Första Hjälpen till Psykisk Hälsa

Första Hjälpen till Psykisk Hälsa; Mental Health First Aid (MHFA) har utvecklats i Australien. Avsikten är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom till allmänheten och proffessionen för att minska fördomar och stigmatisering. Tanken bakom utbildningen liknar den vid fysisk Första hjälpen utbildning.

Innehåll

Utbildningen ger en god överblick av förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Man får ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd och vilken behandling som finns. Dessutom får man kunskap om hur man känner igen och kan ingripa vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker och akuta psykostillstånd. Man lär sig hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig professionell hjälp och hur man uppmuntrar användandet av olika självhjälpsstrategier.
Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och rekommenderas av experter.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla intresserade som bor eller arbetar i en viss kommun eller stadsdel, med människonära yrken (personal inom familje-, handikapp- och äldreomsorg, räddningstjänst och primärvård), personer verksamma inom den ideella sektorn och allmänheten.

Upplägg

Utbildningens tidsram motsvaras av 12 timmar vilket är uppdelat på två heldagar alt. fyra kvällar. Alla kursdeltagare får en instruktiv och detaljerad handbok i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa. I utbildningen ingår även filmvisningar, enkla uppgifter och övningar i grupp. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg och blir certifierade Första hjälpare.

Föreläsare

Alla våra föreläsare är certifierade instruktörer av KI, Karolinska Institutet och har genomgått utbildning i en eller flera instruktörsutbildningar för  unga, vuxna eller äldre. Våra utbildare är Henrik Söder, jurist med brukarerfarenhet,  Åsa Höij, projektledare med brukarerfarenhet och Jouanita Törnström, psykiatrisjuksköterska och återhämtningskonsult med brukarerfarenhet. Alla från RSMH, Riksförbundet Social och Mental Hälsa.

RSMH-utbildning kommer även att ha öppna utbildningar i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa under hösten 2017.

RSMHs lokaler har adress Instrumentvägen 10 i Örnsberg, T-bana Örnsberg. Kostnad för kursen 3.500 kr per person för båda dagarna, inklusive fika på förmiddag och eftermiddag, en instruktiv och lättläst manual samt intyg från MHFA-Sverige.

Vi kommer gärna ut till en arbetsplats för att ge utbildning för en arbetsgrupp tex.

Observera att kursen kan ställas in vid för få anmälningar.

 

Sagt av deltagare

”Den här kursen borde alla få gå”

”Superintressant och roligt med diskussioner”

”Roligt att träffa andra yrkesgrupper och höra hur de tänker och gör”

”Var jättetrött när jag kom hit men känner mig fylld av ny kunskap och energi”