Ensamkommande hamnar i en ständig oro för att avisas i och med den hårdare asyllagstiftningen, vilket har lett till att självmorden och självmordsförsöken har ökat markant. Personer med psykisk ohälsa får alltså sekundära trauman av det samhälle som är tänkt att stötta dem, vilket leder till ytterligare utanförskap. Ibland är vännerna i våra föreningar, som ger så kallat kamratstöd , den enda bra hjälp som våra medlemmar kan få.

  Samtidigt kan personer med våra erfarenheter vara en stor tillgång i samhället. I ett nytt projekt kommer medlemmar inom Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF, fungera som ambassadörer i skolor och på HVB-hem för att informera om psykisk ohälsa och suicidprevention. Och i psykiatrin, socialtjänst och på Arbetsförmedlingen anställs på flera håll runt om i landet så kallad Peer Support, eller mentorer. Det är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som jobbar med att mjuka upp hierarkierna inom vården, vilket har lett till bättre bemötande från personalen, ökad återhämtning och att patienterna känner mindre utanförskap.

  Vi som har erfarenhet av psykiskt lidande kan alltså vara en resurs i samhället och bidra till att myndigheternas arbete förbättras. Men för att detta ska ske behövs grundläggande stöd och hjälp, och att mänskliga rättigheter följs, så att vi kan bli återhämtade.

  Det är nödvändigt att barnminister Åsa Regnér (S) och socialminister Annika Strandhäll (S) som ansvarar för sjukvårdsfrågor tar sitt ansvar och styr upp situationen för personer med psykisk ohälsa, oavsett bakgrund. Vi kräver ökade möjligheter till professionellt samtalsstöd, bättre individualiserad samordning och kvalificerad personal. På så vis kan vår kompetens tas till vara i samhället.

  Mujtaba Attai, förbundsordförande Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF.
  Jimmie Trevett, Förbundsordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

   

   

  Continue reading »
 • Världsdagen för psykisk hälsa

  RSMH:s 122 lokalföreningar och 21 distrikt uppmärksammar Världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober.

   

  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är som medborgarrättsrörelse sprungen ur övertygelsen att alla har rätt till psykisk och social hälsa genom vård, återhämtning, kunskap, sysselsättning och gemenskap. Med 50 år i backspegeln har organisationen gedigen erfarenhet av att kämpa för och förbättra rättigheter för brukare och egenerfarna med psykisk ohälsa.

  – De erfarenheter och kunskaper vi har ska vi dela med oss av för att förbättra insatserna och stödet för personer med psykisk ohälsa, säger Jimmie Trevett, förbundsordförande för RSMH.

  RSMH-Sverige anordnar manifestationer, öppet hus, föreläsningar och utställningar med fokus på mental och social hälsa på Världsdagen för psykisk hälsa. Håll utkik på vad som händer i din förening eller kommun! Här hittar du samtliga RSMH-föreningar i Sverige.

  World mental health day eller Världsdagen för psykisk hälsa infaller 10 oktober varje år och är dagen då Förenta nationerna, FN, Världshälsoorganisationen (WHO) och världen uppmärksammar psykisk hälsa globalt. Årets tema är psykisk hälsa på arbetsplatser.

  Continue reading »
 • Skrivarworkshop 10/10

  Vill du öva upp ditt skrivande? Vill du sätta ord på dina inre upplevelser av psykisk ohälsa? Då har du kommit rätt!

   

  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa välkomnar dig till en workshop i kreativt skrivande på Världsdagen för psykisk hälsa- World mental health day 10 oktober.

  Elin Odesson är intressepolitisk sekreterare på RSMH och författarstudent vid en skrivarlinje. Hon och författarkollegan Evelina Carlson håller i workshopen och läser högt ur nyutgivna boken ”Jag ljuger i min dagbok”, en antologi om upplevelser av psykisk ohälsa som finns att köpa för den som önskar.

  Dag: Tisdag 10 oktober 2017
  Tid: 13.00-14.30
  Plats: Stora konferensrummet, RSMH:s kansli, Instrumentvägen 10 i Hägersten.
  Tunnelbana Örnsberg (5 minuter från Liljeholmen på röda linjen mot Norsborg)

  Workshopen är gratis och vi bjuder dig på kaffe, te och frukt.

  Du behöver inga förkunskaper. Anmälan skickas till: elin.odesson@rsmh.se

  Varmt välkommen!

  Önskar Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

  Continue reading »
 • Inspirationsföreläsning

  i återhämtningsinriktat förhållningssätt den 16 november. Funka för livet – mötesplats om funktionsnedsättning anordnar tillsammans med RSMH-utbildning en Inspirationsföreläsning om återhämtning.

  Läs mer:

   

  Continue reading »
 • Revansch deltar på bokmässan i Göteborg

  Kom på samtal på bokmässan i Göteborg med RSMH:s organisationstidning Revansch! Vi anordnar två samtal, ett på fredagen 29/9 om RSMH:s 50 – åriga historia, och ett på lördagen 30/9 om att trappa ned på psykofarmaka. Välkomna!

  Plats: Bokmässan, Mässans Gata 10, Göteborg

  Kulturtidskriftsmontern Plats: B02:41

   

  Fredag 29/9 kl 16-16.20

  Från mentalsjukhus till självvald inläggning

  För 50 år sedan startade en revolutionär rörelse på ett av Sveriges mentalsjukhus. Läkare, patienter och mentalskötare slog sig samman och krävde att patienterna inom psykvården skulle behandlas väl och ha lika rättigheter som alla andra. Vad har hänt sedan dess och vad finns kvar av rörelsen idag? Diskussionen utgår från ett temanummer av tidningen Revansch, som ges ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

  Medverkande: Jimmie Trevett, ordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Anna Fredriksson, Chefredaktör Social Politik.

   

  Lördag 30/9 kl 10-10.20

  Kan alla sluta med psykofarmaka?

  Biverkningar gör att många överväger att sluta med psykiatriska läkemedel och vissa mår riktigt bra av det. Men är det bra för alla att bli helt medicinfria? Diskussionen utgår från ett temanummer av tidningen Revansch, som ges ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

  Medverkande: Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande och Anna Fredriksson, Chefredaktör Social Politik.

  Continue reading »
 • Brukarrevisorer sökes!

  Vill du bli brukarrevisor? Vi erbjuder gratis utbildning.
  Vi söker dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhörig!
  Du behöver bo i Stockholms län.
  Du får timersättning under utbildningen.

  Utbildningen kommer att hållas i november eller december 2017 och kommer att ge dig de tips och verktyg du behöver för att kunna arbeta som brukarrevisor. Utbildningen kommer att hållas fyra halvdagar.

  För att anmäla ditt intresse eller om du har frågor maila: fredrik.gothnier@rsmh.se
  Bifoga en CV och ett personligt brev.

  Senaste dag ansökan ska vara inne är 30 oktober 2017.

  Välkommen med din ansökan!

  Continue reading »
 • Kursinbjudan till ”Återhämtning”

  Datum: den 27 november – 1 december 2017.
  Plats: Åsa folkhögskola
  Sista dag att anmäla sig är: 20 oktober

  Se inbjudan
  Anmälningsblankett

   

  Continue reading »
 • Kursinbjudan till ”Din rätt och våldsamt osynligt”

  Platser: Åsa folkhögskola den 13-17 november och RSMH-Backe den 13-17 november.
  Mer information i inbjudan >
  Anmäl er senast den 20 oktober

   

   

  Continue reading »
 • Mycket folk och viktiga ämnen på jubileumskonferensen

  I år fyller Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, 50 år, vilket firas över hela landet i organisationens lokalföreningar. I Stockholm höll förbundskansliet en konferens som lyfte inflytande och egenmakt med unga i fokus. Medlemmar från hela landet kom och även representanter från myndigheter och andra organisationer.

  En röd tråd genom hela konferensen var att personer med psykisk ohälsa måste få större delaktighet i vården och vid stödinsatserna som ges genom till exempel elevhälsan och socialtjänsten.

  Först ut var Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande, som berättade om RSMH:s bakgrund som medborgarrättsrörelse där ledorden har varit kamp och kamratskap. Han ville tillägga att RSMH även bidragit till mycket kunskap. Under RSMH:s 50-åriga historia har riksorganisationen legat i framkant och förändrat psykiatrin och stödinsatser till det bättre. Till exempel har RSMH tagit fram insatsen Personligt ombud, som nu finns över hela landet och idag utvecklar RSMH metoder för att nå unga som mår psykiskt dåligt.

  Därefter gick Anders Printz, kanslichef på Vårdförbundet, upp på scenen. Han har tidigare varit regeringens psykiatrisamordnare och dessförinnan arbetat som jurist på RSMH:s förbundskansli. Hans engagemang i frågorna började som anhörig till en person med psykisk ohälsa och genom denne fick han insyn att systemet inte var byggt utifrån individen. Även om hans anhörige numera får bra stöd, anser han att dagens system har så många fel att det borde stöpas om och byggas upp från grunden. Istället för att skapa regler om samverkan, tillgänglighet och valfrihet som bara byggs ovanpå på ett felaktigt bygge, så borde brukarens erfarenhetskunskap styra utvecklingen, anser Anders Printz.

  Loes Vollenbroek, representant för RSMH Trelleborg, pratade först om sin egna psykiska ohälsa och hur hon idag har återhämtat sig med rätt medicin, rätt dos och en struktur på vardagen som gör att livet är stabilare än någonsin. Därefter kom hon in på att hon har jobbat i Region Skåne för att bidra med just sina erfarenheter av psykisk ohälsa, och hur detta kan bidra till att insatserna blir bättre anpassade för dem som mår psykiskt dåligt.

  Även Anna Burston, chef för Socialpsykiatrin i Lund, tog upp att brukarens erfarenheter är viktiga att ta till vara, och att hon som chef har ansvar för att personalen faktiskt jobbar med så kallat case management. Ett sätt att få personalen dit kan vara genom lönesättning, att helt enkelt ge högre lön till dem som kan visa att de involverar brukaren så att denna blir medbestämmande i besluten.

  En metod för att vara säker på att patienten/brukaren involveras fullt ut är så kallat delat beslutsfattande, vilket Ulla-Karin Schön, forskare och docent på Dalarnas Högskola, pratade om. Delat beslutsfattande innebär att patienten/brukaren är medbestämmande i alla insatser som hen får av samhället, och inte bara får information om vad som ska hända, utan ges möjlighet att påverka och utforma besluten. Något som ofta hindrar införandet av delat beslutsfattande är att personal tror att patienten inte vill vara delaktig, trots att all forskning visar att patienten visst vill det.

  På eftermiddagen övergick konferensens fokus till unga med psykisk ohälsa. Markus Nordenberg, chef för elevhälsan i Sundsvall, berättade om hur Annika Bostedt och Malin Bostedt från RSMH besökte elevhälsan för att fråga om de ville samarbeta med RSMH.

  Syftet med projektet är att eleverna med psykisk ohälsa ska uppnå sina mål i skolan och hur personalen öka deras delaktighet och inflytande. Ett sätt att stötta eleverna har varit att ha skolan öppen på loven och kan få hjälp av frivilliga lärare antingen via sociala medier eller i skolan. Dessutom är det viktigt att på ett tidigt stadium ge hjälpmedel och anpassningarna för att eleverna inte ska komma efter i skolan, och även öka kunskapen om psykisk ohälsa i skolan.

  Malin Bostedt, projektledare på RSMH, pratar om metoden Supported Education, som har varit väldigt framgångsrik i projektet i Sundsvall och även i RSMH:s tidigare projekt Ung Kraft och Unga som Resurs i Arbetslivet. Den går bland annat ut på att söka upp ungdomarna, stötta dem till att vilja komma vidare och att välja stöd så att de kan klara av studierna. Stödet erbjuds både individuellt och i grupp där de unga får träffa andra i samma sits som de själva.

  Därefter berättade Emma Wiklund, som själv fått hjälp i RSMHprojektet, om hur hon började må dåligt och började skolka, för att sedan må ännu sämre och knappt kunde ta sig hemifrån. Men tack vare stödet från Annika Bostedt i RSMH lyckades hon sakta men säkert slutföra sina studier och ta studenten.

  Ett annat sätt att stötta unga så kallade ”hemmasittare” kan vara via dataspel, menade Katarina Waern, CEO på Swedish for Professionals – Lifecensr, som just nu jobbar med att ta fram ett spel i en app som RSMH:s medlemmar kommer att ha möjlighet att testa någon gång efter årsskiftet. Spelet utspelar sig på mars, men i spelet är sociala möten och samspel invävda. Katarina Waern hoppas att de som spelar spelet får träning i att mingla och nätverka liksom gå på intervju och ha möten, vilket är viktig för att kunna delta på till exempel arbetsintervjuer i verkliga livet.

  Annika Bostedt, projektledare för ESF-projektet SECiSO pratade om framgångsfaktorer för att hjälpa unga med psykosociala problem att fortsätta skolan eller komma tillbaka till studier eller arbete. Hon menade att skolans förhållningssätt till dessa elever måste ändras från att integrera dem till att inkludera dem så att skolan blir tillgänglig för alla.

  Moderator var Susanne Rolfner Suvanto, legitimerad sjuksköterska.

  Continue reading »
 • Samhället ska hindra självmorden – inte öka antalet

  Jimmie Trevett, RSMH:s ordförande skriver på Aftonbladet Debatt i och med suicidpreventiva dagen: Ett humant bemötande och en helhetssyn är det viktigaste för att den som mår sämst psykiskt inte ska ta sitt liv.

  10 september var det självmordspreventiva dagen, och det är med sorg som vi kan konstatera att samhällets skyddsnät än en gång har brakat för dem som mår sämst psykiskt. Den här gången – Josefin, som bara blev 14 år.

  Josefin skulle tas om hand, men samhället gjorde precis tvärtom. Vården och omhändertagandet förde hen* bara närmre den punkt då hen inte orkade leva längre. Ska det få fortsätta vara så här?

  Josefin har liksom många av våra medlemmar tillåtits att falla mellan stolarna. Det konstaterar socialchefen i Eskilstuna när han till Aftonbladet säger att socialtjänsten inte har ”kunnat kroka arm med landsting och psykiatri så som vi önskade”.

  Istället för att se hens behov familjehemsplacerades Josefin, tvångsomhändertogs och flyttades runt 33 gånger innan 14 års ålder för att till slut placeras i ett hus med pansarglas, som övervakades av åtta vårdare, vilket Aftonbladet skrev om i granskningen ”Flickan bakom pansarglas”. Det är en skam. Nu kan vi konstatera svart på vitt att det bara ledde till att hen mådde sämre.

  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, har arbetat i 50 år för att människor med psykisk ohälsa ska ha rätt till ett gott liv. Vi har sedan start arbetat för att tvånget inom den psykiatriska vården ska minska och att myndigheter ska samarbeta med varandra med ett enda mål för ögonen – att personen med psykisk ohälsa ska få möjlighet att återhämta sig. Då krävs grundlig kunskap om olika psykiska tillstånd samt att personen involveras i vården och socialtjänstens insatser. Det är enda sättet att kunna må bättre.

  Istället demoniseras fortfarande personer med psykisk ohälsa. Okunskapen är stor och byråkratin inom samhällets instanser, såsom socialtjänst och psykiatri, bryter ofta ned en. Därtill används fortfarande tvångsåtgärder såsom bältning – även på barn – trots att det har kritiserats av FN med flera och trots att forskning visar att dessa metoder ofta leder till posttraumatiskt stressyndrom – alltså ytterligare en psykiatrisk diagnos, som orsakas av ”vården”.

  Josefin hade utsatts för allt detta. Hen hade bollats runt i vården och socialtjänsten utan att någon har tagit huvudansvaret. Hen hade utsatts för tvångsåtgärder, frihetsberövande och troligtvis feldiagnostiserats. Det går inte att säga annat än att hens död nu i veckan är ett stort tragiskt misslyckade för hela samhället.

  Det är nu nio år sedan riksdagen antog ett handlingsprogram för att minska självmorden. Programmets första mål är att ”främja goda livschanser för mindre gynnade grupper”. Samhället ska alltså förebygga att de som är mest utsatta mår så dåligt att de vill ta sina liv. Vi på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, organiserar många av de människor som uppfattas vara på samhällets botten och kan tyvärr konstatera att väldigt lite har hänt. Josefin är ett tragiskt bevis på detta. När barn tar sina liv innan de ens fyller 15, behöver allvarliga systemfel åtgärdas.

  Se till att personer med psykisk ohälsa behandlas humant och med en helhetssyn. Ansvarig socialminister Annika Strandhäll (S) måste rätta till systemfelen nu. Innan fler drabbas.

  /Jimmie Trevett

  Förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

  * Josefins könsidentitet är oklar och vi väljer därför att använda oss av ordet hen.

  Publicerad på Aftonbladet Debatt 10 september 2017.

   

   

  Continue reading »
 • Projekt för unga uppskattat i Sundsvall

  Ett nytt projekt som startade igång 2017 ”En gymnasieskola för alla” drivs av Hedbergska skolan i samarbete med RSMH där man vill förebygga att unga skall hamna i psykisk ohälsa under skolgången. Projektet har redan fått väldigt mycket positivt omdöme och många ser positivt att civilsamhället kan vara en aktiv part i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten delfinansieras projektet 2017-2019 och Mittuniversitetet skall följeforska det. Den 4 september lade Sundsvalls gymnasium ut följande inlägg på Facebook:

  ”Idag är det temadagen för ungas psykiska hälsa. Det vill vi uppmärksamma genom att lyfta projektet ”En gymnasieskola för alla” som pågår under 2017-2019 på Sundsvalls gymnasium, Hedbergska. Projektet ska öka måluppfyllelsen för elever med erfarenhet av psykosocial ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). ”Vi vill öka tillgängligheten till studier för eleverna så de har bättre förutsättningar till ökad måluppfyllelse. Det är viktigt att ungdomarna har ett stort medinflytande över sin studiesituation. De får en individuell handledning och de får möjlighet att studera på skolan med behöriga lärare vid utvalda söndagseftermiddagar och skollov. Satsningen har tagits emot väldigt positivt av eleverna och resultatmässigt handlar det om fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete med en långsiktighet i åtanke”, säger Markus Nordenberg, rektor och chef för elevhälsa på Sundsvalls gymnasium. 

  Varje ny termin börjar 10 nya elever som får extra stöd av projekthandledaren från Riksförbundet för Social & Mental Hälsa (RSMH). Elevurvalet görs av elevhälsoteamet på skolan i samarbete med projektledare och projekthandledare. Projektet delfinansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och SIS. Mittuniversitetet står för uppföljningen. Vilken bra satsning eller hur?”

  Continue reading »
 • Brukarrevisor sökes

  Vill du bli brukarrevisor? Vi erbjuder gratis utbildning.
  Läs annonsen

  Continue reading »
 • RSMH aktiv i Almedalen

  Under Almedalsveckan deltar RSMH i sex seminarier, till exempel om barns och ungas rättigheter vid tvångsvård och vikten av att personer med psykisk ohälsa bidrar till att förbättra vård och behandling. Här kan du läsa mer.

  Hur kan vi nå en jämlik psykisk och fysisk hälsa för alla i dag?
  Dag: 3/7 2017 15:00 – 15:30

  Plats: Skeppsbron, H113, vid Funktionsrätt Sveriges tält

  Psykisk ohälsa ökar mest av alla sjukdomar och drabbade människor riskerar att dö 15–20 år i förtid. Hur ska kommissionen uppnå jämlik hälsa för alla?

  Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, ledamot i kommissionen för Jämlik hälsa och projektchef SKL, SKL- Uppdrag psykisk hälsa och Jimmie Trevett, förbundsordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH

  Hur kan barns och ungas rättigheter stärkas vid tvångsvård och frihetsberövande?
  Dag: 3/7 2017 16:00 – 16:30

  Plats: Skeppsbron, H113, vid Funktionsrätt Sveriges tält

  Utifrån tilläggsdirektivet till regeringens uppdrag om minskat tvång för barn och unga inom psykiatrin – lever Sverige upp till Barnkonventionen?

  Medverkande:

  Anna Quarnström, Jurist, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa- RSMH i samarbete med Civil Rights Defenders

  Nora Mlik, Kommunikatör, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH
  Patientlagen – lag utan genomslag?

  Dag: 5/7 2017 15:30 – 15:50

  Plats: Cramérgatan, H303

  Patientlagen, i kraft 2015, skulle stärka patientens ställning inom vården men hur ser det ut idag? Vi riktar särskilt fokus på psykiatrin och tvångsvården där patientens rättigheter är starkt skyddade av internationella konventioner men frågar oss om samma patienter även är skyddade av svensk rätt? Har patienternas rättigheter stärkts sedan Patientlagen infördes i januari 2015?

  Medverkande:

  Anna Quarnström, Människorättsjurist, RSMH

  Kajsa Westling, Utredare, Myndigheten för vårdanalys

  Annika Jyrwall Åkerberg, Människorättsjurist, Civil Rights Defenders

   

  Brukarrevision – ett verktyg för en bättre psykiatri?

  Dag: 6/7 2017 09:00 – 10:00

  Plats: Kinbergs plats 8, Psykisk Hälsa-huset

  Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

  Många har åsikter om på den psykiatriska vården, det gäller såväl tillgänglighet, bemötande som kvalitet. Vi lyfter fram erfarenheter av att använda s.k. brukarrevisorer, dvs. fristående person utanför verksamheten, som granskar den för att se vilka förbättringar som behövs. Hur fungerar det?

  Medverkande:

  Isabella Canow, Projektledare, NSPH

  Fredrik Gothnier, Brukarrevisor, RSMH Brukarrevisionsprojektet
  På liv och död – hur motverka suicid hos ensamkommande?
  Dag: 6/7 2017 10:15 – 11:45

  Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E30
  På liv och död – hur motverka suicid hos ensamkommande?

  Arrangör: RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, SEF – Sveriges Ensamkommandes Förening, Migrationsverket

  Många ensamkommande mår, i väntan på beslut om uppehållstillstånd, psykiskt dåligt och känner en kraftig oro under den pågående asylprocessen. På boendena är man inte alltid medveten om deras svåra situation, varför de mår dåligt och i vissa fall inte vill gå i skolan. Seminariet sätter fokus på de ensamkommandes svåra situation samt på självmord, självmordsförsök och självskadebeteende som är vanligt förekommande i gruppen.

  Medverkande:

  Darko Culibrk, Projektledare, RSMH

  Mujtaba Attai, Teamledare, SEF – Sveriges Ensamkommandes Förening

  Eva Thyselius, Processledare, Migrationsverket

  Maj Fagerlund, Jurist, Barnombudsmannen
  Dag: 6/7 13.15-14.15

  Framtidens psykiatri – förbättringsbehov och visioner

  Vi behöver en psykiatri som präglas av patientfokus, delaktighet och inflytande för vårdtagare och anhöriga. Andra honnörsord som ofta används är jämlikhet, flexibilitet, och tillgänglighet. I detta seminarium lyfter vi fram hur vården kan förbättras, forskningen tas till vara och brukarinflytandet öka.

  Medverkande:

  Jimmie Trevett, ordförande RSMH

  Ullakarin Nyberg, Svenska Psykiatriska föreningen

  Anders Åkesson, regionråd Region Skåne

  Monica Selin, ordförande Psykiatriberedning, Kd, Västra Götaland

  Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

  Anki Sandberg, ordförande NSPH (moderator)

  Continue reading »
 • Extrajobb som Brukarrevisor?

  Nu söker vid dig som vill vara med och förbättra den psykiatriska vården! Vi letar intresserade i Karlstad med omnejd.
  Läs annons>

  Continue reading »
 • Brukarrevisorer sökes!

  Vill du ha ett litet extrajobb! Vi söker dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa! Du får timersättning för ditt arbete.

  Se annons

  Continue reading »
 • Metodboken ”Skolan är nyckeln till framgång” är tillgänglig

  Metodboken ”Skolan är nyckeln till framgång” som skapats via projektet Unga som resurs i arbetslivet är nu tillgänglig som pdf-fil på hemsidan. Du kan hitta metodboken här!

  image1

  Continue reading »
 • RSMH om presidentvalet i USA

  Vår värld är i ständig förändring och det kanske inte är något nytt. Men att ett av världens mäktigaste länder som har stort inflytande över världspolitik, ekonomi och miljö har valt en president med hatisk retorik och som gör rasistiska och sexistiska uttalanden är mycket allvarligt. Detta är en tydlig signal om att omvärlden aktivt behöver slå vakt om människovärdet och de mänskliga rättigheterna.

  Den nyvalde amerikanske presidenten Donald Trumps uttalanden, handlingar och vallöften innebär både ett direkt och ett indirekt hot mot många människor och inte minst minoritetsgrupper. Detta är aktuellt även för oss i Sverige där människovärdet angrips på olika sätt. Genom valet av Trump finns det en uppenbar risk att dessa attityder och beteenden legitimeras. Makt, juridik, politik och attityder hänger ihop och vi måste motverka normalisering av diskriminering, övergrepp och påhopp på människor med psykisk ohälsa och funktionsvariation.

  RSMH är en politiskt obunden organisation som värnar de mänskliga rättigheterna och våra medlemmars och medmänniskors psykiska hälsa. RSMH verkar för att ge en trygg gemenskap till människor med olika grad av psykisk ohälsa oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

  De ideella idéburna organisationerna har en viktig roll, att vara en röst som värnar våra universella rättigheter och som pekar på orättvisor och brister i samhället. I dag behöver vi göra den rösten än starkare genom att bli fler, för att kunna påverka politiken och i förlängningen varje individs möjlighet till psykisk hälsa.

  /Jimmie Trevett

  Förbundsordförande RSMH

  Continue reading »
 • Fyll i vår enkät om tvångsvård!

  Civil Rights Defenders och RSMH ska, inom sitt samarbete ”Inlåst men inte utan rättigheter”  kartlägga hur det ser ut med tillgången till de mänskliga rättigheterna när man är frihetsberövad inom svensk tvångsvård.

  Under november och december kommer du ha möjlighet att svara på en enkät om hur du upplevde tvångsvården den senaste gången du var intagen.

  Enkäten har också en del information för dig som har erfarenheter kring tvångsvård som tex om vad du har rätt att förvänta dig angående delaktighet i vården. I enkäten finns även frågor som handlar om vilken information du fick om dina rättigheter, din möjlighet att vara delaktig i valet av behandlingsmetoder, din upplevelse av tvång, informellt tvång och restriktioner och andra frågor som handlar om dina mänskliga rättigheter när du är frihetsberövad. Enkäten kommer ge dig möjlighet att hjälpa oss att se vad som fungerar bra och var det finns brister idag.

  Du kommer även kunna få hjälp med att fylla i den om du inte har tillgång till dator genom att du får möjlighet att ringa ett angivet nummer för support.

  Enkäten är förstås helt anonym. Du kan ange ditt namn om du dock vill att vi kontaktar dig.

  Enkäten hittar du HÄR.

  Continue reading »
 • RSMH:s uttalande om regeringens förslag om att ge ansvar för handräckning till kriminalvården.

  Mer information i PDF-filen.

  I slutet kommer även en hänvisning till 1969 från RSMH-arkivet, vilket visar att historien inte alltid går i rätt riktning…

   

   

  Continue reading »
 • Välkomna till seminarium om brukarrevision

  Fredag den 2 december, tid 13-16

  Se information:

  Continue reading »
 • Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

  Handikappförbundens kongress har beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige.

  Mer information:

  Continue reading »
 • Slutkonferens för projekt unga som resurs i arbetslivet

  Slutkonferensen för projektet Unga som resurs i arbetslivet som syftar till att unga mellan 16-30 år får möjlighet att slutföra enstaka ämnen eller utbildning som de inte kunnat klart göra på grund av psykisk ohälsa.

  Senast den 25 november bör anmälan kommit in  om man vill äta lunch.

  Se slutkonferensens program här:

   

  Continue reading »
 • Barnkonventionen stärks i Sverige, men förslag löser inte alla problem.

  Läs mer i RSMH:s särskilda yttrande här

  Continue reading »
 • Psykisk Hälsa Trelleborg måndag den 3 – 23 oktober 2016.

  Se alla aktiviteter, föreläsningar och teaterföreställningar i bifogad pdf-fil.

   

  Continue reading »
 • Kursinbjudan-Din rätt och våldsamt osynligt

  Vi kommer att ha kursen på två platser i Sverige: Vi har totalt 20 platser, 10 på varje ort.

  Åsa folkhögskola 14-18 november 2016, deltagare från södra Sverige till Uppsala Län.

  RSMH Backe 5 -9 december 2016, deltagare från Gävleborg/Härjedalen till Norrland.

  Kursavgiften är 500:-

  Anmäl er senast den torsdagen den 17 oktober 2016 till Jonas Andersson per mail:

  Ange: namn, adress, telefonnummer och vilken lokalförening du tillhör. Ange också om du behöver ha specialkost på anmälan j.andersson@rsmh.se

  Eventuella frågor besvaras av Organisation- och studiesekreterare Jonas Andersson tfn 08-120008043.

  Läs inbjudan här:

   

   

  Continue reading »
 •  

  Kursinbjudan: Din rätt

  RSMH bjuder in till kursen ”Din rätt” på Åsa folkhögskola den 28 november – 2 december 2016. Kursen är bara till för RSMH:s medlemmar och det är den egna föreningen som gör anmälan.
  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om rättsliga frågor.

  Läs inbjudan.

  Fyll i anmälningsblankett här:

  Continue reading »
 • Kursinbjudan: Bemötande och information

  RSMH bjuder in till kursen ”Bemötande och information” på Åsa folkhögskola den 24-28 oktober 2016. Kursen är bara till för RSMH:s medlemmar och det är den egna föreningen som gör anmälan.
  Kursens innehåll: Vad är bemötande, Media, Praktiska övningar att tala inför grupp, Det goda samtalet.

  Läs inbjudan. Fyll i anmälningsblankett här:

  Continue reading »
 • Välkomna till seminarium om Brukarrevision

  Plats och datum: Malmö konferenscenter/Folkets hus, Olof Palmes Plats 1, Malmö.

  Läs inbjudan

  Continue reading »
 • Wikström missar målet om jämlik hälsa

  Det är möjligt att privata sjukvårdsförsäkringar av många upplevs som ojämlikt. Men de skillnader som Handikappförbundens medlemsförbund tar upp finns främst inom de offentligfinansierade systemen. Det handlar om regionala skillnader, skillnader i vård beroende på om du är man eller kvinna, infödd eller invandrad och om du har en funktionsnedsättning eller inte. Om Gabriel Wikström menar allvar i sitt tal om jämlik hälsa så måste han börja agera.

   

  Continue reading »
 • Kursinbjudan: Hjälp till självhjälp

  RSMH bjuder in till kursen ”Hjälp till självhjälp” på Åsa folkhögskola den 19-23 september 2016. Kursen är bara till för RSMH:s medlemmar och det är föreningarna som utser vilka som får åka.
  Kursens innehåll: Vad innebär en självhjälpsgrupp, vad innebär det att vara med eller leda en grupp, vilka möjligheter ger en självhjälpsgrupp, grupprocesser och konflikter.

  Läs inbjudan. Fyll i anmälningsblankett här:

   

  Continue reading »
 • FN kritiserar Sverige

  FNs kommitté som övervakar arbetet med konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har nu kommit med rekommendationer till Sverige om vad som bör göras för att bättre tillgodose att alla medborgares ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uppfylls.

  Kommittén granskar regelbundet hur länder som undertecknat konventionen arbetar för att realisera åtaganden enligt konventionen och skydda de rättigheter som garanteras i och med undertecknandet. I år var Sverige ett av dem länder som granskades.

  Inför granskningen har civilsamhället (däribland RSMH) sammanställt en gemensam alternativrapport om hur rättigheterna uppfylls i Sverige. RSMH levererade också en egen kompletterande rapport vad gäller hur rättigheterna fungerar för personer som lever med psykisk ohälsa i Sverige.

  RSMH kan konstatera att kommittén har hörsammat RSMHs kritik i flera avseenden. Kommittén kräver nu bland annat att Sverige ska göra mer för att garantera att det finns tillräcklig öppenvård för dem i behov av det, bättre förutsättningar för personer som frihetsberövas att klaga på beslutet om tvångsvård och att staten bör göra mer för att utreda och stävja det faktum att kvinnor i högre grad än män utsätts för tvångsåtgärder.

  Du kan läsa rekommendationerna i fulltext här; 

  Continue reading »
 • RSMH i Almedalen

  Välkomna till RSMH:s aktiviteter på politikerveckan i Almedalen på Gotland!

  Måndagen den 4 juli kl 14-17 kommer vi att vara på plats i Handikappförbundens tält  där ni kan träffa Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH, Barbro Ronsten, förste vice förbundsordförande samt medlemmar i lokalföreningen på Gotland – RSMH Kamratringen. Vi har också två samtal, så kallade ”Heta stolen” i tältet under samma eftermiddag.

  Jämlik hälsa – även för oss med psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa lever 15-20 år kortare än övrig befolkning. Ändå fokuserar inte regeringens kommission för jämlik hälsa på oss – varför? Medverkande: Jimmie Trevett och Barbro Ronsten. Läs mer här: https://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38715?redir= Vi har även skrivit en debattartikel i frågan.

  Mänskliga rättigheter inom psykiatrisk tvångsvård. Sverige har kritiserats för att inte värna om mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Vi diskuterar lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det gör vi genom att diskutera användningen av ECT (elektrokonvulsiv behandling), men även huruvida ansökningar om förlängd tvångsvård kan göras mer rättssäker med krav på att ansökan görs av en oberoende läkare, istället som för idag av behandlande läkare. Medverkande: Jimmie Trevett, Anna Quarnström, RSMH:s projektledare för ”Inlåst – men inte utan rättigheter” och Annika J Åkerberg, människorättsjurist, Civil Rights Defenders. Läs mer här: https://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38827?redir=%23eidx_0 Här finns mer info om Inlåst – men inte utan rättigheter.

  Dessutom kommer vi befinna oss på och utanför många seminarier som handlar om psykisk ohälsa. Jimmie Trevett befinner sig i Visby fram till fredagen.

  Hoppas vi ses!

  Continue reading »
 • Lyckat seminarium om polisbemötande

  RSMH arrangerade tillsammans med Civil Rights Defenders och Polisförbundet igår ett lyckat seminarium i riksdagen om polisens bemötande gentemot personer med psykisk ohälsa. Diskussionen handlade mycket om hur polisen kan bli bättre rustade för att ge ett bättre bemötande som skapar lugn och trygghet istället för stress och oro. Åsa Höij från RSMH berättade utifrån egna erfarenheter om hur viktig skillnaden är mellan ett bra och dåligt bemötande – liksom om vikten av att den kommande polisutbildningen ger mer inslag av brukarmöten för en bättre förståelse.

  Förutom Åsa Höij så deltog Lena Nitz från Polisförbundet, Annika Jyrwall Åkerberg från Civil Rights Defenders, Gunnar Moustgaard från psykiatrin i Region Skåne, Kerstin Evelius som är statlig psykiatrisamordnare, Stefan Hector från den nya Polismyndigheten och två vaktbefäl som jobbar med polisutbildningar på temat bemötandefrågor. RSMH och Civil Rights Defenders som har samarbetsprojektet Inlåst men inte utan rättigheter tillsammans kommer att fortsätta driva frågan framöver.

  Åsa Höij från RSMH.
  Åsa Höij från RSMH.
  Continue reading »
 • RSMH pratar i riksdagen om polisbemötande

  Den 8 juni anordnas seminariet ”När polisen möter personer med psykisk ohälsa” i Riksdagen, på initiativ av riksdagsmännen Jan Lindholm (MP) och Bengt Eliasson (L). Syftet är att belysa och diskutera frågor som handlar om huruvida polisen har rätt förutsättningar för att ge personer med psykisk ohälsa ett bra bemötande i olika situationer. En brukarrepresentant kommer även att berätta om skillnaden mellan dåligt bemötande och bra bemötande när det väl krisar. RSMH och Civil Rights Defenders, som just nu samarbetar inom projektet ”Inlåst– men inte utan rättigheter”, har varit med i planeringen av seminariet. Det har även Polisförbundet, som menar att det är en fråga om arbetsmiljö att ge poliser rätt förutsättningar för att kunna ge ett bra bemötande. Seminariet, som hålls i riksdagens sal mittpoolen, är inte öppet för allmänheten men journalister som har presslegitimation har alltid möjlighet att delta.

   

  Continue reading »
 • RSMH rapporterar till FN

  Just nu pågår en utfrågning av svenska representanter i Geneve om huruvida Sverige lever upp till FN:s konvention om ekonomiska, kulturella, sociala rättigheter. Inför utfrågningen har RSMH skrivit en rapport för att särskilt lyfta frågan om psykisk ohälsa. Det är ett komplement till den rapport som MR-fonden tillsammans med flera organisationer tidigare skrivit. Vår rapport är på engelska och kan läsas och laddas ned här. Kommitténs frågor och regeringens svar kommer publiceras på kommitténs hemsida. Därefter skriver kommittén sina rekommendationer till svenska staten. Här ges lite bakgrund.

  Continue reading »
 • RSMH:s app vinner tävling

  En app som ska tillgängliggöra information för ungdomar med psykisk ohälsa har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling. RSMH är initiativtagare och samverkande part och det är firman Exponential som har tagit fram den.

  Målet med appen, som heter Lifecensr, är att förenkla deltagande i fritidsaktiviteter för unga med psykisk ohälsa. Den var en av 14 vinnare och prissumman på drygt 1,7 miljoner kronor är till för att finansiera framtagandet av en färdig produkt, vilket RSMH kommer att bidra till. Här finns en kort video med presentation av appen.

  13335758_10153805241118068_7508790847681758236_n

  Continue reading »
 • Mejlproblem på förbundskansliet

  Från 28 maj till och med 30 maj på eftermiddagen kunde inte RSMH:s förbundskansli ta emot inkommande mejl. Om du mejlade oss under denna period vore det jättebra om du mejlar igen eftersom risken är stor att vi inte har fått ditt mejl.

  Continue reading »
 • RSMH söker vik. löneadministratör

  Vi söker nu en vikarierande personal- och löneadministratör på halvtid (50%) för perioden augusti 2016 t o m januari 2017.

  Läs annonsen

  Continue reading »
 • RSMH berättar för FN om våra rättigheter

  Den 7-8 juni förhörs Sverige i Geneve angående hur man efterlever konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den svenska MR-fonden har skrivit en alternativrapport.
  RSMH valde att för egen del skicka ett kompletterande brev till FN om hur situationen är för personer med psykisk ohälsa. Läs gärna det här.
  Continue reading »
 • Handikappförbunden söker kommunikatör

  Handikappförbunden, HSO, där RSMH ingår söker nu en kommunikatör med kompetens i webbdesign. Tjänsten är en visstidsanställning på 100 procent fördelat på två projekt och tjänsten innebär arbete i Handikappförbundens båda projekt ”Det outsagda mellan barn och föräldrar” samt ”Från snack till verkstad”.

  Målet för projektet ”Det outsagda mellan barn och föräldrar” är att förebygga ohälsa hos barn med funktionsnedsättning och barnets familj. Projektet bygger en webbplats med berättelser som handlar om att våga prata om svåra saker inom familjen. Materialet presenteras i form av animerad film, ljud och bild. Du är skribent och ansvarar för produktioner på den webbsida som projektet bygger. Viktigt i arbetet är att du kan utveckla nya och spännande lösningar som tilltalar både barn och vuxna. Du ingår i ett team med projektledare och ytterligare en projektmedarbetare. Tillsammans med teamet, bidrar du till projektets utveckling. https://www.hso.se/Projektsida/Det-outsagda/

  Målet för projektet ”Från snack till verkstad” är genomförande av de mänskliga rättigheterna i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet ska bland annat skapa en ”verktygslåda” med metoder och arbetssätt som gör det möjligt att följa upp rekommendationer till regeringen från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning ur funktionshindersrörelsens perspektiv. Ditt arbete är att bygga upp den digitala verktygslådan med publiceringsverktyget WordPress samt bidra till att kommunicera projektet i olika sociala medier.
  Du ingår även i detta projekt i ett team med projektledare och en ytterligare projektarbetare.

  https://www.handikappforbunden.se/Projektsida/Fran-snack-till-verkstad/

   

   

   

  Continue reading »
 • Hem nominerad till Guldlänken – RSMH har medverkat

  Nu har Bandhagshemmet blivit nominerat till Guldlänken, ett pris som går till offentliga verksamheter som jobbar med nyskapande förändringsarbeten. Orsaken är att hemmet, som är till för bostadslösa, har undersökt hur de kan använda sig av modern teknik för att åstadkomma förbättringar. I detta arbete har RSMH:s medverkat tillsammans med företaget Funka och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Sex till åtta RSMH-medlemmar har vid olika tillfällen testat olika hjälpmedel och har gett råd, dessutom har RSMH medverkat med Funka på informationsträffar och ”testmöten” på Bandhagshemmet, samt har varit med i analysarbetet.

  Läs om nomineringen här

  Läs mer om Guldlänken här

   

   

   

   

   

   

   

  Continue reading »
 • ”Rikta fokus mot överdödligheten”

  En person med lägre utbildning har i snitt fem år kortare liv än någon med högre utbildning. Men för personer med psykisk ohälsa är skillnaden mot övriga befolkningen hela 15–20 år. Ändå har regeringen inte valt att titta specifikt på gruppen när ojämlikheterna i hälsa ska utredas.

  Regeringen tillsatte nyligen Kommissionen för jämlik hälsa i syfte att utradera de »påverkbara« hälsoklyftorna på en generation. Men kommissionens fokus är socioekonomi och kön. I det åtta sidor långa direktivet nämns bara psykisk ohälsa vid ett enda tillfälle – i samband med att barn i utsatta familjer kan ha högre risk för att bli inlagda.

  När RSMH:s organisationstidning Revansch ringer upp kommissionens ordförande Olle Lundberg, forskare vid Centre for Health Equity Studies, CHESS, visar han sig vara oklar över vad som menas med begreppet psykisk ohälsa och känner inte till rapporterna om att gruppen dör 15–20 år i förtid.

  – Hur definierar de psykisk ohälsa? Inkluderar de medfödda missbildningar såsom CP-skador då också, eller vilka syftar man på? Människor med medfödda funktionsnedsättningar lever ju jättekort, säger han.

  Lite senare i samtalet börjar han dock minnas Socialstyrelsens rapporter om överdödlighet, men anser att de främst handlar om ojämlikheter i vården, vilket inte är kommissionens huvudfokus.

  – För att få jämlik hälsa räcker inte jämlik vård, säger han, och tillägger att de jobbar med psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa som ett folkhälsoproblem.

  Sjukvårdsministern Gabriel Wikström är den som är ansvarig för direktivet till kommissionen för Jämlik hälsa, där psykisk ohälsa knappt nämns.

  Är det inte anmärkningsvärt att gruppen dör 15–20 år i förtid?

  – Det är fruktansvärt, man kan inte säga något annat. Det är också därför som vi har en stor satsning på att skapa mer jämlik hälsa i samhället.

  Men kommissionen fokuserar ju inte på personer med psykisk ohälsa och den kortare medellivslängden?

  – Nej, för om vi bara skulle fokusera på medellivslängden så skulle vi missa alla andra skillnader på alla andra områden som vi också behöver göra insatser på. Därför har vi valt att ha ett mer övergripande perspektiv i kommissionens arbete med jämlik hälsa. Men det betyder inte att regeringen har glömt bort gruppen som lider av psykisk ohälsa, säger Gabriel Wikström och tar upp bland annat regeringens senaste överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inom området psykisk hälsa, en satsning på personer med kroniska sjukdomar, professionsmiljarden till landstingen för kompetenshöjning, en mer jämlik cancervård och en satsning på kvinnors hälsa – även om de sistnämnda inte har ojämlikheterna för personer med psykisk ohälsa som huvudsaklig inriktning.

  Det låter som att regeringen ändå har ganska lite fokus på överdödligheten. Vad har du att säga om det?

  – Jag delar inte den uppfattningen. Vi gör både breda satsningar och satsningar inriktade på enskilda grupper. Detta sammantaget tror jag kommer att leda till att vi minskar ohälsoklyftorna både generellt men också för grupper som lider av psykisk ohälsa, säger Gabriel Wikström.

  Men Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande tycker att det görs för lite och kräver kraftfulla åtgärder.

  – Vill de ha en jämlik hälsa om 20 år så behövs det ett ännu högre fokus på vår grupp, säger han.

  Anna Langseth

  Denna artikel har tidigare publicerats i Revansch, RSMH:s organisationstidning.

  Continue reading »
 • Debattartikel: RSMH kräver att hälsoskillnaderna för personer med psykisk ohälsa utreds

  Personer med psykisk ohälsa riskerar att dö 15-20 år i förtid. RSMH driver just nu en kampanj för att öka medellivslängden och för att hälsan ska förbättras. Bland annat ställer vi krav på att regeringens kommission för Jämlik Hälsa tar upp detta i sitt arbete. Läs vår debattartikel här:

  Continue reading »
 • Välkomna till studiedag om psykisk ohälsa

  Onsdagen den 18 maj 2016
  ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
  RSMH deltar i studiedag om psykisk ohälsa som anordnas av Svensk socialpolitisk förening
  Den ökande psykiska ohälsan – sant eller falskt?
  Världshälsoorganisationen WHO beräknar att psykisk ohälsa i form av depression kommer att stå för den största sjukdomsbördan i den utvecklade världen från år 2020. Är den ökande psykiska ohälsan ett problem för hälsooch sjukvården eller är det en socialpolitisk fråga som mera har sin grund i en ökad medikalisering av sociala problem?
  Continue reading »
 • Bli medlem, ge en gåva och ge en minnesgåva

  För tillfället fungerar det inte att ”bli medlem”, ”ge en gåva” och ”ge en minnesgåva” på hemsidan. Maila eller ring till Marianne Uddenberg, tfn: 08-12 00 80 47, marianne.uddenberg@rsmh.se. 

  Continue reading »
 • RSMH:s projekt uppmärksammas i radion

  För första gången har en verksamhet i Psykiatri Skåne granskats av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa genom en såkallad brukarrevision. Verksamheten som genomgått brukarrevision är den nyöppnade Mellanvården i Lund och brukarrevisionen är en del av Brukarrevisionsprojektet som drivs av RSMH och NSPH.

  Läs mer här>>

  Continue reading »
 • Brukarrevisorer sökes!

  Vill du ha ett extrajobb? Vi söker dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa! Du får timersättning för ditt arbete.

  Nu söker vi dig som skulle vilja arbeta som brukarrevisor i Stockholm.

  Arbetet kommer att börja i slutet på augusti 2016 med en kort utbildning som kommer att ge dig de tips och verktyg du behöver för att kunna arbeta som brukarrevisor.

  Läs annonsen här:

  Continue reading »
 • Kursinbjudan: Hälsa som livsstil

  RSMH bjuder in till kursen ”Hälsa som livsstil” på Åsa Folkhögskola 9-13 maj 2016. Kursen är bara till för RSMH:s medlemmar och det är föreningarna som utser vilka som får åka. Kursen ger kunskap ur man kan påverka hälsa såväl på individ- som föreningsnivå. Läs inbjudan. Fyll i anmälningsblankett här.

  Continue reading »
 • RSMH:s protester gav resultat

  RSMH-föreningen i Halmstad fick höra att ljusbehandlingen var på väg att läggas ned för personer med årstidsbunden depression. Men tack vare deras protester blir den kvar åtminstone till hösten! Läs mer här:

  Continue reading »
 • RSMH söker Chefredaktör och kommunikatör/intressepolitisk sekreterare

  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, är en brukarorganisation för, i första hand, människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. RSMH är religiöst och partipolitisk neutralt och arbetar aktivt för att motverka utanförskap och diskriminering. RSMH:s grundpelare är kamratstöd och intressepolitik.

  Vårt förbundskansli finns på Instrumentvägen 10 i Hägersten. På kansliet arbetar drygt 15 personer.

  Nu söker vi en vikarie för vår chefredaktör för organisationstidningen Revansch 50% och kommunikatör/intressepolitisk sekreterare 50%. Tjänsterna kan, som idag, kombineras i en heltidstjänst eller vara två halvtidstjänster.

  Som chefredaktör ansvarar du för produktionen av tidningen Revansch som ges ut med fem nummer/år. Du planerar utgivningen i samarbete med redaktionsrådet, har kontakt med frilansande skribenter och fotografer, layout, tryckeriet och ansvarar för annonser. Du skriver också egna texter och fotograferar i viss mån.

  Som kommunikatör/intressepolitisk sekreterare har du ansvar för att skriva debattartiklar, förmedla presskontakter, ha övergripande ansvar för RSMH:s hemsida, ansvar för sociala medier och RSMH bloggen, men också att vara sekreterare i det nationella intressepolitiska utskottet.

  Vi söker dig som kan bidra till att RSMH får ökad synlighet. Du har nyhetskänsla, är slipad skribent, vet hur du kan få spridning på sociala medier och har arbetat med påverkansarbete och skyr inte viss administration. Du är en person som är självgående och samtidigt flexibel och med god samarbetsförmåga då verksamheten också bedrivs i samarbete med kollegor och medlemmar.

  Kvalifikationer:
  •      Journalist på högskola alt motsvarande eller relevant kommunikatörsutbildning.
  •      Erfarenhet som chefredaktör.
  •      Erfaren skribent.
  •      Kunskap om psykisk och social ohälsa.
  •      Dokumenterad erfarenhet av kommunikatörsarbete i digitala medier.
  •      Erfarenhet av arbete med hemsidor i WordPress.
  Meriterande:
  •      Erfarenhet av arbete i ideell organisation.
  •      Erfarenhet av psykisk ohälsa, som anhörig eller självupplevd.
  •      Erfarenhet av att arbeta med kampanjer/påverkansarbete.
  Anställningsvillkor
  Tjänsten/tjänsterna är ett vikariat i ca 11 månader. Tillträde senast 1 augusti 2016.
  Ansök så här

  Skicka din ansökan och CV till kristina.bath@rsmh.se. Ange tydligt om du söker heltid eller deltid. Sista ansökningsdag är den 22 mars.

  Har du frågor kontakta kanslichef Kristina Båth Sågänger på tel 070 420 82 41.

  Facklig representant Anna Broström 070 420 82 63

  Välkommen med din ansökan!

   

  Continue reading »
 • RSMH jobbar mot självmord

  På Gotland är flera ledamöter i lokalföreningen RSMH Kamratringen aktiva i ett samarbete med regionen för att förebygga självmord. En strategi är att öka kunskaperna om psykisk ohälsa. Nu bjuder Region Gotland och Finsam in till en utbildning om självmord och psykisk ohälsa, läs mer här.

  Continue reading »
 • Ny bloggare på RSMHbloggen

  RSMHbloggen har fått en ny duktig skribent; Pebbles Ambrose Karlsson. Pebbles har gedigen erfarenhet av att skriva böcker respektive ledare. Läs mer om Pebbles här:

  Pebbles presentation

  Pebbles första inlägg

  Continue reading »
 • Anti-tortyrkommitté kritiserar Sverige

  I en ny rapport kritiserar Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) Sverige för att bryta mot de mänskliga rättigheterna, bland annat inom psykiatrin. De anser att Sverige bör införa skriftliga informerade samtycken vid ECT, så kallade elchocksbehandling, och kritiserar även rättspsykiatrin i Växjö för att inte ha tydliga rutiner kring eftersamtal, som bör ges efter att en patient har utsatts för tvångsåtgärder såsom bältning, isolering eller tvångsmedicinering – detta för att på så sätt kunna reda ut vad som hände och minska risken för att det händer igen.

  Rapporten blev offentlig 17 februari i år efter att Europarådets anti-tortyrkommitté besökte Sverige i maj 2015 för att se hur de svenska förhållandena ser ut i förhållande till den kritik som de delade ut 2009. Vid besöket besökte anti-tortyrkommittén ett antal institutioner såsom fängelse, förvar, häkten och även den rättspsykiatriska enheten i Växjö. Två av kommitténs utsända besökte även Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, för att ta emot synpunkter på hur det ser ut för personer som tvångsvårdas enligt rättspsykiatrisk och psykiatrisk tvångsvård.

  Vad gäller Sveriges psykiatri och den rättspsykiatriska enheten i Växjö förde anti-tortyrkommittén fram kritik på flera punkter, även om de fann att de flesta patienter på den psykiatriska enheten i Växjö var nöjda med personalen, att livssituationen där var helt okej samt att Växjö bättrat sig på några punkter sedan 2009.

  På den rättspsykiatriska enheten i Växjö finns, förutom patienter som vårdas under Rättspsykiatrisk tvångsvård på grund av att de har begått ett brott och har psykiatriska problem, även patienter som vårdas under psykiatrisk tvångsvård, LPT, varav en tjej är bara sjutton år.

  Dessutom finns patienter som egentligen är dömda till fängelse men som vårdas på den rättspsykiatriska enheten temporärt.

  Kritiken som kommittén för fram är bland annat att enheten i Växjö inte har skriftliga bevis på att patienten som har fått elchocksbehandling, så kallade ECT, har sagt ja till behandlingen efter att ha fått information om eventuella biverkningar och fördelar med ECT. Kommittén rekommenderade redan 2009 att så kallat informerat samtycke skulle ges skriftligt för alla typer av behandlingar, men trots detta har de skriftliga bevisen inte införts. Om en patient nekar till behandlingen bör en utomstående läkare och en oberoende instans pröva huruvida patienten verkligen ska ges denna behandling, och patienten bör också få skriftlig information om att hon eller han har rätt till att få en utomstående bedömning. Europarådets kommitté mot tortyr rekommenderar att Sverige ändrar lagstiftningen kring samtycke vid tvångsbehandlingar så att ifall en patient inte vill genomgå en behandling ska hen ha rätt att överklaga denna.

  Anti-tortyrkommittén uppmanar även Sverige att ändra lagstiftningen så att fristående läkare bedömer om det är aktuellt med tvångsomhändertagande och tvångsvård enligt LPT eller LRV. Läkaren som beslutar om tvångsomhändertagandet, tvångsvården eller tvångsåtgärderna bör, enligt anti-tortyrkommittén, inte vara kollega med läkaren som har skrivit vårdintyget om tvångsomhändertagande och de ska inte heller stå i beroendeställning till varandra. RSMH har tidigare, i bland annat remissvaret angående Bergwall (se länk nedan till NSPH), också ifrågasatt om en läkare som redan tidigare har behandlat en patient kan vara oberoende till denna. Även den läkare som beslutar om eventuell förlängning av tvångsvården ska vara en annan läkare än den som behandlar patienten, och vara oberoende från den psykiatriska enheten där patienten behandlas.

  Dessutom kritiseras Växjö för att inte ha rutiner vad gäller eftersamtal. Dessa bör alltid ges varje gång en patient har utsatts för bältning eller andra tvångsåtgärder såsom isolering och tvångsmedicinering. Detta för att både personal och patient ska kunna prata om vad som hände och på så sätt minimera risken att patienten behöver utsättas för något liknande igen.

  Anti-tortyrkommitté anser även att det finns för lite rehabilitering och terapi på enheten i Växjö. De menar också att en psykiatriker på 60 brukare är för lite, särskilt som flera patienter efterfrågade att få träffa psykiatriker oftare. De såg även att det skulle behövas mer personal generellt och att det saknades utarbetade multidisciplinära team. Dessutom kritiserar anti-tortyrkommittén också att läkare slentrianmässigt satte upp restriktioner vad gäller patienternas möjligheter att använda telefon, utan att dessförinnan faktiskt personligen ha träffat och undersökt patienten.
   
  Läs hela rapporten från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) här. På sid 50-59 tas granskningen av den rättspsykiatriska enheten i Växjö upp.
   
  Läs mer vad gäller behov av ändring i lagstiftning vad gäller LRV och LPT i Nätverket för Psykisk Hälsa, NSPH;s remissvar där RSMH har varit delaktiga tillsammans med Civil Rights Defenders:

  Läs mer om RSMH:s samarbete med Civil Rights Defenders angående rättigheter för människor som befinner sig bland annat inom den psykiatriska tvångsvården:

  Mer information om samarbetet finns även på Civil Rights Defenders hemsida:

  Continue reading »
 • RSMH bidrar till granskning av mänskliga rättigheter

  I mars granskas Sverige av FN:s människorättskommitté kring hur man lever upp till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, bland annat för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

  Inför detta har organisationen Civil Rights Defenders skrivit en alternativrapport som speglar det civila samhällets syn på hur staten lever upp till sina förpliktelser. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, bedriver just nu ett samarbete med Civil Rights Defenders och har därigenom bidragit till delar av rapporten, särskilt vad gäller rättigheter för personer som befinner sig frihetsberövade inom psykiatrin och rättspsykiatrin.

  Läs rapporten här.

  Läs mer om RSMH:s samarbete med Civil Rights Defenders här.

  Continue reading »
 • Revansch har ny form

  RSMH:s organisationstidning Revansch har fått ny formgivning, gjord av den grafiska formgivaren Malin Ringsby. Tanken är att det ska bli lättare att hitta i tidningen med hjälp av tydligare vinjetter och färger. Nytt är också två kolumner. Den ena heter ”Fråga Juristen” dit alla läsare kan skicka in juridiska frågor som berör personer med psykisk ohälsa. Den andra kolumnen heter ”Det händer i RSMH-lokalt”. Till den har alla lokalföreningar möjlighet att skicka in lite kort information om vad som är på gång i föreningen inom den närmsta tiden. På så vis hoppas vi att det uppmärksammas än mer allt bra som RSMH-föreningarna gör. Läs mer om senaste numret här.

  Continue reading »
 • Pengar till informatörer om psykisk ohälsa

  Socialstyrelsen utlyser 10 miljoner kronor i stadsbidrag till verksamheter som jobbar med att ha informatörer som sprider kunskap om psykisk ohälsa. Senast ansökningsdatum är den 25 februari. Läs mer här:

  Continue reading »
 • Kursinbjudan: Kurs i kamratstöd

  RSMH bjuder in till kursen ”Kurs i kamratstöd” på Åsa Folkhögskola 18 – 22 april 2016.
  Kursen är bara till för RSMH:s medlemmar och det är föreningarna som utser vilka som får åka.
  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att informera och formulera dina tankar i muntlig form. Läs inbjudan.

  Continue reading »
 • Brukarrevisorer sökes

  En brukarrevision är en granskning av en psykiatrisk vårdverksamhet.  Som brukarrevisor undersöker du vad brukare tycker om sin verksamhet. I jobbet ingår att ta fram frågor, intervjua samt att analysera svaren och skriva en rapport. Nu söker vi fler revisorer i Värmlands län, Karlstad med omnejd.

  Var med och förbättra den psykiatriska vården!
  Arbetet beräknas att börja under våren 2016 med en utbildning. Den ger dig verktyg för att kunna arbeta som brukarrevisor. Du får timersättning för ditt arbete.
  Vi vill att du som brukarrevisor:
  • Har erfarenhet som brukare och/eller som anhörig
  • Har ett fördomsfritt förhållningssätt och en positiv attityd
  • Känner dig trygg i att samtala med människor
  • Är en god lyssnare
  • Har bearbetat dina egna upplevelser
  • Har möjlighet att arbeta timvis, dagtid på vardagar
  • Erfarenhet av psykiatriskt boende, heldygnsvård eller kommunens sysselsättningsverksamhet är bra men inget kravFör att anmäla ditt intresse eller få veta mer

  anna.brostrom@rsmh.se

  070-420 82 63

  Bifoga CV och personligt brev.

  Continue reading »
 • RSMH Utlyser forskningsstipendium 2016

  RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Vartannat år delar vi ut ett forskningsstipendium på 40.000 kronor ur vår Stipendiefond.  Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas. Vi ser gärna stipendiet som en ”igångsättningshjälp” till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé.  Medlen får inte användas till resor, översättning eller inköp av dator/programvara.

  Ansökan inges senast 2 maj 2016 till:

  RSMH, Att.: Claes Rundqvist, Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten E-post: claes.rundqvist@rsmh.se

  Ansökan, som måste vara skriven på svenska, ska innehålla:

  *Sökandens namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post *Uppgift om akademisk examen, nuvarande sysselsättning (anställning eller motsvarande) samt arbetsplats/institution *Kort sammanfattning av forskningsplan med grundläggande idé samt tids- och ekonomisk plan *Forskningsplan, meritförteckning samt gärna referenser

  Vid publicering av forskningsresultat med anslag från RSMH:s Stipendiefond ska förbundets namn anges. Redovisning av medlens användning och forskningsresultat ska inges senast 18 månader efter stipendiets utbetalning.

  För mer information, kontakta: Claes Rundqvist, telefon 08-12 00 80 45 eller e-post: claes.rundqvist@rsmh.se

  Utskrift av information om forskningsstipendium 2016.

  Continue reading »
 • RSMH intervjuas om unga i SVT

  Allt fler unga i Stockholm mår dåligt. Olivia från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, i Stockholm intervjuas i SVT om detta. Se inslaget här:

   

  Continue reading »
 • ”Stupstocken” tas bort

  Den 1 februari försvinner den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Därefter blir det alltså återigen möjligt att vara sjukskriven med sjukpenning så länge som du är sjuk. Den förra regeringen beslutade 2008 om att begränsa hur länge man fick ta ut sjukpenning till maximalt 2,5 år, vilket ledde till att många personer med psykisk ohälsa utförsäkrades. Men förra året fick den nuvarande regeringen tillsammans med Vänsterpartiet igenom i riksdagen att den så kallade ”stupstocken” tas bort den 1 februari i år. De som utförsäkras nu i januari måste dock ansöka på nytt om sjukpenning den 1 februari, enligt en artikel i Dagens Nyheter. 

  Continue reading »
 • Lokalförening protesterar mot neddragningar

  RSMH hoppet i Säter protesterar mot att det hela tiden sparas på personer med psykiska funktionsnedsättningar. Denna gång planerar landstinget att lägga ned ett café den 23 december 2015 dit många kommer för att bli återhämtade. Se inslaget från Säter här cirka åtta minuter in i programmet. Ser det likadant ut i ditt landsting eller i din kommun? Hör gärna av dig i så fall till rsmh@rsmh.se eller revansch@rsmh.se

  Continue reading »
 • RSMH intervjuas i P1

  Paulina Tarabczynska, ledamot i RSMH:s förbundsstyrelse, intervjuades i Nordegren & Epstein i P1 onsdagen den 16 december 2015 klockan 15.20. Det är med anledning av Anna Odells konstutställning som just nu visas på Kulturhuset, och Paulina Tarabczynska får kommentera den och psykiatrin i stort, bland annat bältning, slutenvård och självskadebeteende. Lyssna på hela intervjun här. Avsnittet om Anna Odell börjar cirka 17 minuter in i programmet, Paulina kommer in efter drygt 20 minuter. 

  Continue reading »
 • Självmord måste utredas ordentligt

  Just nu pågår en debatt om att Socialstyrelsen utreder att ta bort plikten att göra Lex Maria-anmälningar vid självmord. Vi håller med debattörerna i Dagens Nyheter om att ordentliga utredningar är nödvändiga och de bör vara mer omfattande än dagens Lex Maria-anmälningar.

  Vid självmord och självmordsförsök måste det göras en haveriutredning för att se vilka kontakter personen haft tidigare och vad som hade kunnat göras bättre så att verksamheter och professionella får en återkoppling och kan ta lärdom. Läs gärna vårt remissvar om detta från 2012 här: https://rsmh.se/Remiss-Sjalvmord.pdf

   

  Continue reading »
 • Polisens övervåld måste få ett slut – debattartikel i Aftonbladet

  RSMH har tillsammans med organisationen Civil Rights Defenders skrivit en debattartikel i Aftonbladet efter Sveriges Radios avslöjande om hur patienten Shintu Selvarajah dog vid ett polisingripande i Västerås psykiatri. Här kan ni läsa debattartikeln i sin helhet:

  Polisens övervåld måste få ett slut

  – RSMH och Civil Rights Defenders: Kunskapen att agera mot personer med psykisk ohälsa saknas.

  Återigen har en person med psykisk ohälsa dödats i samband med ett polisingripande – ett dödsfall som hade kunnat undvikas. Den 28-årige ingenjören Sinthu Selvarajahs död som uppmärksammades i Sveriges radios dokumentären Död i slutet rum är bara en i raden av händelser där akut sjuka personer dödas i konfrontation med polis. Ett annat uppmärksammat fall rör Daniel Franklert Murne som 22 år gammal sköts ihjäl 2005 i Lindesberg.

  Fallen är anmärkningsvärda och pekar på allvarliga brister inom polisen. Polisen har agerat på rakt motsatt sätt mot hur man ska bete sig mot personer med psykisk ohälsa. En psykos är skrämmande för den som drabbas och än mer otäck om omgivningen är stökig. När Sinthu ser poliserna drar han upp huvan för att skärma av sig från omgivningen, en naturlig reaktion i det tillståndet. Polisens insatsledare gör dock en helt annan tolkning: att Sinthu inte är motiverad att underkasta sig tvång och att han i polistermer är ”en motiverad gärningsman”, varpå de stormar rummet. I fallet med Daniel Franklert Murne hotar polisen honom med skjutklara vapen trots att han sannolikt inte förstår vad polismännen skriker åt honom. De båda fallen belyser att poliserna har varit oförmögna att sätta sig in i en psykotisk persons upplevelse av världen och att hantera situationen därefter.

  Polisförbundet har tidigare presenterat en rapport som visar att tre av fyra poliser känner att de inte har tillräckligt beredskap för att föra över personer i akut psykisk kris till psykiatrin. Polisförbundet efterfrågar bland annat att bemötandet av psykiskt sjuka måste in tydligare i både polisens grund- och vidareutbildning. Vi på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Civil Rights Defenders, kan inte annat än instämma.

  FN:s tortyrkommitté kritiserade Sverige så sent som 2014 för att det återkommande förekommit incidenter där svensk polis använt övervåld. Kommittén har även varit kritisk till att det saknas en opartisk och effektiv instans som kan pröva sådana anklagelser. I fallet med Sinthu kommer Civil Rights Defenders bevaka den återöppnade förundersökningen och bistå familjen i att utkräva ansvar. Civil Rights Defenders kommer också, i syfte att få en juridisk prövning av polisens agerande, att lämna in en anmälan till FN:s människorättskommitté avseende dödsskjutningen av Daniel Franklert Murne.

  För att undvika att fler oskyldiga människor dör behöver polismyndigheten vidta långtgående åtgärder. De måste utveckla bättre arbetsmetoder och alla poliser måste få vidareutbildning i hur de ska hantera mötet med personer med psykisk ohälsa. I utbildningarna är det nödvändigt att involvera personer som själva har eller haft psykisk ohälsa. Genom att möta människor i sitt återhämtade tillstånd kan fördomar minska och förståelsen för hur det är att uppleva exempelvis en psykos öka.

  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Civil Rights Defenders anser även att försöksprojektet med psykiatriska akutbilar måste omfatta hela Sverige. Akutbilarna har kunnig vårdpersonal med vana att bemöta personer i akut kris, vilket kan förebygga behovet av polisingripanden.

  För att garantera rättssäkerheten krävs också en fristående tillsynsmyndighet för polisen, som kan säkerställa oberoende, snabba och effektiva utredningar vid ingripanden med dödlig utgång.

  Robert Hårdh, Civil Rights Defenders

  Jimmie Trevett, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

   

   

   

   

  Continue reading »
 • Upprop för en bättre psykoterapi

  RSMH har skrivit under ett öppet brev till de olika ministrarna om att psykoterapin måste förbättras. Detta med bakgrund i att rehabiliteringsgarantin fick svidande kritik av Riksrevisionen, bland annat för att sjukskrivna med psykisk ohälsa sällan fick hjälp i tid och då endast erbjöds Kognitiv Beteende Terapi, vilket inte tycks ha hjälpt gruppen. RSMH ställer sig bakom Psykoterapicentrums öppna brev om att fler olika former av psykoterapiformer måste kunna erbjudas inom ramen för rehabiliteringsgarantin och att den psykiatriska vården måste anpassas efter individen. Läs mer här.

  Continue reading »
 • Viktiga ämnen på fullspäckat förbundsråd

  Helgen den 20-22 november hade RSMH förbundsråd. Förbundsstyrelsen och runt 20 representanter från RSMH:s distrikt samlades på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Frågor som avhandlades var bland annat rapporter från distrikten, hur RSMH kan involvera fler unga och hur vi ska arbeta för att människor med psykisk ohälsa inte ska dö 15-20 år i förtid, som idag. Dessutom hade flera talare bjudits in.

  En av dem var Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare. Hon pratade lite om hur psykiatrin sett ut sedan psykiatrireformen och nämnde att mycket av satsningarna som gjorts sedan Milton var projekt, varav vissa var väldigt bra, till exempel projektet Bättre vård och mindre tvång som hade minskat tvångsåtgärderna på de vårdavdelningar som var med. Men ett problem med projekt är att de tar slut, inte förankras i hälften av verksamheten och att endast ett fåtal av brukarna får del av dem. Därför ska regeringen nu istället satsa på långsiktiga lösningar.

  Dessutom tog hon upp att brukarna måste få större inflytande i de olika verksamheterna.

  – Vi involverar inte brukare för att vara schysta utan för att ni har kompetensen. Det behöver förankras lokalt och regionalt, sa Kerstin Evelius.Jimmie Trevett-FR

  En fråga som blev hängande lite i luften var nedskärningarna på öppenvårdspsykiatrin i Dalarna, vilket har lett till att slutenvården blir allt mer överbelastat, så pass att patienterna måste sova på madrasser. Ett kortsiktigt tänk, ansåg Anette Kruse, ombud från RSMH:s distrikt i Dalarna, vilket Kerstin Evelius verkade hålla med om, men inte gav något råd om hur situationen kunde lösas.

  Förutom Kerstin Evelius kom även Stefan Johansson från Funka Nu för att prata om avslutade och pågående forskningsprojekt som RSMH, Funka nu och Kungliga Tekniska Hägskolan, KTH arbetar med. I dessa undersöks olika hinder för psykiskt funktionsnedsatta att delta i samhället, bland belyses alla hundratals möten varje år som sjukskrivna personer måste springa på i stället för att få vila och rehabilitering så att de kan må bättre. Dessutom betonas bristen på datorer för personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilket är ett demokratiskt problem då mycket av samhällsservicen från myndigheterna har digitaliserats idag.

  Annika Bostedt, projektledare på RSMH, pratade om hur RSMH kan bygga en verksamhet för unga och unga vuxna utifrån projekten Ung kraft och Unga som resurs i arbetslivet. Dessa är och har varit lyckade.

  Dessutom rapporterade varje ombud från sina distrikt och budgeten, jämställdhetspolicy och verksamhetsplanen för 2016 fastställdes. I den sistnämnda nämndes att RSMH ska arbeta med Jämlik Hälsa som huvudfokus under 2016 när det gäller opinionsbildande arbete. Detta eftersom personer med psykisk ohälsa idag dör 15-20 år tidigare än övrig befolkning. Orsakerna kan till exempel vara dålig privatekonomi, brist på psykosociala insatser i kommunerna och diskriminering i vården – man blir inte trodd på när man har ont i kroppen för man har en psykiatrisk diagnos, vilket Socialstyrelsen uppmärksammat i en rad rapporter.

  Hur RSMH skulle utforma sitt arbete med Jämlik Hälsa diskuterades gruppvis under lördagseftermiddagen. Målet med opinionsarbetet är att vi ska påverka regeringen och deras kommission [ https://kommissionjamlikhalsa.se/sv/kommissionen ] för jämlik hälsa så att det genomförs ordentliga åtgärder som förbättrar hälsan för våra grupper.

  KristinaOchKerstin

  Kristina Båth Sågänger, kanslichef på RSMH:s förbundskansli, och Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare.

   

  PaulinaFrågar

  Paulina Tarabczynska frågade Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare, om möjlighet att plugga med bibehållen aktivitetsersättning. Många med psykisk ohälsa har ju missat saker i grundskolan eller gymnasiet som de senare behöver ta igen till exempel på Komvux och folkhögskolor. Kerstin Evelius, Regeringens psykiatrisamordnare, svarade att hon höll med om att alla måste få en rimlig chans att ta igen studierna, men även om de tittar över aktivitetsersättningen just nu, visste hon inte när eller om dessa regler skulle ändras.

  Gruppdiskussioner2

  Det blev intensiva diskussioner när grupperna pratade om hur RSMH skulle jobba opinionsbildande med frågan Jämlik Hälsa. Här Anna-Karin Ericsson i mitten till vänster.

   

  Gruppdiskussioner1

  Anette Kruse till höger, lyfte frågan om nedskärningarna av den psykiatriska öppenvården i Dalarna.


  Vårdanalys

  Karin Sandström, utredare på Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, berättade om rapporten Sjukt engagerad, som är en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen. Hon tog bland annat upp att medlemmarna i föreningar ofta efterfrågar umgänge och stöd från föreningen, såsom RSMH:s kamratstöd, men för att få statsbidrag ställer regeringen krav på att föreningarna ska jobba intressepolitiskt (med påverkansarbete).

  Gruppdiskussioner

  Många gruppdiskussioner hölls på förbundsrådet, här på frågor som ställdes av Karin Sandström, utredare på Vårdanalys.

   

  Gruppdiskussioner3

   

  Många gruppdiskussioner hölls på förbundsrådet, här på frågor som ställdes av Karin Sandström, utredare på Vårdanalys. Khai Chau i mitten lite till vänster.

   

  Continue reading »
 • Vi kräver tydligare svar kring aktivitetsersättningen

  Unga med psykisk funktionsnedsättning får ofta aktivitetsersättning, men den fick nyligen svidande kritik för att inte uppfylla sitt syfte. Regeringens svar till Riksrevisionen, som gjorde granskningen, är inte särskilt övertygande. Handikappförbunden, där RSMH ingår, efterlyser nu starkare politiska initiativ för att skapa bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning att kunna studera eller jobba.

  Läs pressmeddelandet här.

  Läs debattartikel i Dagens Arena här.

   

  Continue reading »
 • Världsdagen för psykisk hälsa

  Lördagen den 10 oktober var det världsdagen för psykisk hälsa, vilket uppmärksammades över hela landet och världen. Vissa av RSMH:s lokalföreningar anordnade aktiviteter. Även organisationen Hjärnkoll, där RSMH är medlem, anordnade manifestationer och annat.

  En ny händelse i år var loppet Mental Health Run i Stockholm, ett lopp på fem kilometer för att minska stigmat kring psykisk ohälsa. Andra exempel på aktiviteter var en hel vecka i Skåne fullspäckad med seminarier om psykisk hälsa där bland annat kända personer tidigare har brukat föreläsa och som anordnades för sjätte året i rad. Arrangörer var region Skåne samt NSPH, där RSMH ingår. Landstinget i Värmland anordnade en ”psykiatrivecka” med aktiviteter och olika föreläsningar runt om i länet.

  Continue reading »
 • RSMH:s idé kan bli radio- eller tv-program

  Paulina Taranczynska, ledamot i RSMH:s förbundsstyrelse, har framfört en idé till public service, som kan komma att bli verklighet. Programförslaget heter ”Länge leve livet ”och tanken är att det ska bli ett program som riktar sig till barn och unga om hur man hanterar svåra situationer i livet.

  För några veckor sedan deltog Paulina Tarabczynska som representant för RSMH i en workshop som anordnades av Handikappförbunden och public service företagen Utbildningsradion (UR), Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio. Workshopen gick ut på att personer från funktionshinderrörelsen skulle ta fram förslag till nya program med hjälp av coacher från public service. Några av förslagen gick vidare till finalen som var i torsdags, på årets möte mellan Handikappförbunden och Public service. Där presenterades vinnaren som alltså blev Paulina Tarabczynskas programidé ”Länge leve livet” – ett program som riktar sig till barn och unga om hur man hanterar svåra situationer i livet.

  Temat för Årets möte mellan Handikappförbunden och Public Service var ”En av oss?” och fångade in frågan om mångfald och perspektiv i Public service – både bland personal och i utbudet av program.

  Här kan du se när Paulina Tarabczynska tar emot priset:

  https://www.youtube.com/watch?v=0-j9oSFNkF8

  Continue reading »
 • Ta chansen – beställ en brukarrevision!

  Brukarrevisionsprojektet är i full gång med 50 utbildade brukarrevisorer i Stockholms län, Värmland och Region Skåne. Nu söker vi fler uppdragsgivare. Driver du en psykiatrisk verksamhet och vill ge bästa möjliga stöd? Anlita i så fall en brukarrevision – ett unikt sätt att få fram värdefull kunskap!

  I en brukarrevision är det brukare som granskar, tar fram frågor om verksamheten, intervjuar de som nyttjar verksamheten och analyserar svaren i en rapport. Arbetet görs uteslutande i kvalitetsförbättrande syfte. ”Man frågar inte kocken hur maten smakar, utan de som äter den.”


  Fördelar med brukarrevision:

  • Ni får en effektiv revision, eftersom brukare som talar med brukare får andra svar än personalen.
  • Ger ett inifrånperspektiv om hur det är att leva med psykiska funktionshinder; en tillgång både när frågor tas fram och när svaren analyseras.
  • Arbetet är stärkande både för brukare och personal.
  • Inger hopp till brukare. Att en brukarrevisor har återhämtat sig gör att brukare kan tänka: ”kanske även jag kan återhämta mig”.
  • Unik inblick. Verksamheten får inblick i både vad de behöver förbättra och vad brukarna uppskattar. Positiv feedback är viktig!

  Läs även om ett seminarium som hölls av Brukarrevisionsprojektet i Malmö den 9 september:
  https://www.arvsfonden.se/projekt/inlagg/seminarium-om-projektet-och-brukarstyrd-brukarrevision-i-malmo-9-september


  Kontakta projektledare Isabella Canow: 
  isabella.canow@rsmh.se 08-12 00 80 62

  Eller någon av projektets teamledare:
  Fredrik Gothnier i Stockholm: fredrik.gothnier@rsmh.se 08-12 00 80 59
  Andrew Wegerif i Värmland andrew.wegerif@rsmh.se 08-12 00 80 63
  Conny Allaskog i Skåne conny.allaskog@rsmh.se 08-12 00 80 54

  Brukarrevisionsprojektet är ett treårigt projekt som genomförs av RSMH och NSPH med medel från Arvsfonden.

  Ta-chansen-Annons_Brukarrevision

   

  Continue reading »
 • Kursinbjudan: Bemötande och information

  RSMH bjuder in till kursen ”Bemötande och information” på Åsa Folkhögskola 23-27 november 2015.
  Kursen är bara till för RSMH:s medlemmar och det är föreningarna som utser vilka som får åka.
  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att informera och formulera dina tankar i muntlig form. Läs inbjudan.

  Continue reading »
 • Mycket på gång i Ung Kraft

  RSMH:s projekt Ung Kraft har dragit igång med ett fullspäckat schema inför hösten. Allt bygger på vad ungdomarna själva vill göra.

  I slutet av september startas en coachutbildning som går ut på att ungdomarna ska få verktyg för att kunna coacha sig själv och andra. Ungdomarna får coaching i allmän coaching, exempelvis aktivt lyssnande, framtidsfokus, respons genom öppna frågor. Det bygger på att svaren finns inom personen. Ung Krafts Malin Bostedt och Annika Bostedt, som båda har en coachutbildning, leder utbildningen.

  I oktober startar Ung Kraft improvisationsteater och matlagningskurs. Projektet har även planer på att tillsammans med Stockholmsdistriktet starta ett ungdomsförbund samt att samarbeta med Svenska Ångestsyndromsällskapet, ÅSS, kring en matlagningskurs och akvarellmålning.

  En av ungdomarna i Ung Kraft har fått volontärjobb och två andra ungdomar skriver böcker.

  Just nu söker vi en person som stödjer ungdomarna i en skrivarkurs så de kan slutföra sina böcker. Målet är att de ska bli klara under hösten.

  Läs mer om Ung Kraft här [LÄNK https://rsmh.se/ung-menu/ung/ ]och läs gärna nyhetsbreven från Unga som Resurs i Arbetslivet! [https://rsmh.se/unga-som-resurs-meny/unga-som-resurs/ ]

   

  Continue reading »
 • Protokoll från kongressen

  Nu är protokollet från RSMH:s kongress den 8-10 maj klart. Läs det här:

  Se även bilder och läs rapportering för kongressen här:

  Continue reading »
 • Arbetsgivare måste ta ansvar för unga med psykisk ohälsa

  Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande, gick i början av september ut med en debattartikel i tidningen Arbetsvärlden, där han betonade att arbetsgivarna måste ta ansvar för unga med psykisk ohälsa. ”Unga människor med psykisk ohälsa kan och bör få plats på arbetsmarknaden. Ett sätt att öppna upp för den gruppen är attitydförändringar”, skrev han. Här kan du läsa hela debattartikeln och även andra debattartiklar från RSMH.

  Continue reading »
 • RSMH på åttonde plats i media

  RSMH är en av de tio organisationer inom funktionshinderrörelsen som syns mest i media, enligt rapporten ”Sjukt engagerad – en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen” från myndigheten Vårdanalys. Mest sökträffar i svensk webb och tryckt press får DHR- förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. RSMH hamnar på åttonde plats. Perioden som undersökts är åren 2010-2014. Läs mer ur rapporten på sidan 52.

  Continue reading »
 • RSMH i Almedalen!

  RSMH är som vanligt på plats i Almedalen för att informera om RSMH och om psykisk ohälsa. Fem personer från förbundet kommer i samarbete med den lokala föreningen i Visby att ha eget arrangemang i Handikappförbundens tält den 29 juni 14.00 – 17.00 och därutöver delta i seminarier, dela ut flygblad och ta plats i de samtal och debatter som pågår under veckan.  Här är de seminarier där vi är med i paneldebatter eller samtal:

   

  Måndag 29 juni.

  14.00–17.00  RSMH i Handikappförbundens tält.

  Plats: Skeppsbron, H115.

  15:00 – 15:20  Vad behövs för personer med svår psykisk ohälsa?

  Plats: Skeppsbron, H115,

  16:00 – 16:20  Mat och träning – bra för den psykiska hälsan!

  Plats: Skeppsbron, H115

   

  Tisdag 30 juni.

  13:00 – 14:00  Hur kan vi förbättra den psykiska hälsan?

  Plats: Södertorg 17, Lila Shala

  Arrangör: RFSL

   

  Onsdag 1 juli.

  15:00 – 16:00    På vilket sätt kan ett ökat brukarinflytande förbättra psykiatrin?

  Plats: Skeppsbron, H115

  Arrangör: NSPH

   

  Torsdag 2 juli.

  08:30 – 09:45 Psykiatri; framgångs- eller krisbransch?

  Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, E30

  Arrangör: NSPH

  10:30 – 11:30    Lyssna på oss – unga om vård och stödinsatser

  Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, E30

  Arrangör: NSPH

  13:00 – 14:00    Diskriminering och rollfördelning kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god man.

  Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, E30

  Arrangör: NSPH, RFS

   

  Fredag 3 juli.

  13.00–13.30  Hur kan arbetsmarknadspolitiken inkludera de som står längst från arbetsmarknaden?

  Plats: HSO:s tält

  Arrangör: Handikappförbunden

   

   

   

  Continue reading »
 • Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården?

  Nu söker vi dig som skulle vilja arbeta som brukarrevisor i Stockholm!
  Arbetet kommer att börja i september 2015 med en kort utbildning som kommer att ge dig de tips och verktyg du behöver för att kunna arbeta som brukarrevisor.
  Både under utbildningen och när du sedan arbetar kommer du att få timersättning för ditt arbete.

  Läs annonsen

  Läs om projekt Brukarrevison

  Continue reading »
 • RSMH utser bästa psykiatriska verksamhet 2015

  RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva på samma villkor som andra medborgare.

  RSMH är ofta kritiskt till hur vården och omsorgen fungerar. Det uttrycker vi i tal och skrift vid möten, uppvaktningar, på vår blogg, i media och i andra sammanhang. Det är bra och ingår i vårt uppdrag.

  Men för att också visa på bra vård och omsorg vill vi uppmärksamma verksamheter som är lyckade.

  För andra året ska RSMH därför utse bästa psykiatriska verksamhet och nu kan du ge förslag på en verksamhet som du skulle vilja se som vinnare av vår utmärkelse. Det kan vara olika typer av stöd och service eller när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

  När du motiverar ditt förslag på bästa psykiatriska verksamhet 2015 tänk på att kortfattat beskriva verksamheten utifrån kvalitetsmått som RSMH lyfter fram som viktiga för god vård och bra psykiatriska verksamheter. Det kan till exempel vara bemötande, värdegrund, kvalitetsarbete, information, brukarinflytande och samverkan. Senast den 10 september vill vi ha era förslag. Använd medföljande blankett.

  Continue reading »
 • Många deltagare på seminarium om brukarrevision

  Brukarrevision bidrar till återhämtning från psykisk ohälsa. Det anser forskaren David Rosenberg, som var en av över 70 deltagare i ett seminarium om brukarrevision som anordnades av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, i samarbete med NSPH och Arvsfonden.Brukarrevision-Bäst-Kalstasola

  En brukarrevision genomförs av brukare/patienter och/eller närstående. Dessa granskar en enhet eller en verksamhet som ger vård stöd och service till personer med psykiska funktionshinder.

  RSMH driver nu ett projekt i samarbete med nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, finansierat av Arvsfonden, i syfte att utveckla sättet att genomföra brukarrevisioner samt att öka antalet brukarrevisioner i landet.  Onsdagen den 3 juni 2015 anordnades ett stort heldags-seminarium där över 70 personer från olika myndigheter och organisationer närvarade, bland annat RSMH-föreningen Kalstasola.

  Brukarrevision-Bäst-SonnySonny Wåhlstedt, ordförande NSPH i Göteborg, ordförande för NSPH i Göteborg, inledde med en historisk beskrivning av brukarrevisioner som har funnits i 30 år. Till en början var många verksamhetsledare skeptiskt inställda, men numera genomför NSPH i Göteborg tio brukarrevisioner per år och efterfrågan är stor.

  Isabella Canow, projektledare för RSMH:s och NSPH:s brukarrevisionsprojekt, presenterade projektet. Det nya med projektet är att man ska testa de olika modeller och metoder av brukarrevision som finns runt om i landet och därefter försöka skapa en enhetlig modell, som skulle kunna användas rikstäckande. En förhoppning är också att RSMH utbildar och stödjer brukarrevisorer i framtiden. Tanken är att man ska försöka skapa ett mobilt team som ska kunna ”rycka” ut och göra en revision med kort varsel eller om det inte finns till gång till utbildade revisorer.Brukarrevision-Bäst-Isabella

  I dag finns projektets brukarrevisorer i Stockholm, Värmland och Skåne. Men de vill gärna samarbeta med andra län.

  En annan talare på seminariet var David Rosenberg, fil. dr i Socialt arbete på Umeå universitet. Han gav ett forskningsperspektiv på brukarrevision. Han anser att brukarrevision bidrar till återhämtning från psykisk ohälsa. Det är ett nyskapande synsätt, men väl förankrat i etablerad forskning.  Brukarrevision är en metod som per automatik leder till ökat brukarinflytande, enligt David Rosenberg, eftersom maktförhållandet förändras när inflytandet stärks. Delat beslutsfattande ger mer effektiv vård. Man får mer ansvar, ger bättre effekt, brukarna mer nöjda.

  Utvärdering och granskning har tidigare ansetts endast vara en uppgift för forskare och myndigheter. Men det finns starka argument för varför även representanter för brukarna ska granska den vård och omsorg de tar del av, enligt David Rosenberg:

  • Medborgarfostrande
  • Kunskap, det finns unik kunskap hos brukare
  • Maktutjämning
  • Självbestämmande och återhämtning
  • Serviceanpassning och legitimitet
  • Återhämtning sker snabbare när man får delaktighet och självbestämmande.

  Brukarrevisioner som genomförs av tjänstemän som själva inte är brukare eller närstående riskerar att försämra kvaliteten på revisionerna. Tjänstemännen kanske inte tycker att brukarna/patienterna är så bra på att uttrycka sig, vilket gör att brukarna inte tilfrågas ordentligt. De kan också se förmildrade på personalens situation. Men låga förväntningar främjar inte återhämtning och hos brukare som gör revisioner finns inte denna typ av attityder.

  Ytterligare en talare var Katarina Grim, föreläsare om brukarinflytande och som bland annat har genomfört en brukarrevision i Lund på tre boenden, där hon har intervjuat både brukare och boendestödjare.  Hon tyckte att alla var generösa med att dela med sig av sina erfarenheter. Katarina Grim beskrev hur en brukarrevision går till:

  • Brukarrevision-Bäst-KatarinaFörberedelse
  • Beslut om revision
  • Överenskommelse
  • Rekrytering
  • Utbildning av revisorer
  • Välja form, intervju eller enkät
  • Förankring hos personal och brukare
  • Urval av respondenter (intervjuobjekt)

  Genomförande och analys:

  • Revisorerna gör frågorna. Förtroende brukare till brukare
  • Data samlas in
  • Data betarbetas
  • Diskussion och analys av teamet
  • Sammanställning av resultat och analysBrukarrevision-Bäst-mat
  • Inrapportering till beställaren
  • Återraportering till boendena av analysen
  • Uppföljning efter 6 -9 mån, för att undvika att rapporten bara blivit en hyllvärmare.
  • Diskussion och fråga har jag förstått dig rätt?
  • 3 i rummet – 1 skriver, 1 intervjuar, 1 respondent, betyder att det tar mer tid och kostar mer. Många vill inte bli inspelade, därav denna metod
  • Att göra analys, hitta nyckelord efter djupintervju är en avancerad metod.
  • Forskningsetiska principer är viktiga att ta hänsyn till

  Ramar

  • Ekonomi
  • Personal
  • Tid
  • Ofta kompromissa för att hålla sig inom ramarna. Viktigt att respondenterna vet att det är helt frivilligt och att den kan avbryta intervjuandet när helst den vill.Brukarrevision-Bäst-panel1

  Efter Katarina Grims genomgång hölls en paneldebatt, där det togs upp utmaningar med brukarrevisioner, såsom var man får man tag i revisorer, teamledare, att alla brukare kan inte skriva. Det tipsades också om att det var viktigt att nå enhetscheferna eftersom de höll i ekonomin.  En fördel är att PRIO, regeringens psykiatrisatsning, finns för 2016 och den kommer att finnas kvar i liknande form till 2018.

  Det sammanfattande budskapet för hela konferensen var att vi brukarorganisationer, måste organisera oss för att få genomslag för brukarrevisioner. Redan idag finns en skyldighet att jobba med brukarrevisioner, men det är sällan tydligt att dessa borde göras av och med brukarna. Därför kanske det är bättre att kalla våra revisioner för brukarstyrda brukarrevisioner, ansåg vissa i paneldebatten.

  Det konstaterades också att brukarrevision är viktigt för att personer inom psykiatrin ska få samma inflytande, delaktighet, rättigheter och skyldigheter som alla andra i samhället. Vi har rätt till service, stöd och vård som är anpassade till var och ens individuella förutsättningar och behov, och individens egna val och prioriteringar ska alltid vara utgångspunkt för alla insatser som riktas till den enskilde.

  För att citera Segal m.fl.i Hansson, 2005, sid 74:

  Empowerment handlar om att ”uppnå kontroll över det egna livet och att påverka den organisatoriska och sociala struktur som man lever i.”

  I dag finns en handbok från Verdandi i hur man gör brukarstyrda brukarrevisioner.Brukarrevision-Bäst-Bokbord

  Continue reading »
 • RUS läggs ner – och RSMH Ung bildas

  Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, RUS, hade kongress helgen den 29-31 maj. Där bestämde organisationen, som har fungerat som RSMH:s ungdomsförbund, att lägga ned. Men det betyder inte slutet för RSMH:s ungdomsverksamhet. RSMH hoppas nu att fler distrikt runt om i landet ska starta RSMH Ung, såsom RSMH-distriktet i Jönköping har gjort.

  Det största problemet för RUS har varit Ungdomsstyrelsens ändrade regler. Eftersom de flesta medlemmarna har varit över 25 år på senaste tid har inga pengar trillat in från Ungdomsstyrelsen och därför har det blivit allt svårare att ordna aktiviteter och värva nya medlemmar.  Innan 2006 räckte det att 40 procent av medlemmarna i en ungdomsförening var under 25 år för att få bidrag, men nu krävs 60 procent under 25 år.

  – Det fungerar för föreningar som styrs av föräldrarna, men inte om de styrs av ungdomarna. Särskilt inte om de har psykisk ohälsa, där du ofta börjar få symtom senare i livet än om du är fysiskt funktionsnedsatt, säger Gustav Andersson, ordförande, och aktiv i RUS i 13 år.

  Genom åren har RUS bland annat deltagit i olika projekt, föreläst i skolor, gett ut antologin Ung och Galen, anordnat musikfestival i Lund, gjort sommarläger och även fungerat som rådgivare till Socialdepartementet i specifika ungdomsfrågor. Dessutom har många av ungdomarna själva mått bättre psykiskt av att engagera sig.

  Även om RUS läggs ned som rikstäckande organisation finns aktiva ungdomar i flera av RSMH:s lokalföreningar runt om i landet och RSMH önskar att distrikten samlar dessa unga i nya nätverk eller organisationer. Ett exempel på detta är Jönköpings distrikt som nu har startat RSMH Ung, där flera av de unga i Jönköpings län som tidigare var med i RUS numera är med.

  Läs mer om nedläggningen av RUS i nästa nummer av Revansch, RSMH:s organisationstidning, som kommer ut den 15 juni.

   

  Continue reading »
 • RSMH-Dalarna firar 40 år

  Ove satt inlåst i 20 år men nu får han stöd hos RSMH-Dalarna. – Jag har varit där varje dag, säger han till P4 Dalarna. Lyssna på nyheten här: 

   

  Continue reading »
 • Inbjudan till sommarläger i  Backe, Jämtland den 31 augusti – 4 september 2015.

  Se inbjudan här

  Sista anmälningsdag är den  15 juni.

  Continue reading »
 • Inbjudan till sommarläger på  Åsa folkhögskola den 24-27 augusti 2015.

  Se inbjudan här.

  Sista anmälningsdagen är den 15 juni.

   

  Continue reading »
 • Inbjudan till studiedag om Socialtjänstlagen

  Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag ”Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter”

  Se inbjudan i PDF-fil

  Continue reading »
 • Rapportering från RSMH:s kongress 2015

  Vart fjärde år samlas representanter från RSMH:s olika lokalföreningar till en stor kongress. I år var det över 115 personer som möttes på Hagabergs folkhögskola utanför Södertälje för att diskutera framtidsfrågor för organisationen,hur situationen ser ut i psykiatrin och psykosociala insatser.

  Läs mer här om RSMHs-Kongressuttalande

   

  Här är den nya styrelsen

  Hälften av den nya styrelsen är nya. Men förbundsordförande Jimmie Trevett och ytterligare sju personer sitter kvar från föregående kongress. Här presenteras alla med en hjärtefråga var.

  Styrelsen
  Styrelsen

  Rad 1

  Anette Kruse, ny, ersättare, Dalarnas län, ”Öppenvårdspsykiatrin måste fungera och vara tillgänglig för oss, så att vi slipper använda den mer dramatiska och kostsamma slutenvården”.

  Barbro Ronsten , förste vice förbundsordförande, Gotlands län, ”Återhämtning”.

  Pauline Östner, ersättare, Region Skåne, ”Psykisk hälsa i skolan”.

  Paulina Tarabczynska, ny ordinarie ledamot, Jönköpings län, ”Bättre slutenvård för alla – både unga och äldre”.

  Khai Chau, ersättare, Södermanlands län, ”Privatekonomi”.

  Anette Nilsson, ny ersättare, Västmanlands län, ”Att samarbetet mellan kommun och landsting fungerar så att ingen faller mellan stolarna”.

  Rad 2

  Olle Hammarberg, ordinarie ledamot, Gotlands län, ”Barn och unga”.

  Kiki Alfredsson, ny ersättare, Uppsala län, ”Attityd- och bemötandefrågor”.

  Per-Olof Tiger, ny ordinarie ledamot, Västernorrlands län, ”Nya medlemmar i RSMH, vi måste bli starkare”.

  Jimmie Trevett, förbundsordförande, Region Skåne, ”Inflytande över sin egen behandling”.

  Soile Bertilsson, ny ordinarie ledamot, Region Västra Götaland, ”Äldrepsykiatrin”.

  Lennart Johansson, ny ersättare, Region Skåne, ” Individuellt anpassad meningsfull sysselsättning”.

  Rad 3.

  Per-Åke Olofsson, ny ordinarie ledamot, Östergötlands län, ”Återhämtning”.

  Bo Lindahl, ordinarie ledamot, Region Västra Götaland, ”Bra boende, bra vård och sysselsättning som leder till arbete. ”

  Tore Hansson, andre vice förbundsordförande, Jämtlands län, ”Arbete och sysselsättning”.

  Jan-Olof Forsén, Ersättare, Västerbottens län, ”Att vi vågar tala om vår ohälsa och inte skäms för den”.

   

  Bilder från kongressen

  Fika (fotograf Anna Langseth)

  Röstkort
  Röstkort
   I vissa frågor där kongressen var oense om två olika förslag röstade kongressen genom att visa upp sina röstkort inför presidiet (Fotograf Anna Langseth)
  I vissa frågor där kongressen var oense om två olika förslag röstade kongressen röstade man genom att visa upp sina röstkort inför presidiet
  Eftersom en av de ersättare som valberedningen valt ut inte kunde vara med så röstade kongressen med en sluten omröstning, om vilka som skulle bli ersättare (Fotograf Anna Langseth)
  Eftersom en av de ersättare som valberedningen valt ut inte kunde vara med så röstade kongressen med en sluten omröstning, om vilka som skulle bli ersättare

  Salen-röst-annaq

  Till kongressen kom ombud från RSMH:s lokalföreningar i landet. Totalt var 79 ombud på kongressen (Fotograf Anna Langseth)
  Till kongressen kom ombud från RSMH:s lokalföreningar i landet. Totalt var 79 ombud på kongressen

  Karl Peter (Fotograf Anna Langseth)

  kontakt-hemsidan

  fika-ute

   

  Första kvinnliga hedersmedlemmen i RSMH

  Under kongressen valde Annika Malmqvist till hedersmedlem i RSMH. Orsaken var hennes viktiga arbete i föreningen vad gäller genusfrågor. Annika Malmqvist är den fjärde hedersmedlemmen sedan RSMH grundades 1967, och den första kvinnliga hedersmedlemmen i organisationen någonsin.

  Under kongressen valde Annika Malmqvist till hedersmedlem i RSMH.
  Annika Malmqvist, Hedersmedlem i RSMH.

   

  Motion om kroppslig hälsa gick igenom

  Totalt 24 motioner kom in till kongressen. Flera motioner handlade om att tillåta medlemskap i flera RSMH-föreningar samtidigt, men alla avslogs. Däremot gick två motioner om kroppslig hälsa igenom.
  – Jag är jätteglad! Kroppslig hälsa är livsviktigt, säger Kerstin Carlsson, ombud från RSMH Tyresö Gläntan, som hade skrivit en av motionerna.
  Deras motion handlade om att bjuda in primärvårdens doktorer, sjukgymnaster med flera till frågestunder och föreläsningar om kroppslog hälsa hos personer med psykisk ohälsa.
  – Om man ska orka med att må dåligt i själen i många år och försöka återhämta sig, behöver man också en viss fysisk hälsa, vitalitet, ork och kondition, säger Kerstin Carlsson.
  Den andra motionen handlade om att påverka forskningen så att fler studier om fysisk aktivitet och psykisk ohälsa blir av.
  Andra motioner som gick igenom var bland annat att påverka Socialdepartementet för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre och att RSMH centralt ska bli bättre på att sprida information om kurser och studiecirklar.
  Däremot avslogs motion om att låta läkemedelsföretag sponsra RSMH, liksom att tillåta medlemskap i flera RSMH-föreningar samtidigt. Trots att det sistnämnda föreslogs i så många som fyra motioner.
  – Det är svårt både för registrering och ur en demokratisk synpunkt med medlemskap i flera föreningar. Då skulle ju medlemmen kunna rösta flera gånger. Men bara för att dubbelt medlemskap inte tillåts behöver ingen bli nekad att delta i aktiviteter i en annan förening. I Stockholmsdistriktet har de till exempel löst det med en särskild aktivitetsavgift, säger Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande.

  Läs mer om kongressen i Revansch som kommer ut den 15 juni.
  Continue reading »
 • Välkomna till seminariet om Brukarrevision

  Nu är det dags för seminariet om Brukarrevision den 3 juni i Stockholm. Välkomna!

   

  Plats och datum: Östermalms Föreningsråd, Samlingssal 1. 3 juni kl. 11.00- 16.00

  Adress: Valhallavägen 148, Stockholm

  Vägbeskrivning: Tunnelbana Karlaplan, uppgång Valhallavägen och Värtavägen, lokalen ligger mittemot t banan på andra sidan av Valhallavägen.

  Vi bjuder på lunch och kaffefika, viktigt att anmäla sig, senast den 20 maj till isabella.canow@rsmh.se eller på telefon: 08 12 00 80 40.

  Att gör en brukarrevision

  PROGRAM

  Kl. 11.00 Jimmie Trevett ordförande i RSMH och AU i NSPH inleder.

  Kl. 11.15 Isabella Canow projektledare presenterar Brukarrevisionsprojektet och teamledarna.

  Kl. 11.30 PhD David Rosenberg: Ett forskningsperspektiv på Brukarrevision; Egen erfarenhet

  som kunskaps källa i verksamhets- och systemutveckling.

  Kl. 12.30 Mingellunch

  Kl. 13.30 Katarina Grim: Utveckling av Brukarrevision i Karlstad; Hinder och

  Framgångsfaktorer.

  Kl. 14.30 Fika

  Kl. 15.00 Varför brukarrevision? Vinster för verksamheter och effekter för individen.

  Panel med David Rosenberg, Katarina Grim och projektets teamledare; Andrew Wegerif, Fredrik Gothnier och Conny Allaskog.

  Kl.16.00 Avslutning

  Continue reading »
 • Fördubbla resurserna till personer med psykisk ohälsa!

  Vart fjärde år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, en kongress där vi samlar ombud från våra lokalföreningar runt om i landet. I år träffades vi på Hagabergs folkhögskola i Södertälje den 8-10 maj.

  Här är vårt kongressuttalande:

   

  Hälften är inte nog

  – vi kräver ökade resurser till personer med psykisk ohälsa

  Regeringen har påstått att man satsar stort på psykiatrin. Men pengarna som tillförts sedan 2006 är bara hälften av vad som föreslogs i den så kallade Miltonutredningen – trots att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Vi i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, kräver att staten tillför de 1,7 miljarder årligen som utredningen föreslog och att kommunerna och landstingen slutar att skära ned på psykiatrin och psykosociala insatser.

  Psykiatrireformen skulle ge ökat stöd till gruppen med personer med psykisk ohälsa men i och med 90-talskrisen skars det i stället ned. För att komma till rätta med detta tillsattes Miltonutredningen, eller Nationell psykiatrisamordning som i sitt slutbetänkande Ambition och ansvar 2006 gav en rad förslag till staten.

  Mycket bra har tillkommit sedan dess. Alltfler personer får hjälp att hantera vardagen genom bland annat boendestöd och personligt ombud, men det räcker inte.

  Utredaren Anders Milton ansåg att det fanns behov av att satsa 1,7 miljarder kronor årligen på psykiatrin och socialpsykiatrin. Enligt nya siffror från myndigheten Vårdanalys har staten endast lagt runt 870 miljoner kronor per år. Hos landstingen har kostnaden för specialiserad psykiatri legat på i princip samma nivå sedan 2009*. Vi kan konstatera att staten bara har levererat hälften av den summa som Milton önskade – samtidigt som den psykiska ohälsan ökar.

  RSMH ser ett stort behov av ökade insatser, men i praktiken ser vi nedskärningar både inom psykiatrin och kommunernas psykosociala insatser. På de flesta håll i landet är det långt till slutenvården, ibland över 20 mil, samtidigt som det saknas tidigt stöd i den psykiatriska öppenvården, vilket ytterligare ökar trycket på slutenvården. När det gäller äldre saknas kunskap och stöd, och för barn och ungdomar fattas det i många kommuner skolpsykologer och kuratorer i den omfattning som behövs.

  RSMH ser ett behov av fler boenden för vår målgrupp, bättre möjligheter till arbete och studier samt meningsfull sysselsättning. Fler borde få stöd och hjälp till ett fullvärdigt liv. Miltonpengarna måste fram och politikerna måste gå från ord till handling. Detta kommer RSMH fortsätta att verka för. Fördubbla resurserna till personer med psykisk ohälsa!

   

  Presskontakt 1                                                              Presskontakt 2

  Jimmie Trevett                                                             Barbro Hejdeberg Ronsten

  Förbundsordförande i RSMH                                    Första vice förbundsordförande, RSMH

  Tel: 070-420 82 60                                                      Tel: 070 326 80 42

  jimmie.trevett@rsmh.se                                              barbroronsten@hotmail.com

   

  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, är en ideell organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social hälsa, anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete. RSMH har cirka 8 000 medlemmar, är religiöst och partipolitiskt obundna och har funnits sedan 1967. Se mer på www.rsmh.se

   

  * Enligt Socialstyrelsen skedde en ökning på 7,8 % mellan 2012-2013, men enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, stämmer inte denna siffra utan det handlar om runt 3,8 %, orsaken är att bland annat Västra Götalandsregionen har bytt sätt att föra sin statistik.

  Continue reading »
 • Vanligt med psykisk ohälsa hos unga

  Över hälften av landets 15-åriga flickor upplever minst två psykiska och/eller kroppsliga besvär så som ont i magen eller sömnproblem mer än en gång i veckan, enligt Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014. Det är de högsta siffrorna sedan undersökningen startade – 57 procent. Nästan var femte flicka har också försökt att gå ned i vikt och andelen unga som är stressade över skolarbetet har ökat. Folkhälsomyndigheten anser att utvecklingen är oroande. Hela rapporten, som kom ut i december förra året, går att läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/december/skolbarn-mar-allt-battre-men-psykisk-ohalsa-oroar/

  Continue reading »
 • Rapport om boendestöd

  Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, där RSMH ingår, har inom ramen för sitt kvalitetsprojekt bett forskare att undersöka hur brukarna upplever sitt boendestöd. Här kan ni läsa hela rapporten. Se länk

  Continue reading »
 • Lär dig mer om God man

  Nu finns lättförståelig broschyr om vad det innebär att ha God man eller Förvaltare. Broschyren är gratis och har gjorts av RFS, som organiserar gode män och förvaltare. Se länk 

  Continue reading »
 • Hur mår anhöriga?

  Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa? Tyck i så fall till i enkäten från NSPH, där RSMH ingår. Se enkäten 

  Continue reading »
 • Psykiatrisk tvångsvård

  Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. nk till folder.

  Continue reading »
 • Stöd via chat

  Är du ung och lever i familj med psykisk ohälsa? Då kan du chatta gratis här: Länk > 

  Continue reading »
 • Juridisk rådgivning

  Känner du dig diskriminerad på grund av psykisk ohälsa? Kontakta då NSPH, diskriminering@nsph.se, tfn: 076-555 51 99, 13.00-15.00 mån och ons. 10.00-12.00 tis, tors, och fre. Läs mer på NSPH:s hemsida.

  Continue reading »
 • PRIO-Nätverket

  SKL och Socialdepartementet bjöd den 27 januari  in till möte om överenskommelsen psykisk ohälsa 2015. Under mötet presenterades den nya överenskommelsen samt resultat från 2014 års överenskommelse. Läs mer

  Continue reading »