RSMH

Sök på RSMH:

Äntligen!
Anmäl dig till konferensen här
Konferens i Stockholm 28 april 2014

Unga kvinnors psykiska hälsa angår oss alla!
Det är ett stort samhällsproblem att unga kvinnor mår dåligt och är sjukskrivna, äter mediciner och kanske inte kommer in i arbetslivet på grund av sin psykiska ohälsa. För såväl unga kvinnor som äldre kvinnor, anhöriga och för professionella vill RSMH Utbildning bjuda in till en dag som ur olika perspektiv belyser just denna problematik. Genom att få både de professionellas och unga kvinnors syn, på eventuella orsaker och egna erfarenheter tror vi kommer att skapa en väldigt intressant heldag för oss som åhörare!

Varmt välkomna!

Presentation av talarna
Jennie C Ahrén Har disputerat i medicinsk vetenskap på Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, med en avhandling om ätstörningar. Har varit verksam som forskare på CHESS, ett forskningscentrum för ojämlikheter i hälsa, och arbetar nu med folkhälsa, forskning och utveckling på CES, centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLL och institutionen för folkhälsovetenskap, KI.

Lisa Ericson Lisa Ericson, projektledare för RFSL Stockholm arbetar med HBTQ-frågor och normkritisk utbildning. Har skrivit en förstudie om HBTQ-personer med erfarenheter av olika funktionsnedsättningar, "Och aldrig mötas de två"

Britta Kiessling Är lokalrepresentant för föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) i region Stockholm, och engagerad inom Nationella självskadeprojektet. Hon har tidigare arbetat som dansare och studerar nu estetik på Södertörns högskola."

Marika Nicklasson Är aktivist, själverfaren och medlem i Fountain House och Psykradikala gruppen Stockholm.

Ullakarin Nyberg Psykiater och överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri, suicidforskare vid Karolinska Institutet och författare till boken "Konsten att rädda liv - om att förebygga självmord" Natur & Kultur 2013.

Åsa Strindlund Är nutritionist håller kurser och undervisar i näringslära bl a på Karolinska Institutet. Leder nu projektet Sociala skillnader i äldre kvinnors hälsa – år 2, Kvinnorkan, .

Paulina Tarabczynska Konstnär, attitydsambassadör (H)-järnkoll, dialogutbildare samt vice ordförande för RSMH ungdomsförbund, RUS. Medverkande i fotoprojektet "Som ingen annan 2013" tillsammans med Ida Knudsen/fotograf.


Program9.25 Inledning
Paulina Tarabczynska, Vice ordförande i RSMH:s Ungdomsförbund RUS

9.30 Varför gör livet så ont?
En föreläsning om självdestruktivitet och självmord hos unga kvinnor. Presentation av en nationell studie om föräldrar som har mist ett barn i självmord.
Ullakarin Nyberg, överläkare Norra Stockholms psykiatri

11.00 Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa
Ett genomfört projekt som vill öka unga kvinnors medvetenhet om den egna hälsan. Särskilt hos kvinnor som är socialt eller ekonomiskt utsatta.
Åsa Strindlund, projektledare Kvinnorkan

11.15 När du är tunn som luft är du nästan perfekt" - om ätstörningar.
Jennie Ahrén, med.dr, forskare på Karolinska Institutet

12.00 Lunch

13.10 Bakom kulisserna på fotoprojektet "Som ingen annan" 2013.
Paulina berättar om fotoprojektet hon genomfört tillsammans med fotograf Ida Kundsen.
Paulina Tarabcynska, konstnär, attitydambassdör

13.30 Min erfarenhet av att ha haft ett självskadebeteende och projektet Ego Nova".
En berättelse om självskadebeteende och om SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) projektet Ego Nova som handlar om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende/ ätstörningsproblematik.
Britta Kiessling, lokalrepresentant SHEDO

14.30 Kaffe/tepaus

15.00 Unga hbtq-personers psykiska hälsa
Hur påverkas den psykiska hälsan av samhällets och omgivningens attityder?
Lisa Ericson, projektledare RFSL

15.30 Ett psykradikalt perspektiv på psykisk ohälsa.
Psykradikalerna vill få plats i en tid då lyckoberoende och individualism får de tunnhudade att förpassas till ett liv i marginalen.
Marika Nicklasson, aktivist, själverfaren

16.00 Avslutning på dagen

Med reservation för ändringar

Praktisk informationTid: 28 april 2014

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. T-bana Rådmansgatan

Avgift: 1500 kr, ingår kaffe/te morgon och eftermiddag samt lättare lunch

Anhöriga/Brukare: 400 kr

Sista anmälningsdag: 31 mars, din anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till annan person.

Anmälan via nätet görs här!

Eller mail till marianne.uddenberg@rsmh.se eller fax 08-772 33 61.

För mer information: Catrin Fryklund
catrin.fryklund@rsmh.se, 08-12 00 80 58

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa © 2008                                                   Webbansvarig: Marianne Uddenberg | Till toppen

Adress: Instrumentvägen 10 126 53 Hägersten | Tel: 08-12 00 80 40 | Fax: 08-772 33 61 | E-post: rsmh@rsmh.se | Postgiro: 40 62 92-3