Foto-maskrosor-fyrkantigBrukarinflytande och Empowerment

En utbildning för verksamheter som vill komma vidare med sitt arbete med brukarinflytande. Hur kan vi skapa en verksamhet med ökat brukarinflytande?

I den här kursen reder vi ut begreppet empowerment och hur man som personal kan stödja de processer som får en människa att återta makt över sitt eget liv. I kursen får deltagarna undersöka sina egna värderingar omkring egenmakt och inflytande. De får träna på konkreta metoder som kan vara till hjälp för människor att återta makten över sitt liv. Alla moment som ingår i kursen är valda med tanke på att kursdeltagarna ska kunna använda sig av dem i sitt arbete.

Ur innehållet

  • Gemensam förståelse för ett begreppet brukarinflytande/empowerment
  • Hur kan vi få brukarna mer delaktiga i verksamheten och i sina egna liv?
  • Förutsättningar för att brukarinflytande ska kunna stärkas
  • Former för brukarinflytande
  • Vi reflekterar över våra värderingar kring brukarinflytande
  • Hur kan brukarinflytandet bli bättre på din arbetsplats?
  • Inflytandeverkstad  –  från idé till handling

En berättelse av en person med egen erfarenhet som berättar om sin egen process att återta makten över sitt liv är en utgångspunkt för ökad förståelse om empowerment under utbildningen.

Målgrupp

För dig som träffar människor med psykisk ohälsa i ditt dagliga arbete.

Utbildningens längd

Utbildningen finns på 1 dag. Kursen kan även kombineras ihop med en dag Brukarinflytande/Empowerment och/eller en dag om Återhämtningsinriktat förhållningssätt.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med lång erfarenhet i att leda grupper inom området. RSMH-utbildning har alltid 2 kursledare som är ansvariga för kursdagen.

Hålltider

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

En metod för brukarinflytande är att beställa en brukarrevision. Se information om RSMH pågående projekt om brukarrevision Här!

För prisförfrågan & bokning

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning
Jouanita Törnström
jouanita.tornstrom@rsmh.se

Spara

Spara