Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Kongress 2023

På denna sida samlas all viktig information som gäller kongressen 2023.

RSMH:s Kongress 12-14 maj 2023

Kongressen avslutades söndag 14 maj på Hagabergs FHS i Södertälje i strålande vårsol av nyvalde förbundsordförande Tore Hansson.

Den nyvalda styrelsen presenteras här 

En ögonblicksbild från sista dagen på kongressen ges i denna blogg av RSMH-veteranen Jonas Andersson.

Det formella kongressprotokollet finns här

Mer info kommer…

 

 

Datum och plats för kongressen 2023

Årets kongress kommer genomföras den 12-14 maj på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Under fredagen den 12 maj kommer fokus ligga på bland annat incheckning av ombud och förtroendevalda. Ett sista sammanträde för den nuvarande förbundsstyrelsen inträffar samt en workshop kring RSMH:s framtid kommer även ske.

Kongressen öppnas under eftermiddagen den 12 maj och kommer pågå till eftermiddagen den 14 maj. Detta innebär att ombud, som väljs ut på årsmötet att representera lokalföreningen, behöver närvara under hela helgen.